Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 16.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med fersk fokksnø.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Påfyll av nysnø med litt vind vil føre til nye ustabile nysnøflak i leområder. Her kan en skiløper lett løse ut skred. Mellom gammel skare og fokksnø dannet den siste tiden ligger vedvarende svakt lag av kantkorn. Kantkornlaget er lettest å påvirke der snødekket er mykt og tynt. Vær særlig oppmerksom rundt og under skoggrensa der snøen er lett bundet. Over skoggrensa er fokksnøflakene over hardere og det er generelt vanskeligere å påvirke svakt lag, men ved utløsning av skred vil disse kunne bli store, og det er i tillegg mulig med fjernutløsning. Kombinasjonen av disse to skredproblemene gjør at skredfaren blir vurdert til 3-betydelig. Ha en konservativ tilnærming til veivalg og utvis særlig varsomhet rundt skoggrensa og områder der snødekket er tynt. Kystnære strøk vil være mest utsatt.
Snøoverflaten er vindpåvirka i varierende grad, men stedvis i skjermede områder kan det ligge løssnø i terrenget. I starten av uka kom det en del nysnø lengst vest i regionen, men mindre i øst. Det har vært en del vind i regionen de siste dagene, hovedsakelig fra S og SØ.
Mellom fokksnøflak og skaren som ble dannet etter mildværet 23. februar, er det observert vedvarende svake lag av kantkorn, særlig i området fra Langfjorden og vestover. Der disse er observert har de stor utbredelse og er til stede i de fleste himmelretninger, men bruddforplantningsevnen varierer.
Onsdag meldes det om skred på vei i Skillefjord Onsdag ble det observert flere små løssnøskred i S og SØ-vendte brattheng på Østfjordhalvøya.
Torsdag er det observert fersk vindtransportert snø ved Kvalsund
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Kortvarig SW stiv kuling før omslag til NW sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.03.2019 kl. 11:53

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig opptil liten kuling utsatte steder, enkelte snøbyger. . Uforandret skredfare neste døgn: Dreining til nord østlig, spredte snøbyger. .

ObsID: 186530

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

16.03.2019 kl. 11:51

442 moh

Arne@regobs (***)

Vær

Snø 8 m/s fra V → 70% skyer Bygevêr frå vest, med aukande vindstyrke under bygene. Lett til moderat snøfokk over tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. NØ, Ø, SØ over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Tester

ECTP14@37cmQ2 Middels Rask ECT vart gjort. Brot med forplantning gjekk på svakt lag av kantkorn over smelt/frys-skarelag. Fokksnø over kantkornlag: 1F med gradvis overgang til 4F oppover i snødekket, og rundt 10 cm fersk nysnø (F) i øverste del.

ObsID: 186528

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

15.03.2019 kl. 09:02

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186398

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.03.2019 kl. 16:36

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. mar 16:38 (+01:00) - 13. mar 16:38 (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv883 Skillefjordnes - Korsnes, Utløst med Gas-C

ObsID: 186226

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.03.2019 kl. 16:36

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt vind fra sør, men avtagende. Ikke mye transport av snø. . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes roligere værforhold neste døgn. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 186227

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

14.03.2019 kl. 13:50

656 moh

Vevo (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 20% skyer

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Tester

CTN God Løsnet ikke med Ct test måtte brekke ut med spade.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredhendelse

14. mar 13:53 (+01:00) Glideskred 1 - Små Utløst med sprengstoff S-vendt Skål Sprengte 3 ladninger, gikk et lite skred som stoppet raskt.

ObsID: 186188

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.03.2019 kl. 15:50

3 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Skillefjord (200moh) kl 15:50 Snøfokk i øyeblikket.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Sørlig stiv kuling, stor transport av snø over heng . FV883 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes ikke minkende vind i timene fremover .

Skredaktivitet

14. mar 16:35 (+01:00) - 13. mar 16:35 (+01:00) Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv883 Skillefjordnes - Korsnes,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 186223

Vest-Finnmark / Skillefjord

Snø

13.03.2019 kl. 15:45

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

Skredhendelse

13. mar 15:45 (+01:00) Snø på FV. 883 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 883 mellom 13.03.2019 kl. 15:45 og 14.03.2019 kl. 12:25.

ObsID: 186200

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.03.2019 kl. 14:30

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Foreløpig rolige værforhold . Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind fra sør, opptil stiv kuling og transport av snø i nordvest fjellsider. .

ObsID: 186012

Vest-Finnmark / HAMMERFEST

Snø

13.03.2019 kl. 13:15

206 moh

Vegard (Ukjent)

Vær

10 m/s fra SV ↗

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

ObsID: 185989

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

13.03.2019 kl. 13:11

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185987

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

13.03.2019 kl. 12:00

860 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot Ø 700 moh

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Vind fra SØ-S ga noe snøfokk ned i NV-NØ vendte heng. 500-1000 moh var det skytende sprekker der hvor øverste 5-15 cm var mer vindpåvirket enn dypere. På 900 moh var det god binding mellom nyere snø og mildværsskaren i bunn. 0-300 moh var det noen drønn, kollaps i kantkorn mellom tynt skarelag og eldre skare mot bakken, løs snø og myke fokksnøflak oppå. Tykkere snødekke innblåst fra NV tidligere ga ingen faretegn, men så noen dager gammel bruddkant i S-helling.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ferske fokksnøflak sprekker lett opp. Kantkorn over skare, og i nedre halvdel av fjella kombinert med et tynt skarelag oppå, kan gi store skred. En sterk faregrad 2.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV under 800 moh Ser ut til at S-hellinger har hatt mest skredaktivitet, men kan ikke utelukke andre himmelretninger. Usikkert hvor høyt det har blitt dannet kantkorn, men 900 moh var det god binding mellom skare og overliggende fokksnø.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, NV

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S

Faretegn

Drønn i snøen

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 186099

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snø

13.03.2019 kl. 09:30

218 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jvp Kommentar:  Tatt nær rygg. Ingen typiske svake lag, fant heller ikke lag med hagl i dette området

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer bemerker at skydekke, vindstyrke og -retning er fra nå kl 15:10. Da dette har endret seg ut over dagen.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Stabilt dekke, med ubunden snø på toppen. vinden har øket på kl 15:30. Gir påbygg i sektor N Det er meldt vind fra S. Ligger nok nærmere FG 2 ellen FG3

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 100 moh

Tester

ECTN23@31cmQ3 God

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 185995
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.