Snøskredvarsel for Tromsø søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vindforhold og lite ny nedbør gjør at fokksnø fra de siste par dagene gradvis stabiliseres, men endring i vindretning kan føre til at det flyttes litt snø inn i nye leområder selv om vinden ikke ventes å bli særlig sterk. De fleste steder forventes et generelt stabilt snødekke, men enkelte steder med vindtransportert snø kan det fortsatt være lett å løse ut skred str 1-2. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
De siste dagene har det flere steder kommet 20-40 cm nysnø. Før snøværet var det generelt lite snø og det var skare på snøoverflaten mange steder opp til 500-700moh. Det er torsdag observert at nysnøen er godt bundet til skaren hvertfall opp til 500 moh.
Noe vind fra V-NV de siste dagene har ført til myk fokksnø i leområder, med lokale sjiktoverganger i fokksnøen og svake lag med nedføyket nysnø.
Det er ikke observert skredaktivitet i regionen de siste dagene, men i naboregionene Lyngen var det torsdag to skiløperutløste skred str.1-2 i sørvendt terreng.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør.
-9 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-10 °C til -3 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

09.12.2018 kl. 13:57

272 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Jeg var ikke ute selv i går, men har inntrykk av at det har vært mye snøtransport fra i går til i dag. Noen lommer med F/4F snø i forsenkninger over tregrensa, men mye 4F lett gjennomslagsskare. Enkelte rygger var ganske avblåste, og mer snø i forsenkninger. Sikkert store variasjoner i regionen. Fortsatt ubunden lett snø i skogen.

ObsID: 170646

Tromsø / Oppstigning Durmålstinden

Snø

09.12.2018 kl. 10:06

280 moh

Jens-Erik (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Skredproblem

Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. NØ, Ø under 300 moh

Faretegn

Ferske skred Løste ut testheng

Ferske sprekker Skytende

ObsID: 170654

Tromsø / Gråtinden, Kvaløya

Snø

08.12.2018 kl. 11:00

864 moh

EspenN (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Viser skredet som har løsnet i sørsiden på Mjeldskartinden

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s Flott vær.

Faretegn

Ferske skred Ferskt skred, str.1,5, observert i sørveggen på Mjelskartinden; se bilde

Notater

Tur til Gråtinden opp fra Storelv. 10-25 cm snø de siste par døgn. I skogen fortsatt helt ubunden til dannelse av myke nysnøflak.. Over skogen ubunden i vindbeskyttede ormråder til myke til hardere flak i mer vindutsatte partier. Men fortsatt veldig mye fin skikjøring! Selv på toppryggen som vanligvis er mye avblåst var det fine forhold med myke fokksnøflak.

ObsID: 170551

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.12.2018 kl. 10:30

665 moh

erlendb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  erlendb

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred observert fra distanse. Ca 30-40m bred bruddkant. Sannsynlig løsnet under eller like etter nedbør 07/12

ObsID: 170843

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.12.2018 kl. 07:41

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Seterelva Grøtnesdalen (1000moh) kl 07:41. I tillegg; værobservasjon fra Loftan-Tjønnøra (1000 moh) kl 07:42: Ingen nedbør, -1,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 170483

Tromsø / BALSFJORD

Snø

07.12.2018 kl. 11:40

454 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Mye løssnø i skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Finner så vidt antydning til et smelt/frys lag her på 500 moh. Det er svært porøst og nærmest gått i oppløsning. Gravde også i tynt snødekke på 600 moh og der var det ingen antydning til dette laget, kun løssnø over fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Ingen utslag på ETC. Mellom 20-30 slag blir de øverste lagene delvis knust.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har lokalt kommet mye snø det siste døgnet, og der dette har kommet kombinert med litt vind vil det ha dannet seg ferske nysnøflak. Mange steder virker det derimot å ha vært relativt lite vind under snøfallet, så utbredelsen av problemet er trolig begrenset. Det skal nå svært lite vind til for man får dannelse av nye fokksnøflak og skredfaren vil da raskt kunne øke. Uten vind vil områder med eldre fokksnøflak gradvis stabiliseres. Varslet faregrad er riktig Jeg tror fg2 er riktig med et så stort snøfall, selv om jeg ikke fant noen tydelige ustabile områder under turen min i dag. Dårlig sikt gjorde at jeg ikke fikk gått så høyt og sett så langt som jeg ønsket.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Liten tilleggsbelastning Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 0 moh I bratte heng i skogen med så mye som 40ncm løssnø kan ikke dette helt utelukkes, men tror ikke jeg ville tatt det med som eget skredproblem.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh Fant ingen ferske ustabile fokksnøflak i dag, men antar at de kan finnes høyere opp og i mer vindutsatte deler av regionen.

