Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 16.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Økende skredfare utover dagen. Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøkning og noe nysnø fører til at det vil dannes ferske fokksnøflak i nye leheng. Skredfaren er noe økende og faregraden vil avhenge av nysnømengden. I områder i ytre strøk som får mest nedbør kan den nærme seg 3-betydelig fredag kveld. Vær spesielt oppmerksom på at fokksnøflakene kan legge seg over områder med vedvarende svake lag av kantkorn eller overflaterim. Disse er lettest å påvirke der snødekket er tynt og/eller mykt.
Den siste tiden har det periodevis blåst kraftig fra SØ til NØ, og snøoverflaten i leheng er preget av fokksnø av ulik hardhet. Snøfallet i slutten av uke 9, ga 5-40 cm snø med store variasjoner innad i regionen, mest rundt Øksfjordhalvøya og på Sørøya. De siste dagene har det kommet noen cm nysnø i regionen, mest i ytre strøk, og noen steder finnes 10-20 cm tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport.
I deler av regionen er snødekket komplekst med flere vedvarende svake lag, spesielt rundt Øksfjordhalvøya, men også indre Altafjord. Ved Alteidet og Leirbotn er det tidligere observert svakt lag av nedføyket rim, og et tynt skarelag med kantkorn under, som kan ha stor utbredelse. Lagene er begravd i ulik grad etter uværet forrige uke og vindtransport denne uken, flere steder er lagene nå delvis beskyttet av overliggende fokksnø.
Tirsdag var veien mellom Kvalsund bru og Hammerfest midlertidig stengt pga. snøskred. Onsdag ble et str. 2-3 skred utløst av skiløper i vestvendt heng ved Leirbotn. Skredet gikk på nedføyket løssnø, men dro delvis med seg løssnø/kantkorn under tynt skarelag. Det ble også observert et str 2. skred i sørvendt heng ved Langfjorden.
Nedbør
3 - 8 mm i døgnet
Vind
Bris fra sørvest, endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen
Temperatur
-23 °C til -7 °C på 1100 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om kvelden
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
1 - 2 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind
Temperatur
-21 °C til -12 °C på 1100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

4 Stor

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Jens (Ukjent)

i kommune: ALTA

Faretegn

Ferske skredLite naturlig utløst skred

Faretegn

Drønn i snøenStort drønn i snøen på ca 650m

Faretegn

RimkrystallerKantkornet lag under vindtransportert snør. Blokk løsnet ved 4 slag på kompresjonstest

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Stabilitetstest

DårligCTV@20cmQ2

Snødekke

110 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Maria Leganger (Ukjent)

i kommune: KVÆNANGEN

Faretegn

RimkrystallerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Rapportert av: Maria Leganger (Ukjent)

i kommune: KVÆNANGEN

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Stort snøfallLigger 20-30 cm ubunden snø i terrenget

Vær

Snø-4.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Stabilitetstest

MiddelsECTP6@39cmQ2

Snødekke

65 cm snødybde15 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.