Snøskredvarsel for Tromsø søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder der det ligger fokksnø, f.eks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT søndag morgen: I skogen og rundt tregrensen kan det finnes svake lag i snødekket, som det kan være mulig å løse ut skred i. Søndag formiddag er det ventet rolige værforhold, og det er ventet at fokksnøflakene som ble dannet tidligere i uka i heng mot NØ-SØ nå har stabilisert seg. Søndag kveld øker vinden fra sørlig retning, men det er usikkert hvor mye løssnø det fortsatt er tilgjengelig for snøtransport høyt til fjells. Det antas derfor at det kan dannes nye fokksnøflak i høyden i leheng mot N. Snøskredfaren forventes å fortsatt holde seg på faregrad 2-moderat.
Fredag formiddag ga et mildvær plussgrader opp til ca. 600 moh. Lørdag formiddag meldes det om smelteriller som har fryst på og hard skare opp til ca. 600 moh. Uken startet med snøbyger og kraftig vind fra vest, høyt til fjells bærer nok snødekket fortsatt preg av dette med avblåste rygger og harde gamle fokksnøflak i leområde. I lavlandet er snødekket mer preget av mildværet og ansees som stabilt.
Det er ikke blitt rapportert om svake lag i snødekket de siste dagene, men lite observasjoner gjør at det ikke kan utelukkes. I skogen og i tregrensen ble det lørdag observert mye drønn og skytende sprekker. Det tyder på at det er et svakt lag i snødekket som det kan være lett å løse ut skred på. Det er ikke bekreftet hva slags svakt lag det er.
Det er ikke meldt om skredaktivitet de siste dagene.
Lørdag formiddag er det observert rett under null grader på Mortenhalsskolten målestasjon på 740 moh.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten kuling fra sørvest
Temperatur
-2 °C til 3 °C på 700 moh
Plussgrader
Opp til 500 moh
Skydekke
Delvis skyet
Nullgradergrense er vanskelig å sette. Inversjon kan gi plussgrader høyt til fjells og lavere temperaturer i lavlandet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørvest
Temperatur
-4 °C til 1 °C på 700 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh
Skydekke
Klarvær
Inversjon kan gi plussgrader i høyden først på dagen, synkende temperatur utover ettermiddagen. Kan være et tynt høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Hallvard@SVV (***)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observertIngen faretegn observert. Hardt og glasert opp til 700 moh. Bærende skare.

Skredfarevurdering

1 Liten

Fritekst

På klatretur i Grøtfjorden søndag. Observasjonene er fra Grøtfjorden og er kun representative for det området. Det kan ha vært mildere og mer vind lokalt her enn andre steder i regionen. Prat med andre observatører som har vært på tur i regionen i helga tyder på at det kan være noe mindre bærende skare andre steder, men at observasjonene likevel er representative.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: jorandski@regobsTroms (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke observert-4.0 grader

Rapportert av: JoakimE (Ukjent)

i kommune: BALSFJORD

Fritekst

Bilde fra regobs

Rapportert av: JoakimE (Ukjent)

i kommune: BALSFJORD

Vær

Ikke nedbør-3.0 grader

Rapportert av: martin@svv (*****)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: EspenN@NVE (*****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør-4.0 grader

Skredfarevurdering

1 Liten

Fritekst

Tur langs vanligste rute til toppen av Ullstinden. Mildværet har gått opp til 5-600 moh. Opp dit var det nå frosset på skarelag i snøoverflaten. Denne varierte fra glasshard til mer porøs. Videre opp helt til toppen var snøoverflaten generelt preget av sterk vindpåvirkning; fra partier/områder med vindskare til harde fokksnøflak. Veldig små mengder ubunden snø tilgjengelig for transport i området. Opptikkende partier var avblåste.

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ingrid@NVE (*****)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.