Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 22.03.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sørlig vind vil fortsette å flytte tilgjengelig løssnø inn i leområder, hovedsaklig mot N. Utbredelsen av fokksnøflakene vil variere lokalt i takt med variasjonen av løssnøen. Den ferske fokksnøen stabiliseres gradvis, men belastningen fra en person kan være nok til å løse ut skred. Det er knyttet usikkerhet til hvor aktivt kantkornlaget er, og det antas at det er lettest å påvirke der snødekket er tynt. Mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
Det er store lokale variasjoner i mengden løssnø i terrenget, fra helt avblåst til rundt 30 cm snø. Mest løssnø finnes i og under tregrensa, men også stedvis i søkk og leformasjoner i høyden. Under den siste nysnøen er snødekket variert med gamle fokksnølag. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Her er det også gjort observasjoner av rim. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Det knyttes fortsatt usikkerhet til om kantkorn kan utgjøre et skredproblem i regionen. Tirsdag formiddag er det S kuling i fjellet og oppholdsvær.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Skredproblem

Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnøflak er generelt fra mandag. og dagens fokk et dryss oppå

Vær

Ikke nedbør1.0 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

GodCTH22@100cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 3 - MiddelsFlakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Frank Rune@Brann (Ukjent)

i kommune: HAMMERFEST

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Stort snøfallOmråde: For kommunen

Vær

Ikke observert1.0 grader

Stabilitetstest

DårligCTV@30cmIkke spesifisert

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: trondjnilsen@SVV (***)

i kommune: ALTA

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye transport av snø ut i leheheng.

Vær

Ikke observert-3.0 grader

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: HAMMERFEST

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 2 - SmåFlakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

4 Stor

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 3 - MiddelsFlakskred

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Snødekke

70 cm snødybde20 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Fritekst

Regobs på nett virket ikke

Faretegn

Stort snøfallOmråde: For kommunen. Beskrivelse: 20 cm nysnø

Vær

Ikke nedbør0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Stabilitetstest

DårligECTN3@3cmQ3

Stabilitetstest

MiddelsECTN14@25cmQ3

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.