Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 14.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområde der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Laus snø i terrenget, nedbør og sterk vind vil føre til oppbygging av fokksnøflak i leområder mot nord og aust. Det kan også finnast vedvarande svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Desse kan moglegens påverkast der snødekket er tynt, men det er ikkje observert aktivtet på desse den siste tida. Skredfara vil vere størst i dei delane av regionen der det er mest snø tilgjengeleg for vindtransport.
Innad i regionen er det store variasjonar på kor mykje snø som har komme den siste tida. Enkelte stadar, som på Øksfjordhalvøya, har det komme opptil 30 cm snø, medan det andre stadar i regionen berre har komme nokre få cm. Det varierer også kor mykje vinden har tatt så enkelte stadar er det laus ubunden snø, medan andre stadar har fokksnøflak.
Det finnast svake lag av kantkorn i delar av regionen, og disse er trolig mest utviklet der hvor snødekket har vært tynt.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste tre døgn.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Økende vind om formiddagen. Høyest temperatur i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Martin (Ukjent)

i kommune: LOPPA

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Ikke nedbør

Notater

Mye snø som flyttes, overflaten varierer fra myk vindpakka til hard beroende på hur vinden tar. Det begynner o dannes reaktive flak i små testheng og det er fortsatt mye snø tillgenglig for transport.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøtransport

Faretegn

Ferske sprekker

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokal sprekkdannelse der snøen laster inn, ca 10-20cm dype.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Bergsfjordlodge (Ukjent)

i kommune: LOPPA

Vær

Ikke observert

-1.0 grader

Snødekke

Rapportert av: stian@forsvaret (***)

i kommune: LOPPA

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Snødekke

Faretegn

Ferske skred

Lite flakskred i testheng, 8meter bredt, 15cm bruddkant på det tykkeste. Flak dannet av fersk vindtransportert snø. Brudd gått i løs fokksnø

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Snødekke

45 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Ikke gitt

ECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Martin (Ukjent)

i kommune: LOPPA

Vær

Ikke observert

Snødekke

0 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Notater

Tur til tverrfjellet. Myk fokksnø ca F på solid vindskare de fleste plasser. Vinden har flyttet snøen fra noen ryggformasjoner, men det var ikke noe reaktiv flakdanning som vi kunde se.

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.