Snøskredvarsel for Tromsø tirsdag 12.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindøkning fører til økt skredfare. Unngå leområde der det samler seg fersk fokksnø. Usikre vær-prognoser.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Usikre værprognoser gir usikker utbredelsen av skredfaren. Litt nedbør som snø og kraftig vind kan bygge opp ferske fokksnøflak i leheng i løpet av dagen. Vekslende vind kan danne fokksnøflak i ulike himmelretninger. Ved mindre vind og nedbør enn ventet, kan skredfaregraden være lavere. Snøen fra snøfallet forrige uke har stort sett stabilisert seg, og skredproblemet nå er hovedsakelig på grunn av pågående vær. Det finnes kantkornlag i snødekket, spesielt der hvor snødekket er tynt. Dette har foreløpig ikke vært et utbredt skredproblem, men det er knyttet usikkerhet til hvorvidt slike vedvarende svake lag kan aktiviseres i heng med stor pålagring.
I helgen var snøoverflaten over tregrensa varierende, fra mye tørr løssnø til å være mer vindpåvirket og avblåst. Litt snø, vekslende vindstyrke og vindretning søndag/mandag har gjort endringer i snøoverflaten etter det siste store snøfall forrige uke. Da kom det 15 – 30 cm i regionen med vind fra sør og vest. Det er kommet mange observasjoner på at snøen fra forrige uke har stabilisert seg.
Lengre ned i snødekket finnes det mange steder hardere fokksnø etter perioder med sterk vind fra sør/sørøst rundt månedsskiftet. Under denne fokksnøen igjen finnes det mildværsskarelag fra tidlig i januar. Under den gamle fokksnøen og under mildværsskarelaget er det observert kantkorn flere steder i regionen. Der hvor det er utført stabilitetstester, tilsier disse at lagene er vanskelig å påvirke.
Søndag ble det observert et flere små, naturlig utløst flakskred på Ringvassøya.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-12 °C til -5 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Skyet.
Lite lavtrykk like utenfor kysten, vindvarsel meget usikkert.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

4 Stor

Vær

Snø

-2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Ulykke/hendelse

Trafikk hindret

Skredhendelse

Ikke gitt

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Snø

0.0 grader

Faretegn

Stort snøfall

Rapportert av: helgreid (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

2 - Middels

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: adadranger (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

1 - Små

Tørt flakskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Finn@regobs Troms (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Notater

Vet ikke hvor utbredt dette skred problemet er. Var på fot tur ned fra steinbruddet når vi utløst denne ovenfra når vi gikk en liten snarvei Bruddet forplantet seg ca hele henge som da var lite. Kanskje noe og se etter i andre områder.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Vær

Snø

-2.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Simon (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Drønn i snøen

Faretegn

Drønn i snøen

Faretegn

Ferske sprekker

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.