Snøskredvarsel for Tromsø mandag 18.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det er krevande å ferdast trygt i skredterreng. Vedvarande svake lag kan påverkast, særleg rundt tregrensa men også andre stadar. Nysnøflak kan vere ustabile.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø- og fokksnøflak kan finnast i mange himmelretningar, både i austvendte leformasjonar danna laurdag, men det blir truleg også danna nye flak i vestvendte leformasjonar utover dagen. Desse treng noko tid på å stabilisere seg, og ein person kan løyse ut skred i disse. I snødekket finnast det også vedvarande svake lag av kantkorn. Mange stadar er det vanskeleg å påverke desse sidan det ligg hard fokksnø over, men andre stadar, særleg rundt og under tregrensa trengst det berre liten tilleggslast for å løyse ut skred. Eventuelle skred på slike lag kan bli store, og det er mogleg å fjernutløyse skred. Ta difor konservative vegval, særleg rundt og under tregrensa, men også i høgda der snødekket er tynt og mjukt.
I regionen kom det noko snø fredag og laurdag, tidvis i kombinasjon med vind. I terrenget vekslar det difor mellom å vere ubunden snø, særleg under tregrensa, og vindpåverka snø i overflata. På dei mest vindutsette terrengformasjonane er det avblåst.
Mellom eldre fokksnøflak og ei skare danna etter mildvêr 23. februar, er det vedvarande svake lag av kantkorn. Desse har stor utbreiing og finnast i dei fleste himmelretningar, men brotforplantningsevna varierer.
Den siste tida har det vore mykje skredaktivitet på slike lag, og blant anna løyste eit turfølge på fem ut eit skred på Hollenderen laurdag. Andre stadar, som t.d. på Buren har store skred blitt fjernutløyst på dette laget.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord., endring til bris fra nordøst om formiddagen.
-14 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-14 °C til -5 °C på 700 moh.
Klarvær.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

18.03.2019 kl. 10:46

717 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  ca450-500moh, fokksnø med 4F, øverste 10-12cm løsner lett., påbegynt kantkorn over skare, og kantkorn under skare.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  underside av flaket (testen på 450-500moh) kantkorn
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  kantkorn under skare på ca 450-500moh, fant også påbegynt kantkorn over skare
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bloktesten på ca 450moh, viser lagdelingen og skarelaget her ca 40-45cm ned i snødekket. sjiktoverganger ( med nysnø flak) vises her, samt skarelaget med kantkornet under
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  tatt under laget, ca 7cm lengre ned i snødekket.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  temp tatt over laget i blokkteten det løsnet på (flaket er. ca 10-12cm tykt) ca på 650moh
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest på ca 650moh, også her løsner det 10-12cm øverste laget lett. Men sitter relativt godt mot det gml snødekket. hardhet 4F, løsnet på nysnøflak/ sjiktoverganger i fokksnøen
Bilde Av Notater
Bilde 8 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Er litt usikker på om sporvalget til disse var flaks eller .........

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s 15% skyer Pent vær. Litt skyer type slør

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Annet Tørr Veldig varierende kvalitet på snødekket. Snødekket bærer preg av vind fra helgen. Veldig varierende, fra Fist til fokksnø 1F. Men hvis man leser snødekket godt er det mulig å finne fin "kjøre" snø flere plasser på Buren nå.

Skredfarevurdering

3 Betydelig det har vært mye vær i fjellet med transport av snø. så vær obs i leheng, og der snøen er blåst inn som "puter". Unngå ferdsel det snødekket er tynt,,, mtp kantkorn, og over kuler/konvekser. Der er det sjanse for å trigge kantkornlagene. tenker at fokksnøen i det øverste snødekket vil stabilisere seg om noen dager, men spørsmålet er kantkornlagene lengre ned. Varslet faregrad er riktig varslet har med seg det vesentlige, men tenker at det er 3, pga sjanse for å "trigge" kantkorn lagene og da vil skredene bli store.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 200 moh er å finne i snødekket, men så langt tenker jeg at det ikke er aktivt., ingen faretegn i dag knyttet opp mot dette.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 200 moh finnes nå i alle himmelretninger, varierende utbredelse og utvikling på kantkornlagene. Ikke noen tegn (faretegn) på dem, så vær varsom

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 300 moh finnes i snødekket sammen med sjiktoverganger i fokksnøen

Notater

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kunne ikke se noe

ObsID: 186926

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 10:22

11 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Glimma (0moh) kl 07:22 112 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i løpet. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør i vente.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 186861

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 08:47

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 08:47 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186846

Tromsø / TROMSØ

Snø

18.03.2019 kl. 07:30

142 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  harvey@ObsKorps

Skredhendelse

18. mar 00:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NØ-vendt Leområder 2 små skred sett fra veien. gått ila natta

ObsID: 186840

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 05:30

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjordvegen (0moh) kl 05:30

ObsID: 186823

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 21:15

466 moh

Hans-Jørgen@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans-Jørgen@ObsKorps

Snødekke

Massiv snøtransport inn i SV sektor. Vind 10 m/s fra NØ. Vinbanket overflate i S-Ø sektor.

