Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 22.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø i høyden, små skred kan løsne når sola tar. Ellers generelt stabilt og hardt snødekke.

Skredfarevurdering

Kraftig vind fra NV, og litt nysnø vil føre til pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot SØ. Siste dagers fokksnø kan ligge på glatt skare og trenger litt tid på å binde seg til underlaget. Små naturlig utløste skred kan forekomme i bratt solvendt terreng. Nederste del av snødekket består av smelteomvandlet snø i lavlandet og stort sett stabil fokksnø i fjellet. Snøskredfaren vurderes til faregrad 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Snøoverflaten består stort sett av fokksnø med varierende hardhet og tykkelse eller mildværsskare i høyden. Mest fokksnø i østvendt terreng. Observatør melder fredag om begynnende flakdannelse over ca 1000 moh. Lavere i terrenget ligger noe løs nysnø på overflaten. Høye temperaturer på dagtid har trolig ført til at det nå er gode bindinger i gammel fokksnø. Forøvrig finnes det et tykt, hardt og bærende skarelag høyt i snødekket som gjør det vanskelig å påvirke rester av et kantkornlag. Det er mest snø i østvendte fjellsider og lengst vest i regionen. Fredag morgen stort sett minusgrader i fjellet, enkelte snøbyger og kuling fra NV.
Fra fredag ettermiddag ventes NV opptil sterk kuling i fjellet. Enkelte snøbyger i vest, 0-3 mm nedbør. Perioder med sol. Lørdag ventes NV periodevis liten kuling. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Perioder med sol. Plussgrader opp til 700-900 moh midt på dagen.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: awa@nve.no (*)

i kommune: TINN

Fritekst

Noe vindtransportert snø som er hard, veldig mykt under det. hardt skatelag i bunn

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hard skare

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Snødekke

150 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke observert -2.0 grader

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: BYKLE

Snødekke

45 cm snødybde 3 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Ikke gitt ECTN@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø 0.2 grader

Rapportert av: audun@svv (***)

i kommune: VALLE

Snødekke

2 cm snødybde 90 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Generelt her i region Vest-Telemark er den nå liten til stiv kuling fra vest. I tillegg snør det nå kraftig. Denne nysnøen legger seg nå i østvendte heng/leområder. Nysnøen er våt. I tillegg er det tåke, dvs dårlig sikt over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø 2.0 grader

Rapportert av: audun@svv (***)

i kommune: TOKKE

Skredhendelse

2 - Små Vått løssnøskred

Ulykke/hendelse

Skredet har gått naturlig i bratt, nordvendt terreng. Vet ikke tidspunktet for når skredet ble utløst. Påvirket ingenting

Rapportert av: Bård Henning (***)

i kommune: VINJE

Snødekke

95 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Lokale variasjoner på om overflate snø er tørr eller løs. Den løse vil bli vindtransportert de nærmeste dagene. Gode skiforhold, nå som det er kulde på natt og morgen

Stabilitetstest

Ikke gitt Ikke gitt@0cmIkke spesifisert

Skredproblem

Ikke gitt

Skredfarevurdering

1 Liten

Vær

Ikke nedbør -1.0 grader