Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 28.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold, ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap. Vær ekstra forsiktig i leområder, det vil være store lokale variasjoner i nysnømengde.

Skredfarevurdering

Kuling fra NV og snøbyger fører til stadig pålagring av nysnøflak i leområder. Særlig leområder mot Ø-S vil være utsatt, og belastningen fra en person kan være nok til å løse ut skred. Det er også en mulighet for at noen skred kan løsne naturlig. Pga. bygevær forventes det relativt store variasjoner av nysnømengde i regionen. Litt lavere temperatur gjør også at stabiliseringen av nysnøflak går saktere, særlig i høyden. Vær i tillegg oppmerksom på et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket, særlig i østlige deler av regionen. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Faregraden forventes å ligge på 3-betydelig.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Søndag var det storm fra V i fjellet og snøbyger. Over tregrensa er snødekket vindpåvirket og veksler mellom skare/avblåste partier og områder med innblåst fokksnø, mens i skogen er det stedvis en del løssnø. Det er store variasjoner i nysnømengde innad i regionen, noen steder har det kommet 15-20 cm nysnø frem til mandag morgen. Vedvarende svake lag av kantkorn er hovedsakelig observert i østlige del av regionen, og ligger de fleste steder dypt under fokksnø. Men vil være mest utviklet der snødekket er tynt. Mandag morgen observeres et middels stort str. 3 skred i SØ-vendt fjellside ved Kåfjord i Alta, som trolig har gått under uværet søndag. Mandag formiddag er det NV frisk bris og snøbyger i regionen. Ved Øksfjord (Deallja) målestasjon (560 moh) er det -7 grader.
Fra mandag ettermiddag ventes NV liten kuling i fjellet. Snøbyger. 5-15 mm nedbør. Litt kaldere. Tirsdag ventes NV-N periodevis liten kuling i fjellet. Snøbyger. 5-12 mm nedbør. Kaldt.
Betydelig
3

Fra tirsdag ettermiddag ventes NV-N periodevis liten kuling i fjellet. Snøbyger. 3-10 mm nedbør, pga bygevær vil det være store lokale variasjoner i både vindstyrke og nedbørmengde. Kaldt. Onsdag ventes NV opptil liten kuling i fjellet, om ettermiddagen minking til skiftende bris. Perioder med snøbyger, men også noe sol. 3-10 mm nedbør. Ingen vesentlige temperaturendringer. Bygevær og fortsatt mulighet for polare lavtrykk gjør at prognosene for vind og nedbørmengde er usikre.

Været ser ut til å roe seg noe onsdag, og nysnøflakene fra de siste dagene vil få litt tid til å stabilisere seg. Men lav temperatur i høyden gjør at stabiliseringen der går saktere. Det vil fortsatt være mulig for en skiløper å løse ut ustabilie nysnøflak, og i de områdene som får mest vind og nedbør kan det gå naturlig utløste skred. Vær i tillegg oppmerksom på at det kan finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket i østlige deler av regionen. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, men det skal nå trolig svært mye til for å løse ut skred i dette laget. Faregraden forventes å ligge på 3 - betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Snødekke

0 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø -2.0 grader

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Snødekke

90 cm snødyp 5 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snøprofil

Tatt ved renne, Flere steder ved konvekser og rygger ligger fokksnø (P) rett på glatt skare (32 cm i profil) 50164

Stabilitetstest

Middels ECTN 9@24cmQ3

Faretegn

Ferske skred Det er 1-2 naturlig utløste skred i heng mot SØ med mye pålagring.

Vær

Snø -5.0 grader

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: fc@frivillig (****)

i kommune: LOPPA

Fritekst

Det har snedd 30-40 cm det siste døgnet og det sner fortsatt. I går blåste det over 15 ms i kastene innerst i fjorden, så da må det ha blåst opp i 20 ms lenger ut regner jeg med. Jeg observerte et løssnøskred i et område som er lite utsatt. Antar middels størrelse, men det var null sikt. Dekket var ikke vindpåvirket i området, men det kan ha vært det på toppen og løsnet derfra.

Rapportert av: trondjnilsen@SVV (***)

i kommune: ALTA

Skredhendelse

3 - Middels Tørt flakskred

Bilde fra regobs