Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 22.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Sørlig vind vil fortsette å flytte tilgjengelig løssnø inn i leområder, hovedsaklig mot N. Utbredelsen av fokksnøflakene vil variere lokalt i takt med variasjonen av løssnøen. Den ferske fokksnøen stabiliseres gradvis, men belastningen fra en person kan være nok til å løse ut skred. Det er knyttet usikkerhet til hvor aktivt kantkornlaget er, og det antas at det er lettest å påvirke der snødekket er tynt. Mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Snødekket er variert med stedvis mye løssnø i skogen, over tregrensa er snøen vindpåvirket og stedvis skare og avblåste partier. De to siste dagene har det blitt observert kraftig snøfokk rundt om i regionen. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Det knyttes fortsatt usikkerhet til om kantkorn utgjør et skredproblem i regionen. Tirsdag formiddag er det S kuling i fjellet og oppholdsvær.
Resten av tirsdag ventes S liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Onsdag ventes S frisk bris i fjellet. Litt snø eller sludd i sør, ellers oppholdsvær. 0-4 mm nedbør.
Betydelig
3

Fra onsdag ettermiddag ventes S-SV bris i fjellet. Om kvelden litt snø eller sludd. 1-3 mm nedbør. Torsdag ventes SV-V opptil stiv kuling i fjellet, om ettermiddagen dreining til V-NV sterk kuling. Sludd- og snøbyger. 15-25 mm nedbør.

Økende vind og påfyll av snø danner ustabile fokksnøflak i nye leområder, hovedsaklig mot Ø-SØ. Belastningen fra en person kan være nok til å utløse skred i fokksnøen. Det er stor usikkerhet i mengden nysnø som ventes, og mengden kan variere mye lokalt. Det er dermed også usikkerhet i utbredelsen av fokksnøproblemet og hvor store evt skred kan bli. Vær også oppmerksom på vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Dette er lettest å påvirke der snødekket er tynt, og mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til faregrad 3-betydelig.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Lund (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

105 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Dårlig CTM11@30cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig CTE2@10cmQ1

Stabilitetstest

God CTH24@100cmQ3

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Rapportert av: EspenN@NVE (*****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2.0 grader

Fritekst

Tur fra Vasstrand opp på Styrmannen. 10-15 cm fuktig ubunden snø i skogen. Deretter veksling mellom fokksnø av ulik hardhet og skare. Fokksnøen ble hardere jo høyere opp vi kom. Ingen tegn til flakskredaktivitet. I bratte sør- og øst helninger hadde solpåvirkningen medført en god del små våte løssnø. Dette ble også observert på Kattfjordeidet under kjøreturen tilbake. Heller ikke her ble det observert noen flakskredaktivitet.

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Stabilitetstest

Middels ECTP7@19cmQ3

Stabilitetstest

God ECTN30@26cmIkke spesifisert

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Snødekke

117 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

God ECTP30@78cmQ3

Stabilitetstest

God ECTN23@16cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

God ECTX@0cmIkke spesifisert

Faretegn

Ferske skred Ferske løssnøskred observert i bratte sider vendt mot sola. Disse skredene hadde IKKE løst ut større flakskred.

Vær

Ikke nedbør -1.5 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat