Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 25.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder med fokksnø vest i regionen. Det finnes svake lag i snødekket som kan trigges. Økende temperatur vil føre til naturlig utløse små skred

Skredfarevurdering

Med påfyll av snø på fredag kombinert med kraftig vind vil det legge seg opp noen nye flak av fokksnø i renner, søkk og andre leområder for vinden vest i regionen. Stort sett kreves det stor tilleggsbelastning for å løse ut skred på det svake laget av kantkorn. Husk at en snøskuter er eksempel på stor tilleggsbelastning, og at faretegn som drønn i snødekket er vanskelig å få med seg når en sitter på snøskuteren. Økende temperaturer og plussgrader til fjelltopphøyde om kvelden gjør at bindingene i den ferske fokksnøen svekkes. Man kan ikke se bort fra enkelte naturlig utløste skred pga temperaturstigning på kvelden. Faregraden vurderes til 2- moderat.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Det har kommet lite nedbør sist døgn i regionen. Snøoverflaten består i all hovedsak av vindpåvirket snø. Den varierer fra stort sett faste/harde flak med vindskavler til relativt løs snø i enkelte skjermede østvendte leformasjoner. Det er mest snø vest i regionen, og ellers i øst- og nordvendt terreng. Torsdag klarte en skiløper å løse ut et middels stort skred i fokksnøen på NØ side av Gaustadtoppen. Det ligger svake lag med kantkorn rundt skarelag i snødekket. Kantkornlaget er aktivt og søndag løsnet et str. 3 skred på dette laget i en østside i Vådalen i Vinje. Observasjoner viser imidlertid at kantkornlaget ligger under harde skarelag og/eller dypt i snødekket, og således krever det stor tilleggsbelastning for å løse ut skred på dette laget. Mot bakken ligger det hard og smelteomvandlet snø, som regnes som stabil. Fredag morgen var det overskyet og rundt 0 grader på 700 meters høyde.
Resten av fredag ventes V opptil sterk kuling i fjellet, om kvelden liten storm. Litt snø. 0-18 mm nedbør, mest i vest. Lørdag ventes minking til V sterk kuling i fjellet. Om kvelden stiv kuling. Noen snøbyger i vest, ellers oppholdsvær. 0-4 mm nedbør. Stigende temperatur, om kvelden plussgrader til fjelltoppshøyde.
Moderat
2

Søndag ventes V-NV periodevis sterk kuling i fjellet. Tidlig på dagen noen snøbyger i vest, regnbyger under ca 1000-1300 moh. Ellers oppholdsvær og sol. 0-4 mm nedbør.

Plussgrader høyt til fjells gjør at det kan gå naturlig utløste våte snøskred flere steder i regionen. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, og det milde været kan etterhvert også svekke bindingene i dette laget. Faregraden vurderes foreløpig til 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Siggen@obskorps (****)

i kommune: SELJORD

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lett snø fokk over skogrensa. Vinden sterkere enn snøfokken skulle tilsi.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør -3.0 grader

Fritekst

Snødekke

100 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1150moh Høyfjellet, øst side. Gravd til bakken. Nedenfor en liten kul i terrenget. Kantlaget kan ha ulik avstand fra toppen, snødybde varier veldig i terrenget. Tydelig innblåste områder og avblåste områder, le lo som det heter. 49754

Snøprofil

1120moh Høyfjellet. Vest. Tynnere snødekke her. Gravd til bakken, et sted med mye snø. 49755

Snøprofil

Skogen 1000moh, vest side. Gravd til bakken. 0 grader i lufta. Snødekke er har lite temp gradient her på 1000moh. 49756

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Bård Henning (***)

i kommune: VINJE

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør 0.0 grader

Fritekst

Ligger fokk snø i enkelte renner og lesider. Svakt lag nede i snødekket. Dette kan ligge på varierte dybder. Pass opp hvor det svake laget ligger nærme overflaten

Snødekke

90 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Snøprofil

Bryter på 19 slag i fokksnø Bryter på 24 slag i kantkorn 49722

Stabilitetstest

God ECTP 12@13cmQ3

Stabilitetstest

Middels ECTP 24@35cmQ2

Bilde fra regobs

Rapportert av: håkon@obskorps (***)

i kommune: VINJE

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke observert -4.0 grader

Fritekst

Fikk ikke tatt snøprofil grunnet sterk snøfokk.

Snødekke

0 cm snødyp 10 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Skredaktivitet

Ett (1) 1 - Harmløst (sluff) Tørre flakskred

Stabilitetstest

Middels CTM @20cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jone@SVV (***)

i kommune: VALLE

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør 0.0 grader

Snødekke

190 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Snøprofil

Profil i NØ-vendt lenheng. 49682

Snøprofil

49683

Stabilitetstest

Ikke gitt Ikke gitt @0cmIkke spesifisert

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: ABoge ()

i kommune: HJARTDAL

Skredhendelse

3 - Middels Tørt flakskred