Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 18.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Sol og plussgrader kan gi naturlig utløste skred, det blir lettere å påvirke dype svake lag. Skred kan bli store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren vil variere i løpet av dagen og øke i takt med soloppvarming og stigende temperatur. Mildværet fører til at fuktigheten trenger stadig dypere ned i snødekket, og svekker bindingene i vedvarende svake lag. Skavlbrudd, skred i fokksnø og løssnøskred kan også trigge større skred i svake lag som ligger dypere ned i snødekket. Skred som går i disse vedvarende svake lagene kan bli store og potensielt nå ned mot vei eller bebyggelse, men det er vanskelig å anslå når bindingene er tilstrekkelig svekket til at de løsner.
Plussgrader og sol har fuktet og svekket bindingene i snødekket opp til ca. 500-600 moh. Høyere opp i fjellet er snøen stedvis tørr i skyggesider. I områder med nattefrost vil det danne seg skare på toppen av snødekket.
Snødekket er komplekst med flere vedvarende svake lag av kantkorn. Mange skred og faretegn den siste tiden tilsier at vedvarende svake lag har stor utbredelse. Enkelte steder ligger de svake lagene under store mengder snø eller under harde lag av fokksnø. Det gjør at man kan få færre faretegn.
Det er observert mange naturlig utløste skred ifm. mildværet siden fredag, både små løssnøskred og flakskred opp til str. 3 gått i vedvarende svake lag.
Det er observert flere drønn i snødekket de siste dagene.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: VegardK (Ukjent)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: VegardK (Ukjent)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: VegardK (Ukjent)

i kommune: LOPPA

Faretegn

Rask temperaturstigning

Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse:

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
4 - Store
Type: 
Våte flakskred

Vær

Ikke nedbør

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: Brochmann (Ukjent)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredhendelse

Ikke gitt

Vått flakskred

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Snødekke

Faretegn

Drønn i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Dypt drønn 370 moh i sørvendt slak side. Flere kollaps rundt skiene i snødekket der. Flere grunnere drønn med opptil 40 m utbredelse omkring 500 moh i nordvendt slak side.

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP3@14cmQ1

Faretegn

Mye vann i snøen

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sørvendt

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte flakskred

Vær

Ikke nedbør

1.0 grader

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Snødekke

90 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observert

Meget hardt dekke, da det har vært minusgrader i natt

Stabilitetstest

God

ECTX@0cmIkke spesifisert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke observert

-0.5 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.