Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 17.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med fersk fokksnø.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes rolige værforhold og nysnøen vil legge seg som et lite dryss oppå gammel fokksnø, men stedvis kan det dannes små nysnøflak i leområder for vind. Dette gjelder i hovedsak kystnære strøk. Nysnøflak som ble dannet lørdag stabiliseres gradvis, men sakte grunnet lave temperaturer og det vil fremdeles være mulig for en skiløper å utløse skred. Mellom gammel skare og fokksnø dannet den siste tiden ligger vedvarende svakt lag av kantkorn. Kantkornlaget er lettest å påvirke der snødekket er mykt og tynt. Vær særlig oppmerksom rundt og under skoggrensa der snøen er lett bundet. Over skoggrensa er fokksnøflakene over hardere og det er generelt vanskeligere å påvirke svakt lag, men ved utløsning av skred vil disse kunne bli store, og det er i tillegg mulig med fjernutløsning. Ha en konservativ tilnærming til veivalg og utvis særlig varsomhet rundt skoggrensa og områder der snødekket er tynt.
Snøoverflaten er vindpåvirka i varierende grad, men stedvis i skjermede områder kan det ligge løssnø i terrenget. I starten av uka kom det en del nysnø lengst vest i regionen, men mindre i øst. Det har vært en del vind i regionen de siste dagene, hovedsakelig fra S og SØ.
Mellom fokksnøflak og skaren som ble dannet etter mildværet 23. februar, er det observert vedvarende svake lag av kantkorn, særlig i området fra Langfjorden og vestover. Der disse er observert har de stor utbredelse og er til stede i de fleste himmelretninger, men bruddforplantningsevnen varierer.
Det har ikke vært skredaktivitet de tre siste dagene, men onsdag gikk det skred på vei i Skillefjord og det ble observert flere små løssnøskred i S og SØ-vendte brattheng på Østfjordhalvøya.
Lørdag var det kraftig vind og spredte snøbyger ved Kvalsund
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Kortvarig SW stiv kuling før omslag til NW sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2019 kl. 11:22

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn, avtagende bygeaktivitet .

ObsID: 186713

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

17.03.2019 kl. 10:40

528 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Tynt snødekke 680 moh, avblåst til skare før siste snøfall. Løs snø oppå tynt skarelag. Runda korn og kantkorn 1-2 mm under tynt skarelag oppå smeltepakke. Tykkere snødekke hadde mindre kantkorndanning, se snøprofilskjema.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  I Låvanbukta
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Brister under skiene i tynt skarelag over kantkorn i skogen der det ikke er innblåst bærende fokksnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulig å løse ut små og middels store skred i siste fokksnøflak, men ingen tydelige tegn på stor bruddforplantningsevne. Kantkorn over skare og mellom skarelag er ikke særlig utviklet, vanskelig å løse ut, men kan gi store skred. Faregrad 2 Det var overskyet og litt snøvær under obs-turen. Men sola tok en del utpå dagen, og soloppvarming kan gi dårligere stabilitet framover i bratt terreng mot sør, særlig ved berg og der snødekket er tynt og ned fokksnøflak øverst. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket bryter under skiene ned gjennom tynt skarelag der hvor det er tynt og løst. Litt solskare i bratt skog mot S. Mye løssnø her i en botn, men mindre i fjellet generelt

Vær

Snø -2,8 °C 96% skyer Litt snø i lufta

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng Ø, SØ, S over 100 moh

Tester

ECTP11@4cmQ2 Middels Ytterligere slag ga ingen brudd. Mulig å velte ut hele blokka med spaden på små kantkorn over smeltepakken.

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 lagdelinger observert 10 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen S-vendt heng 540 moh. Nederste lag vurdert med søkestang. Mye av Koppartindgryta og andre skjermede formasjoner i fjellet har mye snø nå.

ObsID: 186724

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.03.2019 kl. 11:53

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig opptil liten kuling utsatte steder, enkelte snøbyger. . Uforandret skredfare neste døgn: Dreining til nord østlig, spredte snøbyger. .

ObsID: 186530

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

16.03.2019 kl. 11:51

442 moh

Arne@regobs (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. NØ, Ø, SØ over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Vær

Snø 8 m/s fra V → 70% skyer Bygevêr frå vest, med aukande vindstyrke under bygene. Lett til moderat snøfokk over tregrensa.

Tester

ECTP14@37cmQ2 Middels Rask ECT vart gjort. Brot med forplantning gjekk på svakt lag av kantkorn over smelt/frys-skarelag. Fokksnø over kantkornlag: 1F med gradvis overgang til 4F oppover i snødekket, og rundt 10 cm fersk nysnø (F) i øverste del.

ObsID: 186528

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

15.03.2019 kl. 09:02

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186398

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.03.2019 kl. 16:36

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. mar 16:38 (+01:00) - 13. mar 16:38 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv883 Skillefjordnes - Korsnes, Utløst med Gas-C

ObsID: 186226

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.03.2019 kl. 16:36

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt vind fra sør, men avtagende. Ikke mye transport av snø. . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes roligere værforhold neste døgn. .

ObsID: 186227

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

14.03.2019 kl. 13:50

656 moh

Vevo (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredhendelse

14. mar 13:53 (+01:00) Glideskred 1 - Små Utløst med sprengstoff S-vendt Skål Sprengte 3 ladninger, gikk et lite skred som stoppet raskt.

Vær

Ikke nedbør 20% skyer

Tester

CTN God Løsnet ikke med Ct test måtte brekke ut med spade.

ObsID: 186188
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.