Snøskredvarsel for Tromsø søndag 23.04.2017

Velg dato

2
Moderat
Publisert:

Vær spesielt forsiktig i N- og Ø-vente leområder og høyt til fjells der et svakt lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen. Fjernutløsning er mulig.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
1 - Harmløst (sluff)
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind tidligere i uka har dannet fokksnøflak i leområder, hovedsakelig i N og Ø-vendte heng. Stedvis kan denne fokksnøen ligge på et svakt lag av kantkornet snø, og der dette finnes vil det være mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning i bratt terreng. Fjernutløsning av skred kan også være mulig. Utbredelsen av det svake laget er usikker, men det anbefales varsom ferdsel. I S- og V-vendte fjellsider under ca 1000 moh er ikke kantkornlaget observert og det er generelt stabile forhold, men når sola skinner kan det gå små natulig utløste løssnøskred i bratte solvendte heng. Skredfaren vurderes til faregrad 2 -moderat, men usikkerhet i utbredelsen av svakt lag, fører også til usikkerhet i faregraden.
Tirsdag og onsdag var det snøbyger i regionen og det kom 10-25 cm nysnø. Det har også vært perioder med kuling fra V og S. Nysnøen har vært fuktig opp til ca 400 moh. Natt til lørdag kom det ca 10 cm nyssnø med vind fra NV. Det finnes et nedføyket lag med små kantkornkrystaller som ligger under fokksnøen fra tidligere i uka. Utbredelsen og forplantningsevnen av dette laget er usikker, men det er observert i nordvendte fjellsider. Det er også observert i Lyngen. Det antas at dette laget ble dannet nær snøoverflaten i påska grunnet kaldt, klart vær og at det finnes i N og Ø-vendte heng. Det er også i disse himmelretningene det er mest snø oppå det svake laget. Torsdag/fredag gikk det flere naturlig utløste str. 2 flakskred i N-vendt terreng. Det finnes lag av kantkorn i den gamle snøpakken. De fleste steder ligger dette laget dypt begravet under bærende snølag, og vil ikke være mulig å påvirke. Lørdag formiddag er det rolige vindforhold regionen.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: stian@wyssen (****)

i kommune: TROMSØ

Fritekst

Fin, tørr snø i slak øst og generelt i Nord-øst

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Stabilitetstest

MiddelsECTN21@15cmQ1

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Svartn@regobsTroms (**)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert-3.0 grader

Rapportert av: Sofia@regobsTroms (*)

i kommune: KARLSØY

Stabilitetstest

GodCTM10@20cmQ2

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: For kommunen. Beskrivelse: Ser stor vindtransport av snø inn i V-vendte heng på topper på Vannøya og Reinøya.

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: Jpunsvik (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Mest sannsynlig utløst i løpet av dagen av han som har spasert langs egga. Bildet tatt fra 884.Ikke spesifisert

Bilde fra regobs

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.