Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 22.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Utfordrende forhold pga. flere ulike skredproblem. Unngå utløpsområder i lavlandet og vær varsom i områder med nysnøflak i høyfjellet.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt mildvær i lavlandet kan svekke snødekket og påvirke vedvarende svake lag og gi store naturlig utløste skred. Litt nysnø i fjellet og en del vind kan gi ferske fokksnøflak, spesielt i leheng mot NØ, men disse ventes å stabiliseres fort.
Lørdag var det svært mildt, noe som sannsynligvis gav fuktig snøoverflate helt til topps. Søndag er det litt kjøligere. I lavlandet er snødekket gjennomfuktet, mens det over skoggrensa bare er smelteomvandlet i den øverste delen av snødekket.
Dypt i snødekket finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn dannet i slutten av februar. Laget har stor utbredelse, men det ligg dypt og under hard snø.
Lørdag ble det observert flere små våte skred mellom Korsfjord og Lerretsfjord og i Koppartindgryta, og et stort skred ved Langfjordbotn. Det gikk også et skred på veg ved Sør-Tverrfjord på Øksfjordhalvøya. Søndag er det observert noen store våte flakskred ved Jøkelfjorden vest i regionen.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh.
Skyet.
.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

22.04.2019 kl. 12:52

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vestlig bris, stort sett opphold, 6C. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værforhold neste døgn, muligens økende regnbyger .

ObsID: 192248

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

21.04.2019 kl. 13:00

430 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Litt vanskelig å si, men det kan se ut som skavelbrudd på noen av de største skredene.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Gått på bakke, men her har snødekket vært ganske tynt i hele vinter.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Flere str 2 skred spesielt i den østvendte delen av bollen.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  En liten snøbyge, kommer som regn lavere ned
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Vått over og under gamleskaren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Snødekket er fuktig hele veien. Rundt skaren er det vått.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er mye vann i snødekket, men tiltross holder det bra stand og det er ikke mange store skred å se. Nå kommer det mye regn de neste dagene så da er det vel ikke annet å venta at flere skred vil gå selv om jeg tror at det ikke blir så mange store skred. Så en 3 vil være mer sannsynlig i morgen og på tirsdag tror jeg. Sterk faregrad 2

Tester

ECTP25@55cmQ3 God Fikk kollaps under skaren, men da jeg skulle dra ut blokken måtte jeg tvinge den ut.

Skredaktivitet

21. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S. Over 900 moh

Notater

Tror det er vært å nevne at skavelbrudd absolutt er dagsaktuellt.

Vær

1 °C 5 m/s fra SV ↗ 90% skyer Det har vært en del regn det siste døgnet. Mulig litt snø aller høyest på toppene. Byge vær for øyeblikket med gløtt av sol innimellom.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere våte skred i alle himmelretninger, men de fleste og de største, har gått i østvendte sider. Str 2 skred for det meste.

Snødekke

110 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Våt løssnø Våt Det er generelt et tjukt snødekke lengst vest i regionen. De siste dagene har det vært svært mildt noe som har ført til at det har blitt en del snøsmelting og fuktig snødekke. Rundt gamleskaren er det nå vått.

ObsID: 192146

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

21.04.2019 kl. 12:47

197 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort vått flakskred NV vendt, 40-100 cm bruddkant, Jonslettind.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  NØ vendt 200 moh: 25 cm storkornet 4F 2mm våt / 20 cm storkornet 1F 1mm våt / 2 cm porøs smelt frys skare P / 70 cm runda P 0,5mm fuktig / 15 cm storkornet (og smelta kant) 2mm fuktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 100 moh

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 300 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Siste døgns regn og temperatur har gitt flere naturlig utløste store våte flakskred, særlig i brattheng med mellomtykt snødekke (50-150 cm snødekke) i NØ-S-SV vendte sider. Tykkere snødekke har ennå ikke gått naturlig. Jeg vil justere inntrykket fra obs i går lørdag, og vurderer situasjonen fra og med i dag søndag til en faregrad 3. Mer regn og høye temperaturer kommende dager vil gi fortsatt faregrad 3. Varslet faregrad er riktig

Tester

Ikke gjort test. Observerte våte flakskred viser stor evne til bruddforplantning. Bildet under skredaktivitet har en bruddkant på 100 m bredde.

Skredaktivitet

21. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ, S, SV Observert fra vei Alteidet-Jøkelfjorden

Vær

Regn 7 °C Litt regn innimellom, mer i natt som var. Mildt de to siste nettene. Ikke frost i snøen nesten på toppen av Laslettind 800 moh natt til i går lørdag.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snødekket er vått i overflaten helt til topps.

ObsID: 192137

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

21.04.2019 kl. 11:46

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

21. apr 11:48 - 20. apr 11:48 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Fv19 Korsfjord - Lerretsfjord, Bakkesig

ObsID: 192121

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

21.04.2019 kl. 11:46

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig, enkelte regnbyger, 5C. Økende skredfare neste døgn: Ventes økende nedbørsaktivitet som regn..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 192122

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

20.04.2019 kl. 14:19

699 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Ferskt skred str 2,5-3 gikk i dag

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er for høy I varslet for i morgen søndag nevnes kantkorn ved skarelag høyere i snødekket enn kantkornlaget nede ved smeltepakken. Kantkorn høyere i snødekket er forlengst ødelagt og har hatt liten utbredelse her i Vest-Finnmark. (I Lyngsdalen fant jeg flere slike lag høyere i snødekket nå i påska.) Det går skred der hvor snødekket er tynnere, men bare enkelte store skred, og foreløpig har vi ikke sett at de smelta kantkorna over smeltepakken dypt i snødekket der hvor skred kan bli store (over en halvmeter ned til smeltepakken) har gitt noe bruddforplantning av betydning. Varslet for i morgen søndag kunne tatt inn en usikkerhet rundt dette, og faregraden for i dag og i morgen er heller en sterk 2 enn en 3. Mulig at vi får en skredsyklus om noen dager, eller enda seinere. Opplever generelt at Vest-Finnmark i vinter har hatt mer stabile forhold enn sør for oss.

Skredaktivitet

20. apr. 12-18 Våte løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ Str 2,5-3. Ser ikke om det er flakskred eller løssnøskred. Også ett ferskt løssnøskred str 2 (til venstre i bildet).

ObsID: 192015

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

20.04.2019 kl. 13:19

805 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Koppartindgryta

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng Noe nysnø. Vind og varme til topps smelter raskt, våt snøoverflate. Ingen store skred å se fra Laslettind. Kl 14.20: Ett skred str 2,5-3, se egen obs.

ObsID: 192003

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

20.04.2019 kl. 13:08

moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

20. apr 13:10 - 19. apr 13:10 Tørre løssnøskred 1 - Små. Liten tilleggsbelastning V. Under 100 moh Gjelder Fv19 Korsfjord - Lerretsfjord, Bakkesig

ObsID: 191999

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

20.04.2019 kl. 13:08

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig, lettskyet, 10C. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 192000
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.