Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 09.12.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Forsatt en del vind fra SØ, men det antas at mesteparten av snøen flyttet på seg på fredag. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg, slik at skredfaren ventes å avta mot faregrad 2-moderat. Bærende flak vil beskytte vedvarende svake lag, men disse kan fortsatt trigges enkelte steder og skredene kan da bli relativt store.
Det har kommet 15 cm nysnø de siste dagene i kystnære strøk og litt mindre i indre deler av regionen. Fredag er det kraftig vind fra SØ og det er observert en del snøfokk. I kombinasjon med vind fra V-NV har det dannet seg fokksnøflak i leområder.
Det er observert lag med kantkorn under skarelag flere steder i regionen. Enkelte plasser ble det også observert overflaterim under bærende fokksnølag i vindskjermede heng tidligere i uken.
Fredag ble det observert enkelte snøskred som skaper problemer på vei nord i regionen.
Det er store variasjoner i snømengde i regionen med mest snø i kystnære områder.
Nedbør
2 - 5 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sørøst
Temperatur
-15 °C til -8 °C på 1100 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 - 5 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-13 °C til -5 °C på 1100 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.