Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 12.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområde der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som snø og vind kan bygge opp små, ferske nysnøflak i leheng i løpet av natten og morgenen. Vekslende vind kan danne flak i ulike himmelretninger i løpet av dagen. Områder som som for lite snø og vind, samt lo-sider hvor det ikke er fersk, vindtransportert snø, er mindre utsatt. Utbredelsen av kantkornlag er trolig varierende og det er usikkert på om det kan bli nok innblåst fokksnø til at kantkornlag blir aktivt.
Vind av frisk bris styrke søndag, stedvis opp til liten kuling, har jobbet med snøoverflaten mange steder og trolig flyttet på snøen som kom forrige uke. Da kom det 30-40 cm snø i ytre del av regionen, rundt Øksfjord og Sørøya. Før snøfallet forrige uke var snødekket vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Lørdag ble det observert drønn i snødekket ved Alteidet, noe som tyder på tilstedeværelse av svake lag.
Det finnes lag med kantkorn i snødekket i deler av regionen, disse er trolig mest utviklet der hvor snødekket har vært tynt. I Hammerfest er det gamle snødekket observert til å være mer stabilt uten tilstedeværelse av vedvarende svake lag.
Lørdag ble det observert flere flakskred str. 2 - 3 i Koppartindgryta ved Alteidet.
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Snøbyger i sørvest om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Martin (Ukjent)

i kommune: LOPPA

Vær

Ikke observert

Snødekke

0 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Notater

Tur til tverrfjellet. Myk fokksnø ca F på solid vindskare de fleste plasser. Vinden har flyttet snøen fra noen ryggformasjoner, men det var ikke noe reaktiv flakdanning som vi kunde se.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: stian@forsvaret (***)

i kommune: LOPPA

Vær

Snø

-2.0 grader

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Notater

Tur til skaret på ca 720moh vest for Tverrfjellet opp fra N. Mye ubunden løssnø og lite flak dannelse, men noe sjiktoverganger i nysnøen. Dette lå på en bærende vindskare.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Martin (Ukjent)

i kommune: LOPPA

Vær

Ikke observert

Snødekke

90 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Notater

Tur til Jerngeita og Offirfjellet. Hovedsaklig myk vindsnø 0-40 cm på veldig variert bunn. Alt fra 20cm kantkorn på isskare til direkte på tynn vindskare, veldig store variationer selv over korte avstander.

Rapportert av: stian@forsvaret (***)

i kommune: LOPPA

Vær

Ikke observert

0.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Notater

Tur fra Sør-Tverrfjord til Jerngeita og Offirfjellet. Veldig store lokale variasjoner i snødekket. I endel le formasjoner fantes myke vindflak som gikk til brudd i isolerte lommer.

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.