Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 22.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Sørlig vind vil fortsette å flytte tilgjengelig løssnø inn i leområder, hovedsaklig mot N. Utbredelsen av fokksnøflakene vil variere lokalt i takt med variasjonen av løssnøen. Den ferske fokksnøen stabiliseres gradvis, men belastningen fra en person kan være nok til å løse ut skred. Det er knyttet usikkerhet til hvor aktivt kantkornlaget er, og det antas at det er lettest å påvirke der snødekket er tynt. Mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Det er store lokale variasjoner i mengden løssnø i terrenget, fra helt avblåst til rundt 30 cm snø. Mest løssnø finnes i og under tregrensa, men også stedvis i søkk og leformasjoner i høyden. Under den siste nysnøen er snødekket variert med gamle fokksnølag. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Her er det også gjort observasjoner av rim. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Det knyttes fortsatt usikkerhet til om kantkorn kan utgjøre et skredproblem i regionen. Tirsdag formiddag er det S kuling i fjellet og oppholdsvær.
Resten av tirsdag ventes S stiv kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Onsdag ventes S frisk bris i fjellet. Spredt snø på indre strøk, ellers oppholdsvær. 0-2 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ikke gitt

Skredaktivitet

Flere (6-10) Ikke gitt Ikke gitt

Skredaktivitet

Ikke gitt 2 - Små Våte løssnøskred

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Vær

Ikke nedbør 1.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnøflak er generelt fra mandag. og dagens fokk et dryss oppå

Stabilitetstest

God CTH22@100cmQ2

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 3 - Middels Flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Frank Rune@Brann (Ukjent)

i kommune: HAMMERFEST

Vær

Ikke observert 1.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen

Stabilitetstest

Dårlig CTV@30cmIkke spesifisert

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: trondjnilsen@SVV (***)

i kommune: ALTA

Vær

Ikke observert -3.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye transport av snø ut i leheheng.

Skredaktivitet

Noen (2-5) 3 - Middels Tørre flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: HAMMERFEST

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 2 - Små Flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

4 Stor

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 3 - Middels Flakskred

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Fritekst

Regobs på nett virket ikke

Vær

Ikke nedbør 0 grader

Snødekke

70 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: 20 cm nysnø

Stabilitetstest

Dårlig ECTN3@3cmQ3

Stabilitetstest

Middels ECTN14@25cmQ3

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet