Snøskredvarsel for Tromsø mandag 15.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder der det ligger fokksnø, f.eks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra sør gjør at fokksnø vil legge seg i leheng mot N, men det er usikkert hvor mye løssnø det fortsatt er tilgjengelig for snøtransport høyt til fjells. Det er nå ventet kulde og klarvær fremover, det kan gjøre at kankornlag og overflaterim blir dannet. Snøskredfaren forventes å fortsatt holde seg på faregrad 2-moderat.
Fredag formiddag ga et mildvær plussgrader opp til ca. 600 moh. Lørdag og søndag meldes det om smelteriller som har fryst på og hard skare opp til ca. 600 moh. Uken startet med snøbyger og kraftig vind fra vest, høyt til fjells bærer nok snødekket fortsatt preg av dette med avblåste rygger og harde gamle fokksnøflak i leområde. I lavlandet er snødekket mer preget av mildværet og ansees som stabilt. I lavlandet er snødekket mer preget av mildværet og ansees som stabilt.
Det er ikke blitt rapportert om svake lag i snødekket de siste dagene, men lite observasjoner gjør at det ikke kan utelukkes.
Det er ikke meldt om skredaktivitet de siste dagene.
Lørdag formiddag er det igjen minus i både lavlandet og i fjellet, minus 4 grader på Mortenhalsskolten målestasjon på 740 moh, minus 2 grader i Tromsø.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørvest
Temperatur
-4 °C til 1 °C på 700 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh
Skydekke
Klarvær
Inversjon kan gi plussgrader i høyden først på dagen, synkende temperatur utover ettermiddagen. Kan være et tynt høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Sterk kuling fra sør
Temperatur
-8 °C til 0 °C på 700 moh
Skydekke
Delvis skyet
Økende vind utover formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten

Rapportert av: Brauten (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fritekst

Hard fin snø til 500, over dette gradvis mindre varmepåvirket snø, men med et tynt skarelag på toppen. En del snø i legitimasjonen, med lite hold. En del vindtransportert snø over 600-700 m, kraftig vind fra sørøst.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: ToreV@met (*****)

i kommune: BALSFJORD

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser kraftig snøfokk mot nord fra omtrent alle topper over ca 700 moh.

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

MiddelsECTP21@50cmQ1

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Vær

Ikke nedbør0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Fritekst

snøprofil utgikk pga været. Dagen obs tur gikk normal veien

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: ToreV@met (*****)

i kommune: BALSFJORD

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enkelte steder så kraftig snøfokk at den når helt ned til veien, selv om man må høyt til fjells for å finne løssnø.

Bilde fra regobs

Rapportert av: ToreV@met (*****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kraftig snøfokk fra Bentsjordtind og Bakaromnstind.

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Hallvard@SVV (***)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observertIngen faretegn observert. Hardt og glasert opp til 700 moh. Bærende skare.

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Fritekst

På klatretur i Grøtfjorden søndag. Observasjonene er fra Grøtfjorden og er kun representative for det området. Det kan ha vært mildere og mer vind lokalt her enn andre steder i regionen. Prat med andre observatører som har vært på tur i regionen i helga tyder på at det kan være noe mindre bærende skare andre steder, men at observasjonene likevel er representative.

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jorandski@regobsTroms (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert-4.0 grader

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.