Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 18.04.2018

3
Betydelig
Publisert:

Sol og plussgrader kan gi naturlig utløste skred, det blir lettere å påvirke dype svake lag. Skred kan bli store. Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøskredfaren vil variere i løpet av dagen og øke i takt med soloppvarming og stigende temperatur. Mildværet fører til at fuktigheten trenger stadig dypere ned i snødekket, og svekker bindingene i vedvarende svake lag. Skavlbrudd, skred i fuktig fokksnø og løssnøskred kan også trigge større skred i svake lag som ligger dypere ned i snødekket. Skred som går i disse vedvarende svake lagene kan bli store og potensielt nå ned mot vei eller bebyggelse, men det er vanskelig å anslå når bindingene er tilstrekkelig svekket til at de løsner.
Sol og plussgrader de siste dagene har gjennomfuktet snødekket opp til 400-500 moh, og det rapporteres om fuktig snøoverflate på ca. 600-700 moh. Over dette er snøen stedvis tørr, særlig i skyggesider. I områder med nattefrost vil det danne seg skare på toppen av snødekket.
Snødekket er komplekst med flere vedvarende svake lag med kantkorn nedover i snødekket. Mange skred og faretegn den siste tiden tilsier at vedvarende svake lag har stor utbredelse. Enkelte steder ligger de svake lagene enten under store mengder snø eller under harde lag av fokksnø. Det gjør at man kan få færre faretegn.
Det er observert flere naturlig utløste skred ifm. mildværet siden fredag, både mindre løssnøskred og flaksskred opp til str. 3 ned i vedvarende svake lag.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nordøst.
-2 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: gautehs (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Drønn i snøen

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: helgeloc (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

3 - Middels

Vått løssnøskred

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte løssnøskred

Vær

Ikke nedbør

6.0 grader

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Mye vann i snøen

kraftig solstråling

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: Joakimrs (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Våte flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Joakimrs (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

200 cm snødybde

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: RichardFjellaksel (*)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

Fritekst

Ingen drønn el skytende sprekker. ingen ferske skred. Noe tørr snø i nordside over 700mh.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.