Snøskredvarsel for Tromsø søndag 09.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden, ellers stabile forhold.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vindforhold og lite ny nedbør gjør at fokksnø fra de siste par dagene gradvis stabiliseres, men endring i vindretning kan føre til at det flyttes litt snø inn i nye leområder selv om vinden ikke ventes å bli særlig sterk. De fleste steder forventes et generelt stabilt snødekke, men enkelte steder med vindtransportert snø kan det fortsatt være lett å løse ut skred str 1-2. Husk at tidlig på sesongen kan selv små skred få konsekvenser pga mye oppstikkende steiner.
De siste dagene har det flere steder kommet 20-40 cm nysnø. Før snøværet var det generelt lite snø og det var skare på snøoverflaten mange steder opp til 500-700moh. Det er torsdag observert at nysnøen er godt bundet til skaren hvertfall opp til 500 moh.
Noe vind fra V-NV de siste dagene har ført til myk fokksnø i leområder, med lokale sjiktoverganger i fokksnøen og svake lag med nedføyket nysnø.
Det er ikke observert skredaktivitet i regionen de siste dagene, men i naboregionene Lyngen var det torsdag to skiløperutløste skred str.1-2 i sørvendt terreng.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sør.
-9 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-10 °C til -3 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Hallvard@SVV (****)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Jens-Erik (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ferske sprekker

Skytende

Faretegn

Ferske skred

Løste ut testheng

Skredproblem

Ikke gitt

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: EspenN (****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ferske skred

Ferskt skred, str.1,5, observert i sørveggen på Mjelskartinden; se bilde

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Notater

Tur til Gråtinden opp fra Storelv. 10-25 cm snø de siste par døgn. I skogen fortsatt helt ubunden til dannelse av myke nysnøflak.. Over skogen ubunden i vindbeskyttede ormråder til myke til hardere flak i mer vindutsatte partier. Men fortsatt veldig mye fin skikjøring! Selv på toppryggen som vanligvis er mye avblåst var det fine forhold med myke fokksnøflak.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: erlendb (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ferske skred

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flakskred observert fra distanse. Ca 30-40m bred bruddkant. Sannsynlig løsnet under eller like etter nedbør 07/12

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-2.0 grader

Rapportert av: ToreV@met (*****)

i kommune: BALSFJORD

Faretegn

Stort snøfall

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Svært mye nysnø i dette området, 30-40 cm siste døgn.

Faretegn

Drønn i snøen

Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hadde noen små drønn rundt skiene like over tregrensen, men ikke noe som forplantet seg bortover.

Vær

Snø

Snødekke

80 cm snødybde

40 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Ubunden snø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snøprofil (2012)

Finner så vidt antydning til et smelt/frys lag her på 500 moh. Det er svært porøst og nærmest gått i oppløsning. Gravde også i tynt snødekke på 600 moh og der var det ingen antydning til dette laget, kun løssnø over fokksnø.

95584

Snøprofil (2012)

Ingen utslag på ETC. Mellom 20-30 slag blir de øverste lagene delvis knust.

95585

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Kristoffer@ObsKorps (***)

i kommune: TROMSØ

Stabilitetstest

God

ECTN22@30cmQ3

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Snø

-4.0 grader

Snødekke

100 cm snødybde

20 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: EspenN (****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen skredaktivitet observert.

Vær

Snø

-2.0 grader

Notater

Tur Håkøybotn til Lille Blåmannen langs mest brukte rute. Generelt fortsatt lite snø i fjellet. Men 10-20 cm ny snø siste døgn. Litt fuktig opp til 100-150 moh. Deretter rimelig tørr. Mest i forsenkninger. Generelt lite vindpåvirket. På enkelte oppstikkende vindutsatte steder var det begynt og dannes myke flak. Men dominerende ubunden snø over hele fjellet. Så det er en del snø tilgjengelig for transport ved eventuell økende vind. Flott skikjøring, men mange steder utgjorde bakken og steiner underlaget for den nye snøen.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: TROMSØ

Stabilitetstest

Ikke gitt

Ikke gitt@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ikke gitt

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tegn til oppsprekking i snødekket på noen få plasser

Vær

Snø

0.0 grader

Snødekke

Skredfarevurdering

2 Moderat

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinden auka mot høgda. Det var vindstille i skogen, men over tregrensa transporterte vestlig-vind snø til leområder. Mot toppen var ryggar o.l. avblåst ned til det gamle snødekket. Snøen var berre mjukt bunde (meir mot toppen) og sprakk opp like under skia, men sprekkene forplanta seg ikkje. Det var gunstige temperaturar for stabilisering av snødekket.

Vær

Snø

0.0 grader

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.