ObsID: 186832

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 16:45

221 moh

Lynum (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lynum
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lynum

Vær

Ikke nedbør 0 °C 8 m/s fra N ↓ 40% skyer Bakkefokk og vindtransport av snø over skoggrensa på snaufjellet.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skikkelig drønn og kollaps som forplanter seg på myrområder rundt Storelva skistadion. Men observerer ikke det videre opp gjennom skogen.

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bakkefokk over skoggrensa og en god del snø tilgjengelig for vindtransport. Fersk myk fokksnø. Skikkelige drønn i snøen på myrområder rundt Storelva skistadion - svakt lag over skarelaget som kollapset. Gravde i skoggrensa og der lå skarelaget på 62 cm og vanskelig å påvirke. Ingen utslag på ECT. Fersk fokksnø på snaufjellet som er hovedproblemet her.

ObsID: 186776

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 16:14

37 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels V Skred i skogen over Lunheim. Ser fjernutløst ut. Kun sett fra stuevinduet.

ObsID: 186768

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 16:06

92 moh

birgitrustad (****)

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Dette skredet hadde ikke gått kl 11 i dag, så det på vei hjem igjen.

ObsID: 186765

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 15:22

245 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  harvey@ObsKorps

Skredhendelse

17. mar 00:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 325 moh og sluttet på 234 moh 200 m bred bruddkant Brattheng gått sannsynligvis på kantkorn over skare. Gått mellom 1000 og 1530

ObsID: 186758

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 13:53

188 moh

Eirik Fjær (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fire personer tett samlet

ObsID: 186923

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 12:00

792 moh

kjetims@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjetims@regobsTroms

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Grov en rask profil ned til gammel hard skare. Over denne gamle skara fra forrige mildvær lå det ca 2cm sukkersnø. 10cm ubunden på topp, så er lag fokksnø på 20cm, deretter et 15cm hardt fokksnølag over sukkersnøen. Utbredelsen av sukkersnøen er ellers ukjent på fjellet ettersom jeg kun grov her. Isolert blokk gikk til brudd ved moderat belastning.

ObsID: 186800

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 11:15

337 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin Kommentar:  Kraftig snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Harvey Goodwin Kommentar:  Store toppskavler
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Lille blokktest gikk til brudd i kantkorn over skare. Dette fant jeg flere steder
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Lille blokktest gikk til brudd i kantkorn over skare. Dette fant jeg flere steder

Vær

Snø 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Vind styrke variere mye og var enda sterkere i kastene

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Til tider kraftig snøfokk. Over Skarelaget fra 24. Feb er det 1cm kantkornlag med må krystaller <1mm. Over dette fokksnø. Over ca. 500m er mye vind påvirket og en del steder finnes nedføyket løssnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kantkorn over skarelaget er mindre utviklet her enn indre Troms men ser ut til å være utbredt også her og vil være lett å løse ut overliggende flak. Relativt mye vind i dag transportere en god del snø til leområder os danne flak. Fokksnøen vil gradvis stabilisere seg. Det er lite temp gradient rundt skarelaget så der er ikke ventet særlig utvikling av kantkorn Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 200 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: 30 -40cm løssnø

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 186709

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 10:08

336 moh

Eirik Fjær (Ukjent)

Tester

ECTP30@60cmQ1 God Løsnet med knyttneven på tredje slag. Altså 33 slag.

ObsID: 186674

Tromsø / glimtinden, Ringvassøy

Snø

17.03.2019 kl. 10:07

225 moh

mbie@obskorps (*****)

Vær

Snø -4 °C 8 m/s fra NØ ↙ 90% skyer varierende vind opp til 8-10m/s. snøbyger. Det er kommet ca 10cm snø siste døgn.

