Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 19.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i brattheng med myk, våt snø. Det kan finnes vedvarende svake lag i nordvendte sider over ca. 500 moh.

Våte flakskred

Kantkornet snø ved bakken

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nattefrost i høyden er gunstig for stabiliteten i snødekket. Rundt de høyeste toppene i regionen kan det ha kommet litt nysnø. Små, ferske nysnøflak kan forekomme i høyden og disse kan ha dårlig binding til underliggende skare, men dette ventes ikke å være utbredt. I enkelte bratte heng kan det være fare for våte løssnøskred, vær spesielt obs hvis sola titter frem og varmer opp nysnø, eller der snøoverflaten er så myk at man synker ned til støvelskafthøyde på skiskoene. Det finnes fortsatt vedvarende svake lag i snødekket, trolig i nordvendte sider over ca. 500 moh. Disse svake lagene kan kollapse som f.eks. ved skavlbrudd eller mindre løssnøskred som kan trigge skred i fjellsiden under.
Det har smeltet godt den siste tiden og mange rygger og sider er smeltet frem, og det er stort sett snøfritt under ca. 300 moh. Snødekket har tidligere vært fuktet helt til topps. De siste nettene har det vært nattefrost over ca. 700 moh og snødekket har fryst på. Litt nedbør de siste dagene kan ha gitt et lite dryss med nysnø i høyden.
Det finnes trolig fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller i deler av regionen etter lang kuldeperiode tidligere i vinter. Mildvær har stabilisert de svake lagene i lavere høyder, og snødekket er homogent under ca. 500 moh. Snødekket kan også ha blitt stabilisert høyere opp, men det ventes at svake lag fortsatt er intakt flere steder, spesielt i nordvendte sider. Det er knyttet litt usikkerhet til dette pga få observasjoner de siste dagene.
Det er ikke rapportert om skred de siste dagene.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør i ytre strøk. Forbigående stigende temperatur midt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.