Vær

Snø 3 m/s fra SV ↗ 95% skyer Tette snøbyger. Lite drag fra sørvest på 600 moh, men ikke nok til å flytte på snøen.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Opptil 40 cm løssnø i skogen. Over tregrensa 10-25 cm løssnø, under dette delvis vindpåvirket snø siden det trolig var mer vind under snøfallet i går.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hadde noen små drønn rundt skiene like over tregrensen, men ikke noe som forplantet seg bortover.

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Svært mye nysnø i dette området, 30-40 cm siste døgn.

Skredaktivitet

7. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Generelt dårlig sikt, så har ikke sett langt.

ObsID: 170439

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.12.2018 kl. 11:19

612 moh

Kristoffer@ObsKorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Dårlig sikt for øyeblikket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt på 600 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt mot N på 300moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Virker som det har kommet en del snø i løpet av de siste dagene i og rundt Tromsø. Basert på egne og andres observasjoner virker det ikke som vinden har fått bundet så mye av denne snøen enda. Som nevnt i skredproblemet så antar jeg at man kan finne flak lengre opp i høyden og i områder som er mer vindutsatt. Ville vært obs på løssnøskred i terrengfeller der de kan få litt størrelse. Det ferskete laget med nysnø er ganske lett så det trengs ikke mye vind på det for at det skal dannes flere flak. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh Kom ikke over noen ferske flak i dag, men kan tenke meg at det finnes lengre opp i høyden og på mer vindutsatte områder.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Liten tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Løste ut 2 løssnøskred på tur ned i dag. Ble ikke noe betydelig størrelse på dem, men det viser at det er nokk snø for å løse ut disse i brattheng.

Vær

Snø -4 °C 3 m/s 100% skyer

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

7. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN22@30cmQ3 God

ObsID: 170417

Tromsø / Lille Blåmannen

Snø

07.12.2018 kl. 10:28

818 moh

EspenN (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Fortsatt mye snø på trærne. Litt fuktig konsistens.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Bilde tatt på ca.700 moh. mot NØ. Viser snøfordeling. Godt med snø i søkk og forsenkninger.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Flott skiføre...bare man passet seg litt for steiner

Vær

Snø -2 °C 3 m/s fra SV ↗ 85% skyer Veldig vekslende vind; fra stille til kortere perioder med opp i bris.

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen skredaktivitet observert.

Notater

Tur Håkøybotn til Lille Blåmannen langs mest brukte rute. Generelt fortsatt lite snø i fjellet. Men 10-20 cm ny snø siste døgn. Litt fuktig opp til 100-150 moh. Deretter rimelig tørr. Mest i forsenkninger. Generelt lite vindpåvirket. På enkelte oppstikkende vindutsatte steder var det begynt og dannes myke flak. Men dominerende ubunden snø over hele fjellet. Så det er en del snø tilgjengelig for transport ved eventuell økende vind. Flott skikjøring, men mange steder utgjorde bakken og steiner underlaget for den nye snøen.

ObsID: 170440

Tromsø / tverrfjellet

Snø

06.12.2018 kl. 19:44

509 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  fuktig snø opp til ca 200/250moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Ca 400moh. Konveks tørrsnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Ca 45cm til tider på isolerte plasser med "ny" snø oppå dt gml snødekket fra mildvær perioden
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Sjiktovergang i fokksnøen 1f hard på flaket fra ca 500moh , løsnet ved isolering!!
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mulig denne løsnet på hagel??? på ca 500 moh, samme som under
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Ca 500moh flaket 1.f. Underlag 4f sø

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Observasjon fra parkering (I høyden fra Ca 400moh N-NV vind 5-7ms. Byger med hagel)

Snødekke

Faretegn

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tegn til oppsprekking i snødekket på noen få plasser

Skredfarevurdering

2 Moderat være obs på de sjiktovergangene som nå er i snødekket, det er ennå ikke så mye snø i fjellet, men med mere nedbør (snø) vil dette kunne øke faregraden......til en sterk 2 :-) Varslet faregrad er riktig

Tester

Flere håndtester og Lilleblokk. Ga stortsett samme resultat. Den nye snøen sitter relativt godt til dt gml snødekket Dt er i sjiktoverganger i fokksnøen at dt nå finnes dårlige bindinger

ObsID: 170355

Tromsø / TROMSØ

Snø

06.12.2018 kl. 16:30

515 moh

Ingrid@NVE (*****)

Vær

Snø 0 °C 12 m/s fra V → 0 grader ved bilen, vekslende snø og sluddbyger. Ca. Frisk bris.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinden auka mot høgda. Det var vindstille i skogen, men over tregrensa transporterte vestlig-vind snø til leområder. Mot toppen var ryggar o.l. avblåst ned til det gamle snødekket. Snøen var berre mjukt bunde (meir mot toppen) og sprakk opp like under skia, men sprekkene forplanta seg ikkje. Det var gunstige temperaturar for stabilisering av snødekket.

ObsID: 170363
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.