Snøskredvarsel for Tromsø mandag 14.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær gjør at fokksnøen får tid å stabilisere. I dag mandag, vil det være vanskeligere å løse ut skred i den ferske fokksnøen, men om man treffer områder med tynn eller myk fokksnø kan det fortsatt la seg gjøre for en enkelt skikjører. Det gjelder å være oppmerksom på fokksnø når man nærmer seg skoggrensa og videre oppover i terrenget. Merk at lokale terrengformasjoner og lokale vindeffekter kan ha lagt opp fokksnø i andre himmelretninger enn Ø og SØ.
Den siste uka og inn i helga har det kommet mye nysnø og det har vært kraftig vind fra SV, V og senere NV, særlig i høyfjellet. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det nå mye fokksnø. Lokale vindeffekter kan ha lagt opp flak av fokksnø også i andre himmelretninger enn øst- og sørvendte fjellsider Mildværet som var sist helg og det forbigående mildværet torsdag kan ha fuktet snødekket opp til 500-600 moh, som nå er kommet opp i dagen på vindutsatte steder som skare.
Snødybden på Værvarslinga i Tromsø er økt med 17 cm siste døgn. Siste snøfallet er kommet med lite vind.
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 21:11

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt . FV53 Åslandet - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Kaldt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -9 °C Åslande (0moh) kl 21:11

ObsID: 175674

Tromsø / BALSFJORD

Snø

14.01.2019 kl. 13:02

712 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Snøprofil i Nø-vendt heng på 550 moh. Tynt snødekke, ingen tydelige tegn til kantkorn, men antydninger ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10-30 cm løssnø i skogen, 5-10 cm over tregrensa. Under løssnøen ligger snøen flere steder rett på et skarelag over tregrensa, typisk på rygger der det har vært avblåst under uværet i helga. Skarelaget er ganske tynt og bare delvis bærende, gir mange steder etter under skiene. Andre steder i høyden finnes det store ansamlinger av hard fokksnø, typisk i søkk og leheng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt virker snødekket å ha stabilisert seg godt etter uværet forrige uke, og det skal mer til å påvirke fokksnøen. Litt bekymring rundt kantkorn ved bakken, skred som går i dette laget kan bli svært store, men er trolig ikke et svært utbredt problem pr. nå. Det ligger en del løssnø helt til topps, og det skal ikke mye vind til før denne begynner å flytte på seg. Kaldt vær fremover gir vekstvilkår for kantkorn og rim, så det må følges med på. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 4 - Svært store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Mulig skredene observert på Klemmartind kan ha gått helt ned til bakken på dette laget, men generelt er det svært vanskelig å påvirke. Usikker på om det bør være med som eget skredproblem nå, siden laget også består av andre smelteformer.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Fokksnøflakene fra helgen virker å ha stabilisert seg godt, og det kreves større tilleggsbelsastning for å løse disse ut.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

8 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert Snøprofil i Ø-vendt heng nær toppen på 750 moh. Tydelige kantkorn blandet med andre smelteformer i løst, tykt lag ved bakken. Fant ikke kantkorn rundt de andre skarelagene foreløpig, men bør følges med rundt laget som nå ligger høyt i snødekket. ECT gikk til brudd etter 25 slag ved laget ved bakken.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 80% skyer Kaldt og vindstille. Tynt, høyt skydekke. -16 grader ved parkeringen, rundt -10 på toppen.

Tester

ECTP25@82cmQ3 God Brudd i løst lag ved bakken, men ligger her mye og massiv snø over. Kan nok lettere påvirkes ved tynnere snødekke, men har ikke fått noen faretegn i dag.

ObsID: 175636

Tromsø / BALSFJORD

Snø

14.01.2019 kl. 11:03

917 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Vanskelig lys, men så skredene tydeligere i kikkert.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Bildene er tatt mot nord.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Mellom 1000 moh og 400 moh Ser ut som store deler av sørsiden på Klemmartind har rast ut. Mulig også noen skred på sørsiden av Bentsjordtind. Lang avstand og vanskelig lys. Observert fra Mortenhalsskolten, observasjonspunkt er satt til fjellsiden med skredaktivitet.

ObsID: 175593

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 10:27

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 175573

Tromsø / buren

Snø

14.01.2019 kl. 10:07

799 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  gode bindinger i mellom lagene, nysnøen sitter relativt godt mot skaren tatt på ca 400moh
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest fra ca 600moh, q3-60cm samme som fra 400moh, gode bindinger i snødekket, sitter godt mot mildværs skaren
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  dette er representativt for buren i dag. Generelt ubundet snø fra ca 15-50cm Enkelte isolerte plasser lettbundet snø F/4F
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest fra snøprofil (750moh), q3 og gode bindinger, også stabil
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  her er hva blokktest løsnet på (750moh), hagel, nedføyka nysnø og( evt mulig påbegynt underutviklet kantkorn)
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  nydelig dag på fjellet, i høyden nesten ikke vind, og perfekte forhold for skileik og moro
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Nydeli ubundet snø. Enkelte isolerte plssser lett bundet F/4F

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr snødekket er generelt stabilt, nysnøen som har kommet siste døgn er ubundet ( noen isolerte plasser, lett bundet) variere fra ca 15-50cm. Det gamle snødekket var påvirket av mildværet og regnet som vi har hatt, og er å regne som stabil. Tenker dette gjelder opp til 800-900moh. Over dette er nok forholdene noe helt annet.( Tenker da på kantkorn og rim som evt kan være i snødekket). Men som nevnt tenker jeg at snødekket på hele Kvaløya ble utsatt for mildværet vi har hatt, og derfor er den delen av snødekket å anse som relativt stabilt.

Skredfarevurdering

2 Moderat stabile forhold, mye ubundet nysnø som er nydelig å være på ski i. Det gml snødekket fra mildværet er å anse som stabilt. Nå er det mye løs nysnø i fjellet , så med vind vil faren øke for flakskred. Spesielt i leheng, over kuler (konvekser), og det snøen samles. Vær da også obs der snødekket er tynt Varslet faregrad er riktig varslet har med seg det vesentlige for regionen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 300 moh (Ut fra observasjoner fra lille blå, og Ringvassøya), samme forhold stort sett, mulig små isolerte lokale variasjoner-....

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: men dette er ubundet og ennu ikke påvirket av vind, så pr.nu anses det ikke som et faretegn. Men med vind på dette er det absolutt nødvendig å være forsiktig og varsom

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra S ↑ 30% skyer Observasjon ved parkering. På toppen ingen vind

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 175652

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vert mye vind og nedbør som snø. Opphold siste døgn så faregraden vill synke . Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -12 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 175548

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:48

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 175534

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:48

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 175535

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:48

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 07:48 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 07:49 Ingen, -5,0 °C.

ObsID: 175536

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2019 kl. 07:04

11 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Glimma (0moh) kl 07:04 83 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 175549
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.