Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 22.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø i høyden, små skred kan løsne når sola tar. Ellers generelt stabilt og hardt snødekke.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra NV, og litt nysnø vil føre til pålagring av små ferske fokksnøflak i leområder mot SØ. Siste dagers fokksnø kan ligge på glatt skare og trenger litt tid på å binde seg til underlaget. Små naturlig utløste skred kan forekomme i bratt solvendt terreng. Nederste del av snødekket består av smelteomvandlet snø i lavlandet og stort sett stabil fokksnø i fjellet. Snøskredfaren vurderes til faregrad 2-moderat.
Snøoverflaten består stort sett av fokksnø med varierende hardhet og tykkelse eller mildværsskare i høyden. Mest fokksnø i østvendt terreng. Observatør melder fredag om begynnende flakdannelse over ca 1000 moh. Lavere i terrenget ligger noe løs nysnø på overflaten. Høye temperaturer på dagtid har trolig ført til at det nå er gode bindinger i gammel fokksnø. Forøvrig finnes det et tykt, hardt og bærende skarelag høyt i snødekket som gjør det vanskelig å påvirke rester av et kantkornlag. Det er mest snø i østvendte fjellsider og lengst vest i regionen. Fredag morgen stort sett minusgrader i fjellet, enkelte snøbyger og kuling fra NV.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: awa@nve.no (*)

i kommune: TINN

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Hard skare

Fritekst

Noe vindtransportert snø som er hard, veldig mykt under det. hardt skatelag i bunn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke observert-2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Snødekke

150 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Rapportert av: Elisabet@obskorps (***)

i kommune: BYKLE

Vær

Snø0.2 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gittECTN@0cmIkke spesifisert

Snødekke

45 cm snødybde3 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ubunden snø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: audun@svv (***)

i kommune: VALLE

Vær

Snø2.0 grader

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Generelt her i region Vest-Telemark er den nå liten til stiv kuling fra vest. I tillegg snør det nå kraftig. Denne nysnøen legger seg nå i østvendte heng/leområder. Nysnøen er våt. I tillegg er det tåke, dvs dårlig sikt over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

2 cm snødybde90 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Rapportert av: audun@svv (***)

i kommune: TOKKE

Skredhendelse

2 - SmåVått løssnøskred

Ulykke/hendelse

Skredet har gått naturlig i bratt, nordvendt terreng. Vet ikke tidspunktet for når skredet ble utløst.Påvirket ingenting

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Bård Henning (***)

i kommune: VINJE

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Fritekst

Lokale variasjoner på om overflate snø er tørr eller løs. Den løse vil bli vindtransportert de nærmeste dagene. Gode skiforhold, nå som det er kulde på natt og morgen

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Snødekke

95 cm snødybde

Skredproblem

Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.