Snøskredvarsel for Tromsø lørdag 22.04.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Vær spesielt forsiktig i leområder der et svakt lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind tidligere i uka har dannet fokksnøflak i leområder, hovedsakelig i N og Ø-vendte heng. Stedvis kan denne fokksnøen ligge på et svakt lag av kantkornet snø, og der dette finnes vil det være mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning. Fjernutløsning av skred kan også være mulig. Utbredelsen av det svake laget er usikker, men det anbefales varsom ferdsel. Noe nysnø og vind vil føre til fersk fokksnø i leheng, vesentlig mot Ø-SØ. Mest nysnø er ventet i ytre strøk, så den delen av regionen er mest utsatt. Skredfaren vurderes til faregrad 3-betydelig.
Tirsdag og onsdag var det snøbyger i regionen og det kom 10-25 cm nysnø. Det har også vært perioder med kuling fra V og S. Nysnøen har vært fuktig opp til ca 400 moh. Onsdag ble det observert et nedføyket lag med små kantkornkrystaller som ligger under fokksnøen fra tidligere i uka. Utbredelsen av dette laget er usikker, men det er observert i nordvendte fjellsider på Ringvassøya. Det er også observert i Lyngen. Det antas at dette laget ble dannet nær snøoverflaten i påska grunnet kaldt, klart vær og at det er mest sannsynlig å finne i N og Ø-vendte heng. Det er også i disse himmelretningene det er mest snø oppå det svake laget. Det har gått flere naturlig utløste str. 2 flakskred i N-vendt terreng siste døgn. Det finnes et godt utviklet lag av kantkorn i den gamle snøpakken. De fleste steder ligger dette laget dypt begravet under bærende snølag, og vil ikke være mulig å påvirke. Fredag formiddag er det pent vær i regionen og sola påvirker snøen i solvendte fjellsider.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Jpunsvik (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

3 - MiddelsTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Mest sannsynlig utløst i løpet av dagen av han som har spasert langs egga. Bildet tatt fra 884.Ikke spesifisert

Bilde fra regobs

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

UkjentTørt flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: RichardFjellaksel (*)

i kommune: TROMSØ

Fritekst

Topptur på buren. Noen våte løssnøskred observert i bratte sider. I tillegg noen små skred av fokksnøflak. Fikk drønn i snøen ved markert posisjon ved nedkjøring da alle samlet seg. Ingen andre faretegn observert på tur opp.

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet. Beskrivelse: Stor tilleggsbelastning skulle til for å få drønn. 3 personer.

Rapportert av: HannahV@regobsTroms (*)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

2 - SmåTørt flakskred

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Ikke gittIkke gitt@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet

Bilde fra regobs

Rapportert av: harvey@ObsKorps (**)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Flere (6-10)
Størrelse: 
1 - Harmløst (sluff)
Type: 
Våte løssnøskred

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.