Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Økende vind og påfyll av snø danner ustabile fokksnøflak i nye leområder, hovedsaklig omkring Ø. Belastningen fra en person kan være nok til å utløse skred i fokksnøen. Det er stor usikkerhet i mengden nysnø som ventes, og mengden kan varierer mye lokalt. Det er dermed også usikkerhet i utbredelsen av fokksnøproblemet og hvor store evt skred kan bli. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket, særlig i østlige deler av regionen. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til å være økende og kan nå faregrad 3-betydelig i løpet av dagen, særlig i ytre strøk der den kraftige vinden kommer tidligst.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
De siste dagene har det vært periodevis kraftig vind fra S, og de fleste steder i fjellet er det avblåst eller hard fokksnø. Stedvis, der vinden ikke har tatt så godt, ligger det litt løs snø eller myk fokksnø. Fokksnøflakene fra de siste dagene har for det meste stabilisert seg og det trengs stor tilleggsbelastning til for å evt løse ut skred i denne. Vedvarende svake lag av kantkorn er hovedsakelig observert i østlige del av regionen, og ligger de fleste steder dypt under fokksnø, men vil være mest utviklet der snødekket er tynt. Onsdag formiddag er det bris fra S og pent vær i regionen.
Fra onsdag ettermiddag ventes S frisk bris i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Plussgrader opp til 100-300 moh. Torsdag ventes SV-V frisk bris i fjellet, om ettermiddagen økning til V-NV opptil sterk kuling. Sludd- og snøbyger. 10-20 mm nedbør, mest i vest.
Moderat
2

Fredag ventes NV stiv kuling i fjellet, om formiddagen minking til S-SV frisk bris. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Perioder med sol.

Roligere værforhold vil gi fokksnøen fra torsdag mulighet til å stabilisere seg, og utbredelsen av fokksnøproblemet ventes å avta. Skredfaren vil da synke til faregrad 2-moderat. Men det kan forsatt være mulig for en enkelt person å løse ut skred i fersk fokksnø i noen bratte heng.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: For kommunen. Beskrivelse: Kommet ca 5 cm nysnø. Mildværet gjør at snøen er kram opptil ca 300 meter

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Ikke nedbør 2.0 grader

Snødekke

75 cm snødyp 5 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Snøprofil med 5 cm F på topp fuktig nysnø. 10 cm 1F vindtransportert tørr. 2 cm K smelteomvandlet tørr. 20 cm 1F vindtransportert tørr. 50 cm K smelteomvandlet. Fikk ikke inn snøprofil

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

Ikke gitt ECTN 30@0cmIkke spesifisert

Rapportert av: JoakimE ()

i kommune: ALTA

Stabilitetstest

God CTV @30cmQ3

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: ALTA

Snødekke

0 cm snødyp 2 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredaktivitet

Flere (6-10) Ikke gitt Ikke gitt

Skredaktivitet

Ikke gitt 2 - Små Våte løssnøskred

Snødekke

0 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Snøprofil

NØ-vendt leheng 600 moh. Tidligere nedføykede løse lag har nå satt seg og blitt nedbrutt mot runda snøkorn. Ikke mulig å se noen større snøkorn enn fokksnø i sjiktovergangen på 15 cm dyp. 49438

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnøflak er generelt fra mandag. og dagens fokk et dryss oppå

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør 1.0 grader

Snødekke

0 cm snødyp 0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

God CTH 22@100cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs