Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 15.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes fortsatt litt snø, men lite vind de to siste dagene gjør at skredfaren er synkende. Skredproblemet vil fortsatt hovedsakelig være ferske fokksnøflak i leheng mot SV-V, dannet etter kraftig vind tidligere i uka. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket, senest tirsdag er det observert nedføyket overflaterim blandet med løssnø i vestlige heng, disse er lettest å påvirke der snødekket er tynt og/eller mykt.
Den siste tiden har det periodevis blåst kraftig fra SØ til NØ, og snøoverflaten i leheng er preget av fokksnø av ulik hardhet. Snøfallet i slutten av uke 9, ga 5-40 cm snø med store variasjoner innad i regionen, mest rundt Øksfjordhalvøya og på Sørøya. De siste dagene har det kommet noen cm nysnø i regionen, mest i ytre strøk, og noen steder finnes 10-20 cm tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport.
I deler av regionen er snødekket komplekst med flere vedvarende svake lag, spesielt rundt Øksfjordhalvøya, men også indre Altafjord. Ved Alteidet og Leirbotn er det tidligere observert svakt lag av nedføyket rim, og et tynt skarelag med kantkorn under, som kan ha stor utbredelse. Lagene er begravd i ulik grad etter uværet forrige uke og vindtransport denne uken, flere steder er lagene nå delvis beskyttet av overliggende fokksnø.
I slutten av forrige uke gikk det flere små skred i regionen. Tirsdag var veien mellom Kvalsund bru og Hammerfest midlertidig stengt pga. snøskred.
Tirsdag ble det observert overflaterim blandet med nedføyket løssnø i vestlige heng i Leirbotn.
Nedbør
1 - 2 mm i døgnet
Vind
Stille/svak vind
Temperatur
-21 °C til -12 °C på 1100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område
Vind
Bris fra nord
Temperatur
-20 °C til -12 °C på 1100 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: Maria Leganger (Ukjent)

i kommune: ALTA

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skytende sprekker etter kollaps flere steder på fjellet. Liten tilleggsbelastning, tydelig at det svake laget propagerer lett

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Hallfw (Ukjent)

i kommune: ALTA

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Liten tilleggsbelastning

Rapportert av: VegardK (Ukjent)

i kommune: ALTA

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Ferske skred

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Bilde fra regobs

Rapportert av: Maria Leganger (Ukjent)

i kommune: ALTA

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Snø-5.0 grader

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Stabilitetstest

DårligCTV@13cmQ2

Vær

Snø-5.0 grader

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vestvendte nyinnblåste heng

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Faretegn

RimkrystallerOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Nedsnødd overflaterim iblandet løssnøen

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.