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr Under tregernsen mye løs ubunden snø. over tregrensen vekslende hard og myk fokksnø. stedvis avblåst og hard skare over rygger og eksponert terreng

Skredfarevurdering

3 Betydelig det er ikke observert skred i omradet. Stabiliteten virker å være middels god. Kantkornlag vil fortsatt utvikle seg ved gjeldende temperatur og værmelding. Snøtransport inn i leheng i sør til vestlige eksposisjoner vil øke risikoen for skred ved liten tillegsbelastning. utviklingen av kantkorn i snødekket vil fortsette og pålagring av snø i leheng vil være mulig ved gjeldende værmelding Varslet faregrad er riktig Det er observert flere drønn i snødekket i og rett under tregrensen, noen som indikerer stor utbredelse av kantkorn i snødekket. Det er ikke mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport over tregrensen. Varslet faregrad er riktig, men ligger på en lav grad 3.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Det er observert kantkornlag over skare og i fokksnøen. Noe usikker på utbredelse men bekreftet utbredelse i øst/sørøstlige eksposisjoner

Faretegn

Drønn i snøen Det ble observert flere drønn i snøen rett under og ved tregrensen

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet det ble ikke observert skredaktivitet i området Glimtinden, Glimfjellet, Nordfjellet

ObsID: 186848

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 09:59

328 moh

Eirik Fjær (Ukjent)

Tester

ECTX God

Snødekke

220 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 186669

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

17.03.2019 kl. 09:05

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:05

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186650

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

17.03.2019 kl. 05:39

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:39 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 186642

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.03.2019 kl. 14:05

76 moh

anitaaw@met (*****)

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Omfattende drønn i skogen, under 100 MOH .

ObsID: 186562

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.03.2019 kl. 13:10

598 moh

timdassler@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186597

Tromsø / Skittentind

Snø

16.03.2019 kl. 13:00

744 moh

adadranger (Ukjent)

Skredhendelse

16. mar 12:30 (+01:00) Skavlfall 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet sluttet på 981 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 20 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Ingen spor ut eller inn. Virke som det var det øverste laget med fokksnø/nysnø som utgjør skredet. Tydelig brudkant langs steinberget under skavlen på kanskje 30 meter. Liten til middels størrelse. Fikk ikke tatt bra bilde på grunn av flatt lys

ObsID: 186595

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.03.2019 kl. 12:59

273 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Drønn i snøen her. Ingen spor fra tidligere i dag. Men et gammelt spor fra tidligere i uka.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn i snøen som spredte seg et godt stykke bortover.

ObsID: 186545

Tromsø / Hollenderen/Tromsø

Snø

16.03.2019 kl. 12:50

760 moh

jegu@NVE (*****)

Skredhendelse

16. mar 12:45 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Personutløst NV-vendt 50 m bred bruddkant Et turfølge på 5 er involvert i hendelsen, det meldes foreløpig kun om benskade. Kjenner ikke skredstørrelse, men vil anta et sted mellom str 2 og 3. Se link https://www.nordlys.no/snoskred/snoskredfare/kvaloya/fem-tatt-av-snoskred-pa-hollenderen/s/5-34-1082932

ObsID: 186567

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.03.2019 kl. 12:35

704 moh

gjranhansen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  gjranhansen

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Ø

ObsID: 186539

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.03.2019 kl. 12:04

426 moh

timdassler@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Notater

Hard og vindpakja snø, noen lommer med myk bunden vindtransportert snø

ObsID: 186534

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.03.2019 kl. 12:01

383 moh

gjranhansen (Ukjent)

Vær

Snø 12 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

Kraftig snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr

ObsID: 186533

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.03.2019 kl. 12:00

15 moh

Ragnar@NVE (*****)

Ulykke/hendelse

Fra nrk.no: "Vi fikk melding fra en italiensk gruppe på fem personer, om at de var tatt av skred i området mot Vågbotn. Alle fem er gjort rede for, én av dem er skada i en fot. Et ambulansehelikopter er på vei, og skal løfte ut den skadde personen, fortalte operasjonsleder ved Troms politidistrikt etter ulykken." Snø Personer skadet Topptur https://www.nrk.no/troms/mann-alvorlig-skadd-etter-snoskred-pa-kvaloya-1.14476246

ObsID: 189202

Tromsø / Storesteinnestinden

Snø

16.03.2019 kl. 11:29

660 moh

Eivind (Ukjent)

Tester

ECTN30Q3 God ECT gjort i bunnen av bolla sør for SST. Ca 20cm nysnø i bolla. Løste ikke ut på 30 slag. Lempet blokka ut med spade bakfra. Den gikk da på et q3 lag. Vil anslå ca 70cm ned i snødekket. På vei ned hadde snøen begynt å pakke seg rundt kulformasjoner. Forholdene vil trolig endres raskt mtp at det var mye vind i området.

