Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø - flakskred

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vindforhold og lite ny nedbør gjør at fokksnø fra de siste par dagene gradvis stabiliseres, men endring i vindretning kan føre til at det flyttes litt snø inn i nye leområder selv om vinden ikke ventes å bli særlig sterk. De fleste steder forventes et generelt stabilt snødekke, men enkelte steder med vindtransportert snø kan det fortsatt være lett å løse ut skred str 1-2. Størrelse på evt. skred øker med nysnømengde og vind, så der det har kommet lite nysnø eller ikke vært vind av betydning vil skredfaren være lavere. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
Tidligere i uka kom det påfyll av snø i regionen. Mest snø kom det i Nuvsvåg, men i området rundt Hammerefest og Alta kom det lite snø. Over skoggrensa var det før snøfallet mye avblåst, med steiner og rygger som stakk opp mens snøen lå mest i søkk og renner.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste dagene.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest vind nær kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.