Snøskredvarsel for Vest-Telemark onsdag 26.04.2017

2
Moderat
Publisert:

Stabile forhold mange steder, men vær forsiktig der det ligger fokksnø i bratte leformasjoner. Økt fare for løssnøskred i solutsatte fjellsider.

Skredfarevurdering

En del vind fra NV, senere NØ har skapt fersk fokksnø i SØ-SV-vendte heng der det var tilgjengelig løs snø. Når solen titter frem kan det svekke bindingene i nysnø/fokksnø, og faren for små naturlig utløste skred øker. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Tørre løssnøskred

Ubunden snø
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdest i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst. Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.
Mandag kom det rundt 10 mm snø sammen med litt vind fra Ø, siste del av mandag og natt til tirsdag blåste det en del fra NV. Gammelt snødekke består stort sett av fokksnø med varierende hardhet og tykkelse, mest fokksnø i Ø-vendt terreng. Forøvrig finnes det et tykt, hardt og bærende skarelag høyt i snødekket som gjør det vanskelig å påvirke rester av et kantkornlag.
Fra tirsdag ettermiddag ventes N-NØ periodevis liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær og etter hvert perioder med sol. Plussgrader opp til 500-700 moh midt på dagen. Onsdag ventes N-NV av og til frisk bris. Stort sett opphold og perioder med sol. Plussgrader opp til 500-700 moh midt på dagen.
Moderat
2

Fra onsdag ettermiddag ventes NV av og til frisk bris. Stort sett opphold og perioder med sol. Plussgrader opp til 500-700 moh midt på dagen. Torsdag ventes rolige vindforhold. Litt snø, regn under 600-800 moh midt på dagen. 3-10 mm nedbør.

En del vind fra NV har skapt fersk fokksnø i SØ-vendte heng der det var tilgjengelig løs snø. Øst i regionen, hvor det er mindre snø, er det stort sett hard skare på toppen og mer stabil snø. Snøskredfaren vurderes fortsatt til å ligge på 2-moderat i Bykle, Haukelifjell og Hardangervidda, ellers stort sett på 1-liten.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.