Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind og påfyll av snø danner ustabile fokksnøflak i nye leområder, hovedsaklig mot Ø-SØ. Belastningen fra en person kan være nok til å utløse skred i fokksnøen. Det er stor usikkerhet i mengden nysnø som ventes, og mengden kan variere mye lokalt. Det er dermed også usikkerhet i utbredelsen av fokksnøproblemet og hvor store evt skred kan bli. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til faregrad 3-betydelig.
Snødekket er variert med noe løssnø i skogen og i enkelte skjermede formasjoner, men generelt er snøen vindpåvirket med stedvis skare og avblåste partier over tregrensa. De siste dagene har det vært kuling fra omkring S i fjellet, og det har det blitt observert kraftig snøfokk rundt om i regionen. Onsdag morgen ble det observert et naturlig utløst størrelse 3 skred i NØ-vendt fjellside i Finnvikdalen, og noen små løssnøskred i bratte SØ-sider på Buren. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Det knyttes fortsatt usikkerhet til om kantkorn utgjør et skredproblem i regionen. Onsdag formiddag er det bris fra S og pent vær i regionen.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøenkraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Rapportert av: harvey@ObsKorps (**)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Fersk vindtransportert snømye snø vindtransportert til lesider Ø / SØ / NØ

Fritekst

Dårlig sikt og mye vind. måtte snu ved 500m. ikke mulig å se etter indikatorskred

Vær

Snø-1.0 grader

Snødekke

300 cm snødybde10 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

DårligCTV0@35cmQ2

Stabilitetstest

DårligCTM12@10cmQ2

Stabilitetstest

DårligCTM18@35cmQ2

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.