Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 18.05.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i brattheng med myk, våt snø. Det kan finnes vedvarende svake lag i nordvendte sider over ca. 500 moh.

Våte flakskred

Kantkornet snø ved bakken

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe kjøligere temperaturer og nattefrost i høyden er gunstig for stabiliteten i snødekket. Rundt de høyeste toppene i regionen kan det ha kommet litt nysnø, ferske nysnøflak kan forekomme, men dette ventes ikke å være utbredt. I enkelte bratte heng kan det være fare for våte løssnøskred, vær spesielt obs hvis sola titter frem og varmer opp nysnø, eller der snøoverflaten er så myk at man synker ned til støvelskafthøyde på skiskoene. Det finnes fortsatt vedvarende svake lag i snødekket, spesielt over ca. 500 moh og i nordvendte sider. Disse svake lagene kan kollapse som f.eks. ved skavlbrudd eller mindre løssnøskred som kan trigge skred i fjellsiden under.
Det har smeltet godt den siste tiden og det er stort sett snøfritt under ca. 300 moh i sørvendte sider. Snøoverflaten er fuktet helt til topps og det er stedvis mye vann i snødekket. Natt til 17. mai kom det trolig litt snø rundt de høyeste toppene på Øksfjordhalvøya, Stjernøya og Seiland.
Det finnes fortsatt vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller i deler av regionen etter lang kuldeperiode tidligere i vinter. Mildvær har stabilisert de svake lagene i lavere høyder, og snødekket er homogent under ca. 500 moh. Etter høye temperaturer de siste dagene kan snødekket også ha blitt stabilisert høyere opp, men det ventes at svake lag fortsatt er intakt flere steder, spesielt i nordvendte sider.
Forrige uke ble det observert flere store, naturlig utløste skred. Flere ble trigget av skavlbrudd eller løssnøskred som løsnet over. Det er ikke rapportert om skred de siste dagene.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.