Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 16.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med fersk fokksnø.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Påfyll av nysnø med litt vind vil føre til nye ustabile nysnøflak i leområder. Her kan en skiløper lett løse ut skred. Mellom gammel skare og fokksnø dannet den siste tiden ligger vedvarende svakt lag av kantkorn. Kantkornlaget er lettest å påvirke der snødekket er mykt og tynt. Vær særlig oppmerksom rundt og under skoggrensa der snøen er lett bundet. Over skoggrensa er fokksnøflakene over hardere og det er generelt vanskeligere å påvirke svakt lag, men ved utløsning av skred vil disse kunne bli store, og det er i tillegg mulig med fjernutløsning. Kombinasjonen av disse to skredproblemene gjør at skredfaren blir vurdert til 3-betydelig. Ha en konservativ tilnærming til veivalg og utvis særlig varsomhet rundt skoggrensa og områder der snødekket er tynt. Kystnære strøk vil være mest utsatt.
Snøoverflaten er vindpåvirka i varierende grad, men stedvis i skjermede områder kan det ligge løssnø i terrenget. I starten av uka kom det en del nysnø lengst vest i regionen, men mindre i øst. Det har vært en del vind i regionen de siste dagene, hovedsakelig fra S og SØ.
Mellom fokksnøflak og skaren som ble dannet etter mildværet 23. februar, er det observert vedvarende svake lag av kantkorn, særlig i området fra Langfjorden og vestover. Der disse er observert har de stor utbredelse og er til stede i de fleste himmelretninger, men bruddforplantningsevnen varierer.
Onsdag meldes det om skred på vei i Skillefjord Onsdag ble det observert flere små løssnøskred i S og SØ-vendte brattheng på Østfjordhalvøya.
Torsdag er det observert fersk vindtransportert snø ved Kvalsund
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Kortvarig SW stiv kuling før omslag til NW sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.03.2019 kl. 11:53

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig opptil liten kuling utsatte steder, enkelte snøbyger. . Uforandret skredfare neste døgn: Dreining til nord østlig, spredte snøbyger. .

ObsID: 186530

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

16.03.2019 kl. 11:51

442 moh

Arne@regobs (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. NØ, Ø, SØ over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Vær

Snø 8 m/s fra V → 70% skyer Bygevêr frå vest, med aukande vindstyrke under bygene. Lett til moderat snøfokk over tregrensa.

Tester

ECTP14@37cmQ2 Middels Rask ECT vart gjort. Brot med forplantning gjekk på svakt lag av kantkorn over smelt/frys-skarelag. Fokksnø over kantkornlag: 1F med gradvis overgang til 4F oppover i snødekket, og rundt 10 cm fersk nysnø (F) i øverste del.

ObsID: 186528

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

15.03.2019 kl. 09:02

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186398

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.03.2019 kl. 16:36

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

14. mar 16:38 - 13. mar 16:38 Tørre flakskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv883 Skillefjordnes - Korsnes, Utløst med Gas-C

ObsID: 186226

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.03.2019 kl. 16:36

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fortsatt vind fra sør, men avtagende. Ikke mye transport av snø. . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes roligere værforhold neste døgn. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 186227

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

14.03.2019 kl. 13:50

656 moh

Vevo (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 20% skyer

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

14. mar 13:53 Glideskred 1 - Små Utløst med sprengstoff S-vendt Skål Sprengte 3 ladninger, gikk et lite skred som stoppet raskt.

Tester

CTN God Løsnet ikke med Ct test måtte brekke ut med spade.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186188
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.