Snøskredvarsel for Tromsø fredag 08.12.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind kombinert med mye løssnø i fjellet fører til at store snømengder flyttes inn i leheng. Enkelte naturlig utløste skred ventes.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
3 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø under skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind kombinert med stedvis mye løssnø i fjellet ventes å føre til at store snømengder flyttes inn i leheng og danner ustabile flak. Det ventes noe naturlig utløst skredaktivitet av større størrelse pga. store forflytninger av snø.
De siste dagene har det kommet 40-50 cm nysnø, og det ligger nå stedvis mye løs snø i terrenget. Det har vært perioder med kraftig vind og det har stedvis dannet seg fokksnøflak i leområder, vesentlig etter vind fra omkring V.
Nede i snødekket er det et kantkornlag fra november, men det er ikke observert mye aktivitet fra dette de siste dagene i denne regionen.
Det er ikke observert skredaktivitet de siste dagene.
Nedbør
0 - 1 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen
Temperatur
-9 °C til -3 °C på 700 moh
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
2 - 5 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sørøst
Temperatur
-9 °C til -4 °C på 700 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Ingrid@NVE (***)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snøSnøen er vindpåverka, særleg over skoggrensa, men også i mindre grad i skogen. På toppane og formasjonar som stikk opp i terrenget er det avblåst. Snøen sprekk opp rundt snøen utan at det forplantar seg. Vinden er sterk og kjem frå SØ.

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Stort snøfall

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

1 Liten

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: Brauten (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Faretegn

Drønn i snøenKraftige drønn i snøen under tregrensa

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: TROMSØ

Fritekst

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Ikke nedbør-7.0 grader

Faretegn

Stort snøfallOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Snødekke

0 cm snødybde25 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke nedbør-7.0 grader

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.