Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Skredfarevurdering

Økende vind og påfyll av snø danner ustabile fokksnøflak i nye leområder, hovedsaklig mot Ø-SØ. Belastningen fra en person kan være nok til å utløse skred i fokksnøen. Det er stor usikkerhet i mengden nysnø som ventes, og mengden kan variere mye lokalt. Det er dermed også usikkerhet i utbredelsen av fokksnøproblemet og hvor store evt skred kan bli. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til faregrad 3-betydelig.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Snødekket er variert med noe løssnø i skogen og i enkelte skjermede formasjoner, men generelt er snøen vindpåvirket med stedvis skare og avblåste partier over tregrensa. De siste dagene har det vært kuling fra omkring S i fjellet, og det har det blitt observert kraftig snøfokk rundt om i regionen. Onsdag morgen ble det observert et naturlig utløst størrelse 3 skred i NØ-vendt fjellside i Finnvikdalen, og noen små løssnøskred i bratte SØ-sider på Buren. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Det knyttes fortsatt usikkerhet til om kantkorn utgjør et skredproblem i regionen. Onsdag formiddag er det bris fra S og pent vær i regionen.
Fra onsdag ettermiddag ventes S-SV bris i fjellet. Om kvelden litt snø eller sludd. 1-3 mm nedbør. Torsdag ventes SV-V opptil stiv kuling i fjellet, om ettermiddagen dreining til V-NV sterk kuling. Sludd- og snøbyger. 15-25 mm nedbør.
Betydelig
3

Resten av torsdag ventes V-NV periodevis sterk kuling i fjellet, om kvelden minkende vind. Sludd- og snøbyger. 10-20 mm nedbør. Fredag ventes minking til S-SV frisk bris i fjellet. Stort sett oppholdsvær og minusgrader. Perioder med sol. Om kvelden litt sludd og snø. 0-5 mm nedbør.

Kraftig vind og snøbyger danner ustabile fokksnøflak i leområder, hovedsaklig omkring Ø. Vinddreining utover fredag vil flytte tilgjengelig snø inn i nye leområder mot N-NØ. Utbredelsen av fokksnøproblemet vil variere i takt med lokale variasjoner i hvor mye snø som kommer. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 3-betydelig områder med mest snø og vind, men etter hvert som fokksnøen stabiliseres seg utover fredag vil skredfaren synke til 2-moderat i regionen.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.