Snøskredvarsel for Vest-Telemark søndag 18.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vest i regionen har det vært mest vindtransport av snø de siste dagene, og det ligger fokksnøflak i sørvestlige til nordlige leheng. Kalde temperaturer fører til at det tar tid før denne fokksnøen fester seg til underlaget, og det vil være mulig for en skiløper å påvirke denne snøen. Utover dagen søndag vil økende vind gi ferske fokksnøflak i østlige til sørlige leheng mot kvelden som også vil bli en del av skredproblemet. Under den gamle fokksnøen ligger et svakt lag av løs snø og bevarte rimkrystaller. Der de overliggende fokksnøflakene er myke eller tynne vil det være mulig å løse ut skred. Det finnes svake lag dypt nede i snødekket. Disse er vanskeligere å påvirke, men dersom disse lagene påvirkes kan det gå større skred. I sydvendte fjellsider vil sola påvirke snødekket i noen områder i regionen, og det kan her forventes naturlig utløste skred av str. 1.
Det ligger ferske fokksnøflak i sørvestlige til nordlige fjellsider. Det er tydelige vindtegn i snøen og det er avblåst på utsatte plasser. I skjerma formasjoner ligger det noe løsere snø. Solen har begynt å påvirke snøen og danne skarelag i solhellingene. Utberedelsen av overflaterim er usikker etter siste dagers vind, men den er sannsynligvis størst øst i regionen hvor det har vært roligere vær.
Den siste fokksnøen kan enkelte plasser ha lagt seg på et lag av overflaterim. Dette er usikkert. Fokksnøen fra februar ligger flere steder over svakere lag med løssnø, kantkorn og godt bevarte rimkrystaller. Laget gir fra seg drønn, men fravær av drønn betyr ikke at laget ikke er tilstede. Det finnes flere lag av kantkorn dypere nede i snødekket, samt et lag blandet av kantkorn og begerkrystaller i bunn. Disse lagene er stort sett dekket av et tykt lag av hard og bærende snø.
Det er ikke observert skred de siste dagene.
Fredag ble det observert fersk vindtransportert snø, drønn og ferske sprekker flere plasser i regionen. Ellers kaldt og klart vær.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra nordvest, endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen
Temperatur
-20 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra nordøst
Temperatur
-24 °C til -10 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.