Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Der snødekket har vore tynt kan det mogleg å påverke vedvarande svake lag. Under mildværsgrensa kan det gå våte skred.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nedbør, vind og mildare vær fører til auka skredfare. Over mildværsgrensa vil det danne seg fokksnøflak, hovedsakleg i leområder mot nord og aust. Under mildværsgrensa kan det gå naturleg våte flak- og laussnøskred. Det finnast også vedvarande svake lag av både kantkorn og rim lenger nede i snødekket. Sjølv om utbreiinga er usikker og det generelt har vore lite aktivitet på desse siste tida, kan mildvær og auka vekt på snødekke føre til skred på desse no.
Det har komme opptil 50 cm nysnø i regionen dei siste dagane, og i tillegg har det vore vind frå SV. I vindskjerma områder er det mykje laussnø, og i vindutsette områder er det fokksnøflak av varierande hardheit.
Nede i snødekket finnes det skarelag, og det er observert kantkorn og begynnande kantkorn i samband med desse. Utbreiinga er uviss og det har ikkje vore registrert aktivitet på desse den siste tida, men truleg er dei best utvikla der snødekket har vore tynt. Under tregrensa kan det stadvis vere nedføyka rim, og det blei observert skred på dette tirsdag. Utbreiinga er uviss.
Natt til tirsdag gjekk det eit skred over fv. 286 i Malangen. På tirsdag gjekk det også små personutløyste flakskred ved Kroken og Lunheim.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
21 mm i døgnet, opp mot 32 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-7 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende vind om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Regn

4.0 grader

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Faretegn

Stort snøfall

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Vær

Ikke nedbør

0.0 grader

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke nedbør

1.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Vær

Ikke nedbør

1.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Vær

Ikke nedbør

-3.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.