Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Det har kommet mye snø den siste tiden. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer nedbør og kraftig vind fra NV-V fortsetter lørdag å danne ferske fokksnøflak i leheng, vendt mot sør og øst. Det vil være lett å løse ut skred og noen naturlige utløste skred må også forventes. Frem til fredag formiddag var det kraftig vind fra SV, så det finnes også fokksnøansamlinger i nord-vendte leformasjoner, men disse har nå fått tid på å stabilisere seg. Pga flere runder med mildvær vil det være vanskelig å påvirke eventuelle gamle dype vedvarende svake lag i snødekket opp til ca. 700 moh. Over denne høyden er det knyttet usikkerhet til stabiliteten til snødekket, men det forventes at det er store mengder med snø i leformasjoner.
Torsdag var det kortvarig plussgrader opp til ca. 700 moh. Det har vært mye nedbør i det siste og kraftig vind fra S-SV. Fredag snør ned til ca. 200 moh og det er vinddreing til NV utover dagen. Forrige søndag var det også mildvær opp til ca. 800 moh, disse mildværsrundene har hatt en stabiliserende effekt på snødekket. Det har kommet mest nedbør i ytre strøk av regionen, særlig rundt Øksfjordhalvøya.
I indre strøk er det observert et lag med kantkorn under et skarelag der snødekket har vært tynt, men det er foreløpig ikke registrert noen utbredt aktivitet fra dette laget. Opp til der mildværet har tatt, vil det være vanskelig å påvirke eventuelle svake lag nå som snødekket et igjenfryst.
Fredag formiddag meldes det om at fokksnøen stabiliserer seg raskt pga nokså milde temperaturer.
10 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til liten storm fra nordvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.01.2019 kl. 12:57

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

12. jan 13:06 - 11. jan 13:06 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Lite flakskred i Stokkedalen

ObsID: 175263

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.01.2019 kl. 12:57

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vært lokalt stort snøfall, ca 30 ca. Nord-vest sterk vind, snøfokk. Lite snø i fjellet før værhendelse.. Minkende skredfare neste døgn: Meldt roligere værforhold kommende døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175264

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.01.2019 kl. 12:57

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. jan 12:01 - 12. jan 12:01 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Lite flakskred i Stokkedalen

ObsID: 175412

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.01.2019 kl. 12:57

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vært lokalt stort snøfall, ca 30 ca. Nord-vest sterk vind, snøfokk. Lite snø i fjellet før værhendelse.. Minkende skredfare neste døgn: Meldt roligere værforhold kommende døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175413

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

12.01.2019 kl. 12:00

106 moh

Arne@regobs (Ukjent)

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn med forplantning 3-5 m. På open flate.

ObsID: 175293

Vest-Finnmark / D2013(55440) Maze 2017-2022

Snø

12.01.2019 kl. 10:46

209 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). 30 cm med snø siste 12 timene. RV93 Kløftan - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Fortsatt snøbyger og vind.

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv93 Kløftan - ,

ObsID: 175231

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

12.01.2019 kl. 09:09

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nord vest. Frisk bris. 1 grad.. EV6 Langfjordbotn - Isnestoften er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Nord/Nord vest. 1 grad.snefall 20 cm..

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

ObsID: 175213

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.01.2019 kl. 20:46

337 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

11. jan 20:46 Snø på EV. 6 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på EV. 6 mellom 11.01.2019 kl. 14:30 og 15.01.2019 kl. 18:50.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 175747

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

11.01.2019 kl. 17:04

10 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). NNV, mildvær og sterk kulig, en del sidelastning på fjellpartier. FV72 Sør Tverrfjord - Sandland er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Sidelastning kan medføre til skred. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175157

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

11.01.2019 kl. 17:00

21 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). NNV Sterk kuling, en del transportering av snø, men ikke til fare for fjellpartier. Værprognoser tilsier milderevær, så dreining Nordlig med snø og vind. FV882 Langfjord - Øksfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden medfører til at fjellpartier blåses ren.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175156
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.