Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 25.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Fortsatt vind fra sørlig kant vil flytte tilgjengelig snø i leområder og danne ustabile fokksnøflak, i hovedsaklig leheng mot NØ. Temperaturen er gunstig for stabilisering av fokksnøen, men fortsatt kan belastningen fra en person være nok til å løse ut små skred. Der sola varmer snødekket kan det gå løssnøskred. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket, særlig i østlige deler av regionen. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Den siste uka har det vært periodevis kraftig vind fra varierende retninger, og de fleste steder i fjellet er det avblåst eller hard fokksnø. Stedvis, der vinden ikke har tatt så godt, ligger det litt løs snø eller myk fokksnø. Eldre fokksnøflak har for det meste stabilisert seg og det trengs stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i disse. Vedvarende svake lag av kantkorn er hovedsakelig observert i østlige del av regionen, og ligger de fleste steder dypt under fokksnø, men vil være mest utviklet der snødekket er tynt. Fredag formiddag er det vestlig vind og noen snøbyger. Sist døgn ble det målt 18 mm nedbør på Nuvsvåg målestasjon.
Resten av fredag ventes S-SV frisk bris i fjellet, om kvelden S liten kuling. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Perioder med sol. Lørdag ventes SV frisk bris i fjellet, om kvelden sterk kuling. Stort sett oppholdsvær. Stigende temperatur utover dagen.
Betydelig
3

Søndag ventes V periodevis liten storm i fjellet, om ettermiddagen dreiende NV. Snøbyger, først på dagen regnbyger under 200 moh. 10-20 mm nedbør.

Vindøkning og påfyll av snø gjør at skredfaren øker utover søndag. Vær oppmerksom på ustabile fokksnøflak, særlig i leområder omkring Ø. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket, særlig i østlige deler av regionen. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 3-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: fc@frivillig (****)

i kommune: LOPPA

Fritekst

10-20 cm kommet det siste døgnet, hovedsaklig under det polare lavtrykket i går kveld.

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et svakt drønn her når flere skiløpere samlet seg.

Snøprofil

340 moh. Brudd i øverste delvise kantkorn-lag, 3 mm tykt. Test er plassert feil på skarelaget under. 49713

Stabilitetstest

God ECTP 22@31cmQ2

Bilde fra regobs

Rapportert av: Espen ()

i kommune: ALTA

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprakk mellom spor. 15 cm dyp sprekk. Stort sett ingen oppsprekking fra skogen til 420 MOH.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør -1.0 grader

Snødekke

0 cm snødyp 15 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 15 cm dyp sprekk mellom spor i leheng ved skoggrensa. Stort sett ingen oppsprekking ellers fra skogen opp til vi snudde på 420 moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør 0 grader

Snødekke

0 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Vær

Ikke nedbør -1.0 grader

Snødekke

0 cm snødyp 15 cm nysnø siste døgn