Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 26.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold. Høye dagtemperaturer og solinnstråling gir fare for mindre, våte skred.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold og et forutsigbart snødekke, som styres av solpåvirkning og temperatursvingninger gjennom døgnet. Sol og høye temperaturer høyt til fjells varmer opp snøoverflaten og for en skiløper kan det være mulig å utløse små, våte løssnøskred. Snødekket drenerer vann godt. Vær oppmerksom på glideskred.
Snødekket er vått og smelteomvandlet til topps. Det er lite snø sør- og vesthellinger. Rygger og oppstikkende terrengformasjoner er ellers snøfrie, også høyt til fjells. Nedre snøgrense ligger på ca 1200-1300 moh, høyest øst i regionen. Lokalt skare om kvelden og natten.
I nordsider på de høyeste toppene kan det fortsatt finnes gamle skarelag, men de ser ut til å drenere godt. Ellers ser det meste av lagdeling ut til å være borte.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
5 °C til 18 °C på 1400 moh.
Til topps om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
5 °C til 16 °C på 1400 moh.
Til topps om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.