Snøskredvarsel for Tromsø mandag 18.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det er krevande å ferdast trygt i skredterreng. Vedvarande svake lag kan påverkast, særleg rundt tregrensa men også andre stadar. Nysnøflak kan vere ustabile.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø- og fokksnøflak kan finnast i mange himmelretningar, både i austvendte leformasjonar danna laurdag, men det blir truleg også danna nye flak i vestvendte leformasjonar utover dagen. Desse treng noko tid på å stabilisere seg, og ein person kan løyse ut skred i disse. I snødekket finnast det også vedvarande svake lag av kantkorn. Mange stadar er det vanskeleg å påverke desse sidan det ligg hard fokksnø over, men andre stadar, særleg rundt og under tregrensa trengst det berre liten tilleggslast for å løyse ut skred. Eventuelle skred på slike lag kan bli store, og det er mogleg å fjernutløyse skred. Ta difor konservative vegval, særleg rundt og under tregrensa, men også i høgda der snødekket er tynt og mjukt.
I regionen kom det noko snø fredag og laurdag, tidvis i kombinasjon med vind. I terrenget vekslar det difor mellom å vere ubunden snø, særleg under tregrensa, og vindpåverka snø i overflata. På dei mest vindutsette terrengformasjonane er det avblåst.
Mellom eldre fokksnøflak og ei skare danna etter mildvêr 23. februar, er det vedvarande svake lag av kantkorn. Desse har stor utbreiing og finnast i dei fleste himmelretningar, men brotforplantningsevna varierer.
Den siste tida har det vore mykje skredaktivitet på slike lag, og blant anna løyste eit turfølge på fem ut eit skred på Hollenderen laurdag. Andre stadar, som t.d. på Buren har store skred blitt fjernutløyst på dette laget.
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord., endring til bris fra nordøst om formiddagen.
-14 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-14 °C til -5 °C på 700 moh.
Klarvær.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

18.03.2019 kl. 10:46

717 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 1 av 8 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  ca450-500moh, fokksnø med 4F, øverste 10-12cm løsner lett., påbegynt kantkorn over skare, og kantkorn under skare.
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 2 av 8 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  underside av flaket (testen på 450-500moh) kantkorn
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 3 av 8 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  kantkorn under skare på ca 450-500moh, fant også påbegynt kantkorn over skare
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 4 av 8 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bloktesten på ca 450moh, viser lagdelingen og skarelaget her ca 40-45cm ned i snødekket. sjiktoverganger ( med nysnø flak) vises her, samt skarelaget med kantkornet under
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  tatt under laget, ca 7cm lengre ned i snødekket.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  temp tatt over laget i blokkteten det løsnet på (flaket er. ca 10-12cm tykt) ca på 650moh
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 7 av 8 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest på ca 650moh, også her løsner det 10-12cm øverste laget lett. Men sitter relativt godt mot det gml snødekket. hardhet 4F, løsnet på nysnøflak/ sjiktoverganger i fokksnøen
Bilde Av Notater
Bilde 8 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Er litt usikker på om sporvalget til disse var flaks eller .........

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig det har vært mye vær i fjellet med transport av snø. så vær obs i leheng, og der snøen er blåst inn som "puter". Unngå ferdsel det snødekket er tynt,,, mtp kantkorn, og over kuler/konvekser. Der er det sjanse for å trigge kantkornlagene. tenker at fokksnøen i det øverste snødekket vil stabilisere seg om noen dager, men spørsmålet er kantkornlagene lengre ned. Varslet faregrad er riktig varslet har med seg det vesentlige, men tenker at det er 3, pga sjanse for å "trigge" kantkorn lagene og da vil skredene bli store.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 200 moh er å finne i snødekket, men så langt tenker jeg at det ikke er aktivt., ingen faretegn i dag knyttet opp mot dette.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 200 moh finnes nå i alle himmelretninger, varierende utbredelse og utvikling på kantkornlagene. Ikke noen tegn (faretegn) på dem, så vær varsom

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 300 moh finnes i snødekket sammen med sjiktoverganger i fokksnøen

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kunne ikke se noe

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s 15% skyer Pent vær. Litt skyer type slør

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Annet Tørr Veldig varierende kvalitet på snødekket. Snødekket bærer preg av vind fra helgen. Veldig varierende, fra Fist til fokksnø 1F. Men hvis man leser snødekket godt er det mulig å finne fin "kjøre" snø flere plasser på Buren nå.

Notater

ObsID: 186926

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 10:22

11 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i løpet. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør i vente.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

Vær

Ikke nedbør -5 °C Glimma (0moh) kl 07:22 112 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 186861

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 08:47

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 08:47 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 186846

Tromsø / TROMSØ

Snø

18.03.2019 kl. 07:30

142 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  harvey@ObsKorps

Skredhendelse

18. mar 00:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NØ-vendt Leområder 2 små skred sett fra veien. gått ila natta

ObsID: 186840

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 05:30

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjordvegen (0moh) kl 05:30

ObsID: 186823

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 21:15

466 moh

Hans-Jørgen@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans-Jørgen@ObsKorps

Snødekke

Massiv snøtransport inn i SV sektor. Vind 10 m/s fra NØ. Vinbanket overflate i S-Ø sektor.

ObsID: 186832

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 16:45

221 moh

Lynum (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lynum
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lynum

Vær

Ikke nedbør 0 °C 8 m/s fra N ↓ 40% skyer Bakkefokk og vindtransport av snø over skoggrensa på snaufjellet.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skikkelig drønn og kollaps som forplanter seg på myrområder rundt Storelva skistadion. Men observerer ikke det videre opp gjennom skogen.

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Bakkefokk over skoggrensa og en god del snø tilgjengelig for vindtransport. Fersk myk fokksnø. Skikkelige drønn i snøen på myrområder rundt Storelva skistadion - svakt lag over skarelaget som kollapset. Gravde i skoggrensa og der lå skarelaget på 62 cm og vanskelig å påvirke. Ingen utslag på ECT. Fersk fokksnø på snaufjellet som er hovedproblemet her.

ObsID: 186776

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 16:14

37 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels V Skred i skogen over Lunheim. Ser fjernutløst ut. Kun sett fra stuevinduet.

ObsID: 186768

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 16:06

92 moh

birgitrustad (****)

Skredaktivitet

17. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Dette skredet hadde ikke gått kl 11 i dag, så det på vei hjem igjen.

ObsID: 186765

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 15:22

245 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  harvey@ObsKorps

Skredhendelse

17. mar 00:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 325 moh og sluttet på 234 moh 200 m bred bruddkant Brattheng gått sannsynligvis på kantkorn over skare. Gått mellom 1000 og 1530

ObsID: 186758
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.