Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind og påfyll av snø danner ustabile fokksnøflak i nye leområder, hovedsaklig omkring Ø. Belastningen fra en person kan være nok til å utløse skred i fokksnøen. Det er stor usikkerhet i mengden nysnø som ventes, og mengden kan varierer mye lokalt. Det er dermed også usikkerhet i utbredelsen av fokksnøproblemet og hvor store evt skred kan bli. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket, særlig i østlige deler av regionen. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til å være økende og kan nå faregrad 3-betydelig i løpet av dagen, særlig i ytre strøk der den kraftige vinden kommer tidligst.
De siste dagene har det vært periodevis kraftig vind fra S, og de fleste steder i fjellet er det avblåst eller hard fokksnø. Stedvis, der vinden ikke har tatt så godt, ligger det litt løs snø eller myk fokksnø. Fokksnøflakene fra de siste dagene har for det meste stabilisert seg og det trengs stor tilleggsbelastning til for å evt løse ut skred i denne. Vedvarende svake lag av kantkorn er hovedsakelig observert i østlige del av regionen, og ligger de fleste steder dypt under fokksnø, men vil være mest utviklet der snødekket er tynt. Onsdag formiddag er det bris fra S og pent vær i regionen.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Ørjan (***)

i kommune: ALTA

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nattas lille snøfall (5cm) blir nå fraktet av den sterke meldte vinden fra V/NV

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: For kommunen. Beskrivelse: Kommet ca 5 cm nysnø. Mildværet gjør at snøen er kram opptil ca 300 meter

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Fritekst

Snøprofil med 5 cm F på topp fuktig nysnø. 10 cm 1F vindtransportert tørr. 2 cm K smelteomvandlet tørr. 20 cm 1F vindtransportert tørr. 50 cm K smelteomvandlet. Fikk ikke inn snøprofil

Snødekke

75 cm snødybde5 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Ikke gittECTN30@0cmIkke spesifisert

Vær

Ikke nedbør2.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Rapportert av: JoakimE (Ukjent)

i kommune: ALTA

Stabilitetstest

GodCTV@30cmQ3

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Snødekke

2 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Snødekke

Skredproblem

Ikke gitt

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnøflak er generelt fra mandag. og dagens fokk et dryss oppå

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

Stabilitetstest

GodCTH22@100cmQ2

Vær

Ikke nedbør1.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 3 - MiddelsFlakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Frank Rune@Brann (Ukjent)

i kommune: HAMMERFEST

Faretegn

Stort snøfallOmråde: For kommunen

Snødekke

Stabilitetstest

DårligCTV@30cmIkke spesifisert

Vær

Ikke observert1.0 grader

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.