Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 22.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind tidligere i uka har dannet fokksnøflak i leområder, hovedsakelig i nordvendte heng. Utbredelsen varierer i takt med hvor mye snø som har kommet, så ytre strøk er mest utsatt. Disse fokksnøflakene vil gradvis stabiliseres, men stabiliseringen går tregere høyt til fjells der det er lavere temperatur. Litt nysnø ventes ikke å påvirke skredfaren i særlig grad. Vær oppmerksom på vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket, men det skal trolig mye til for å påvirke disse. Mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der kantkornlaget finnes dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til faregrad 2 - moderat.
Tirsdag og onsdag var det snøbyger i regionen og i ytre strøk kom det 10-20 cm nysnø. Det har også vært perioder med kuling fra V og S. I Indre strøk har det vært mindre nysnø og vind. Det gamle snødekket er generelt stabilt, men det finnes et godt utviklet lag av kantkorn i den gamle snøpakken. De fleste steder ligger dette laget dypt begravet og under bærende skare eller fokksnø, og vil ikke være mulig å påvirke. Torsdag 13. april ble det utløst et skred nær Øksfjord der det ble observert små kantkornkrystaller i bruddflaten. Så stedvis kan det finnes kantkornlag som er mulig å påvirke, men utbredelsen av dette problemet er sannsynligvis liten. Fredag formiddag er det SØ bris og pent vær i regionen. På Øksfjord (Dealljá) målestasjon (560 moh) er det 3 minusgrader.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Faretegn

Ingen faretegn observertObs på at solen tar godt i sider som ligger mot sør

Vær

Ikke nedbør-0.3 grader

Snødekke

110 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

GodECTP27@19cmQ3

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

Ikke gittIkke gitt

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.