Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 26.05.2018

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold, men muligheter for naturlig utløste våte skred i bratte fjellsider.

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fremdeles ganske mild luft og nedbør som regn vil føre til at det fremdeles er mulig å løse ut et og annet vått skred i bratt terreng. I høyden vil sterk vind i kombinasjon med snø danne fokksnøflak i begrensede leområder, men gunstig temperatur fører til at disse vil stabilisere seg raskt. Det kan fortsatt finnes vedvarende svake lag til stede i snødekket i høyden i nordvendte sider. Det knyttes usikkerhet til gjenværende utbredelse av disse lagene, men vedvarende regn kan medføre at svake lag dypt i snødekket kan vekkes til liv.
Snøgrensen går på 4-500 moh. I høyden har mange rygger og fjellknauser smeltet frem. Skiføret er generelt sett best i nord- og nordvestvendte sider. Varme dager i mai har bidratt til at snødekket har vært fuktet helt til topps, men de siste dagene har det kommet nysnø over 1000 moh og det har stedvis vært et snev av nattefrost. I høyden er det observert opphopning av vann mellom skarelag.
Snødekket over 500 moh kan fortsatt være lagdelt med skarelag som kan samle vann ved mye regn og snøsmelting. I nordsider i høyden kan kantkornlag fortsatt være intakte, men det knyttes noe usikkerhet til utbredelsen av disse.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra vest., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.