ObsID: 186566

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

16.03.2019 kl. 09:20

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Sjursnes (0moh) kl 09:20 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186486

Tromsø / TROMSØ

Snø

15.03.2019 kl. 16:36

213 moh

Markus (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Markus

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

15. mar. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. Ø, SØ, S. Under 0 moh Fjernutløste 3 skred i S/Ø/SØ retning. To små og ett stort.

Ulykke/hendelse

Fjernutløst 150-200m unna. Sprekk i snøen fra området vi befant oss i helt bort til bruddkant. Snø Påvirket ingenting Ski offpist

Skredhendelse

15. mar 16:36 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst SØ-vendt Kantkornet snø over skarelag Brattheng

ObsID: 186504

Tromsø / TROMSØ

Snø

15.03.2019 kl. 12:30

298 moh

Olivia@regobsTroms (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen To drønn i dalsøkket. Løsere og mykere snø her.

ObsID: 186451

Tromsø / TROMSØ

Snø

15.03.2019 kl. 12:25

555 moh

MarkusA (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MarkusA

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observert flakskred fra Gråtind-ryggen mot Gleskaret. Type stor

ObsID: 186379

Tromsø / TROMSØ

Snø

15.03.2019 kl. 10:43

520 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Varierende overflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Isskare
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Sklir ut litt fokksnø på en skavel, men ikke noe særlig til forplantningsevne.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Kan under avrunding? Mulig under oppbygging fra smelteformer, usikker fordi det var ikke smelteformer her for 1 uke siden og ikke vært mildt siden det.

Vær

Ikke nedbør 1 m/s 90% skyer

Snødekke

Opp til tregrensa er det ca 50 cm løssnø (25cm) og noe mer bunden snø (25cm) over gammel smeltepakke. Over tregrensa har det tydelig vært litt vind men antas at det ikke har vært så sterk selv om det er flytta på en del snø. Noen steder er isskara framme i dagen. Overflaten over tregrensa varierer mellom 1f-p hardhet, fokksnøen rundt 4f/1f. Ikke så veldig bunden fokksnø. En del snø tilgjengelig for transport fortsatt. Fant kantkornlaget på 200 og 400, men ikke på 550. Synes kantkornlaget ser ut som det er under avrunding, men får det ikke til å stemme med været og forholdene som har vært. Snøprofil kommer i den andre obsen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng over 400 moh Opplever fokksnøen som ganske godt stabilisert her. Kan nok være annerledes i høyden.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh Opplever ikke kantkornlaget som så potent her i dag. Fikk brudd et annet sted enn forrige uke, og laget er blitt ganske tykt (15cm med noen tynne hardere skarelag). Kan være annerledes ellers i regionen, så det er aktuelt å vurdere å sette feks liten/str 3/mulig.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vær forsiktig i skogen og like over tregrensa, her finnes et svakt lag av kantkorn som kan løses ut av enkelt skiløper. Det kan også gå mindre skred i fokksnøen. Ytterligere stabilisering. Ser ikke at det er veldig groforhold for kantkorn, men det kan jo ikke utelukkes. Varslet faregrad er riktig Opplever det ikke som like skarpt som varselet her i dag, men tenker absolutt at det kan stemme for øvrige deler av regionen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn eller andre faretegn

Skredaktivitet

15. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt.

ObsID: 186357

Tromsø / TROMSØ

Snø

15.03.2019 kl. 10:00

338 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Bryter i bunn av søyla
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Laget som bryter
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Ser ut som kant under avrunding

Tester

@65cm Middels Lille blokktest. Får q3 brudd på 65cm i kantkorn under avrunding. Stor belastning må til.

Snødekke

Her er det 25 cm F-4F nysnø over 25 cm 1F rg. Finner kantkornlaget, men det er blitt en ganske tykk pakke med smelteformer og noen få kantkorn 15 cm tykt (blir fortsatt ikke klok på krystalltype.. ). Under det er det gamle smeltepakka, og tydelig hardhetsforskjell. Bildet viser laget som bruddet på Lille blokk gikk på. Snøprofil kommer

ObsID: 186343

Tromsø / TROMSØ

Snø

15.03.2019 kl. 09:29

238 moh

Hallvard@SVV (****)

Snødekke

Kantkornlaget mellom skarene finnes her.

ObsID: 186333

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.03.2019 kl. 09:02

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:02

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186332

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.03.2019 kl. 06:52

157 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Kattfjordeie (200moh) kl 06:52 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har gått småras dær oppe. FV862 Kattfjordeidet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

15. mar 06:57 (+01:00) - 14. mar 06:57 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Under 100 moh Gjelder Fv862 Kattfjordeidet - ,

ObsID: 186316

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.03.2019 kl. 05:32

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:32 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 186310
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.