Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 12.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Det har kommet mye snø den siste tiden. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer nedbør og kraftig vind fra NV-V fortsetter lørdag å danne ferske fokksnøflak i leheng, vendt mot sør og øst. Det vil være lett å løse ut skred og noen naturlige utløste skred må også forventes. Frem til fredag formiddag var det kraftig vind fra SV, så det finnes også fokksnøansamlinger i nord-vendte leformasjoner, men disse har nå fått tid på å stabilisere seg. Pga flere runder med mildvær vil det være vanskelig å påvirke eventuelle gamle dype vedvarende svake lag i snødekket opp til ca. 700 moh. Over denne høyden er det knyttet usikkerhet til stabiliteten til snødekket, men det forventes at det er store mengder med snø i leformasjoner.
Torsdag var det kortvarig plussgrader opp til ca. 700 moh. Det har vært mye nedbør i det siste og kraftig vind fra S-SV. Fredag snør ned til ca. 200 moh og det er vinddreing til NV utover dagen. Forrige søndag var det også mildvær opp til ca. 800 moh, disse mildværsrundene har hatt en stabiliserende effekt på snødekket. Det har kommet mest nedbør i ytre strøk av regionen, særlig rundt Øksfjordhalvøya.
I indre strøk er det observert et lag med kantkorn under et skarelag der snødekket har vært tynt, men det er foreløpig ikke registrert noen utbredt aktivitet fra dette laget. Opp til der mildværet har tatt, vil det være vanskelig å påvirke eventuelle svake lag nå som snødekket et igjenfryst.
Fredag formiddag meldes det om at fokksnøen stabiliserer seg raskt pga nokså milde temperaturer.
10 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til liten storm fra nordvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
2 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Arne@regobs (Ukjent)

i kommune: ALTA

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn med forplantning 3-5 m. På open flate.

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LOPPA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: LOPPA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.