Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 20.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindreining til nordvest og noen snøbyger fører til at det kan dannes noen ferske fokksnøflak i nye leheng mot SØ, men disse vil trolig ikke bli så store. Samtidig vil fokksnøflakene etter østavinden de foregående dagene gradvis stabiliseres. Skredfaren vil for regionen sett under ett være noe minkende, men vær fortsatt oppmerksom på at vedvarende svake lag nede i snødekket kan påvirkes der snødekket har vært tynt. Skred som blir utløst på slike lag kan bli store.
Torsdag til lørdag var det en del nedbør, sterk vind fra forskjellige retninger og mildvær som gikk opp til ca. 400 moh i perioder. Over tregrensen er snøoverflaten i hovedsak vindpåvirket og består av fokksnø av varierende hardhet. De mest vindutsatte terrengformasjonene er avblåst. Under tregrensen er det noen steder tørr løssnø på fuktig snø, mens andre steder har det dannet seg en tynn skarehinne på overflaten.
I regionen finnes det vedvarende svake lag av kantkorn, og disse er mest utviklet der snødekket har vært tynt. I helgen var det økt aktivitet i dette laget og det gikk to store naturlig utløste flakskred på dette ved Alteidet.
Innad i regionen er det stor variasjon i snømengde, og mest er det i sørvestlege deler av regionen, særlig på Øksfjordhalvøya. Tirsdag formiddag er det opptil frisk bris fra øst og lett snøvær i regionen.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-17 °C til -13 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-16 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Johannes@obskorps (***)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

105 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil (2012)

I overgangssonen

105728

Snøprofil (2012)

Profil gravd i sørlig helning. Overgang skog snaufjellet.

105729

Vær

Snø

-10.0 grader

Stabilitetstest

Middels

ECTN16@31cmQ1

Faretegn

Ferske sprekker

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker kun opp litt ut fra skiene. Forplanter seg ikke ut over større områder.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Bjørnulf@ObsKorps (****)

i kommune: KVÆNANGEN

Snødekke

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

Middels

CTM11@50cmQ2

Faretegn

Drønn i snøen

Kollaps i kantkorn nederst i snødekket (over overvann) på Grytevannet. Stor bruddforplantning (50 m?)

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 68,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: jonas@obskorps.hammerfest (***)

i kommune: HAMMERFEST

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snødekke

60 cm snødybde

5 cm nysnø siste døgn

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Stabilitetstest

Middels

ECTN16@26cmQ3

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilt vær siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Bjørn M (*****)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø

-7.0 grader

Faretegn

Drønn i snøen

tross varierende omfang på drønn/kollaps så resulterte det ikke utglidning i gårsdagens ladding fra nord

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Vevo (Ukjent)

i kommune: ALTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Stabilitetstest

God

CTH25@80cmQ3

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: ALTA

Skredaktivitet

Antall: 
Ikke gitt
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KVALSUND

Skredfarevurdering

2 Moderat

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.