Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 23.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i skyggeområder med ustabil fokksnø, og i soleksponert brattheng midt på dagen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind tidligere i uka har dannet fokksnøflak i leområder, hovedsakelig i nordvendte heng. Utbredelsen varierer i takt med hvor mye snø som har kommet, så ytre strøk er mest utsatt. Disse fokksnøflakene har for en stor del stabilisert seg, men i nordvendte områder høyt til fjells der det er lavere temperatur, går stabiliseringen tregere, så her kan det forstatt være mulig å løse ut skred i fokksnøen. Når sola kommer fram kan det gå små natulig utløste løssnøskred i bratte solvendte fjellsider. Skredfaren vurderes til faregrad 2 - moderat.
Tirsdag og onsdag var det snøbyger i regionen og i ytre strøk kom det 10-20 cm nysnø. Det har også vært perioder med kuling fra V og S. I Indre strøk har det vært mindre nysnø og vind. Det gamle snødekket er generelt stabilt, men det finnes et godt utviklet lag av kantkorn i den gamle snøpakken. De fleste steder ligger dette laget dypt begravet og under bærende skare eller fokksnø, og vil ikke være mulig å påvirke. Torsdag 13. april ble det utløst et skred nær Øksfjord der det ble observert små kantkornkrystaller i bruddflaten. Så stedvis kan det finnes kantkornlag som er mulig å påvirke, men utbredelsen av dette problemet er sannsynligvis liten da det ikke er funnet aktive kantkornlag andre steder i regionen. Lørdag formiddag er det rolige vindforhold i regionen. På Øksfjord (Dealljá) målestasjon (560 moh) er det 1 minusgrad.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Faretegn

Ferske sprekkerØvre 10 cm av snødekket sklir lett ut mellom skispor, skyter ikke av gårde.

Stabilitetstest

GodECTN15@15cmQ2

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Faretegn

Ingen faretegn observertObs på at solen tar godt i sider som ligger mot sør

Stabilitetstest

GodECTP27@19cmQ3

Vær

Ikke nedbør-0.3 grader

Snødekke

110 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.