Snøskredvarsel for Tromsø mandag 14.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær gjør at fokksnøen får tid å stabilisere. I dag mandag, vil det være vanskeligere å løse ut skred i den ferske fokksnøen, men om man treffer områder med tynn eller myk fokksnø kan det fortsatt la seg gjøre for en enkelt skikjører. Det gjelder å være oppmerksom på fokksnø når man nærmer seg skoggrensa og videre oppover i terrenget. Merk at lokale terrengformasjoner og lokale vindeffekter kan ha lagt opp fokksnø i andre himmelretninger enn Ø og SØ.
Den siste uka og inn i helga har det kommet mye nysnø og det har vært kraftig vind fra SV, V og senere NV, særlig i høyfjellet. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det nå mye fokksnø. Lokale vindeffekter kan ha lagt opp flak av fokksnø også i andre himmelretninger enn øst- og sørvendte fjellsider Mildværet som var sist helg og det forbigående mildværet torsdag kan ha fuktet snødekket opp til 500-600 moh, som nå er kommet opp i dagen på vindutsatte steder som skare.
Snødybden på Værvarslinga i Tromsø er økt med 17 cm siste døgn. Siste snøfallet er kommet med lite vind.
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

1 Liten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-9.0 grader

Rapportert av: ToreV@met (*****)

i kommune: BALSFJORD

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

God

ECTP25@82cmQ3

Snøprofil (2012)

Snøprofil i Nø-vendt heng på 550 moh. Tynt snødekke, ingen tydelige tegn til kantkorn, men antydninger ved bakken.

100070

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

Antall Lag: 8

Total dybde: 103,00 cm

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

120 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: ToreV@met (*****)

i kommune: BALSFJORD

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
4 - Svært store
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Stort snøfall

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: TROMSØ

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: men dette er ubundet og ennu ikke påvirket av vind, så pr.nu anses det ikke som et faretegn. Men med vind på dette er det absolutt nødvendig å være forsiktig og varsom

Vær

Ikke nedbør

-6.0 grader

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-12.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.