Snøskredvarsel for Tromsø lørdag 22.04.2017

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Vær spesielt forsiktig i leområder der et svakt lag av kantkornet snø kan ligge under fokksnøen.

Skredfarevurdering

Nysnø og vind tidligere i uka har dannet fokksnøflak i leområder, hovedsakelig i N og Ø-vendte heng. Stedvis kan denne fokksnøen ligge på et svakt lag av kantkornet snø, og der dette finnes vil det være mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning. Fjernutløsning av skred kan også være mulig. Utbredelsen av det svake laget er usikker, men det anbefales varsom ferdsel. Noe nysnø og vind vil føre til fersk fokksnø i leheng, vesentlig mot Ø-SØ. Mest nysnø er ventet i ytre strøk, så den delen av regionen er mest utsatt. Skredfaren vurderes til faregrad 3-betydelig.

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Tirsdag og onsdag var det snøbyger i regionen og det kom 10-25 cm nysnø. Det har også vært perioder med kuling fra V og S. Nysnøen har vært fuktig opp til ca 400 moh. Onsdag ble det observert et nedføyket lag med små kantkornkrystaller som ligger under fokksnøen fra tidligere i uka. Utbredelsen av dette laget er usikker, men det er observert i nordvendte fjellsider på Ringvassøya. Det er også observert i Lyngen. Det antas at dette laget ble dannet nær snøoverflaten i påska grunnet kaldt, klart vær og at det er mest sannsynlig å finne i N og Ø-vendte heng. Det er også i disse himmelretningene det er mest snø oppå det svake laget. Det har gått flere naturlig utløste str. 2 flakskred i N-vendt terreng siste døgn. Det finnes et godt utviklet lag av kantkorn i den gamle snøpakken. De fleste steder ligger dette laget dypt begravet under bærende snølag, og vil ikke være mulig å påvirke. Fredag formiddag er det pent vær i regionen og sola påvirker snøen i solvendte fjellsider.
Fra fredag ettermiddag ventes NØ-Ø bris. Oppholdsvær og mye sol. Plussgrader opp til 200-400 moh midt på dagen. Lørdag ventes NV periodevis liten kuling i fjellet, minkende om ettermiddagen. Perioder med sludd og snø, vesentlig først på dagen. 5-10 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Jpunsvik (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

3 - Middels Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Mest sannsynlig utløst i løpet av dagen av han som har spasert langs egga. Bildet tatt fra 884. Ikke spesifisert

Rapportert av: Ukjent observatør (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

Ukjent Tørt flakskred

Ulykke/hendelse

Påvirket ingenting

Rapportert av: RichardFjellaksel (*)

i kommune: TROMSØ

Fritekst

Topptur på buren. Noen våte løssnøskred observert i bratte sider. I tillegg noen små skred av fokksnøflak. Fikk drønn i snøen ved markert posisjon ved nedkjøring da alle samlet seg. Ingen andre faretegn observert på tur opp.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stor tilleggsbelastning skulle til for å få drønn. 3 personer.

Rapportert av: HannahV@regobsTroms (*)

i kommune: TROMSØ

Skredhendelse

2 - Små Tørt flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: torben@obskorps (***)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

0 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør 0.0 grader

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Stabilitetstest

Ikke gitt Ikke gitt@0cmIkke spesifisert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Rapportert av: harvey@ObsKorps (**)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Flere (6-10) 1 - Harmløst (sluff) Våte løssnøskred