Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 22.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Sørlig vind vil fortsette å flytte tilgjengelig løssnø inn i leområder, hovedsaklig mot N. Utbredelsen av fokksnøflakene vil variere lokalt i takt med variasjonen av løssnøen. Den ferske fokksnøen stabiliseres gradvis, men belastningen fra en person kan være nok til å løse ut skred. Det er knyttet usikkerhet til hvor aktivt kantkornlaget er, og det antas at det er lettest å påvirke der snødekket er tynt. Mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat.
Snødekket er variert med stedvis mye løssnø i skogen, over tregrensa er snøen vindpåvirket og stedvis skare og avblåste partier. De to siste dagene har det blitt observert kraftig snøfokk rundt om i regionen. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Det knyttes fortsatt usikkerhet til om kantkorn utgjør et skredproblem i regionen. Tirsdag formiddag er det S kuling i fjellet og oppholdsvær.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Lund (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ferske sprekkerOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Stabilitetstest

DårligCTM11@30cmQ2

Stabilitetstest

DårligCTE2@10cmQ1

Stabilitetstest

GodCTH24@100cmQ3

Snødekke

105 cm snødybde

Bilde fra regobs

Rapportert av: EspenN@NVE (*****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Fritekst

Tur fra Vasstrand opp på Styrmannen. 10-15 cm fuktig ubunden snø i skogen. Deretter veksling mellom fokksnø av ulik hardhet og skare. Fokksnøen ble hardere jo høyere opp vi kom. Ingen tegn til flakskredaktivitet. I bratte sør- og øst helninger hadde solpåvirkningen medført en god del små våte løssnø. Dette ble også observert på Kattfjordeidet under kjøreturen tilbake. Heller ikke her ble det observert noen flakskredaktivitet.

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Stabilitetstest

MiddelsECTP7@19cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN30@26cmIkke spesifisert

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ferske skredFerske løssnøskred observert i bratte sider vendt mot sola. Disse skredene hadde IKKE løst ut større flakskred.

Stabilitetstest

GodECTP30@78cmQ3

Stabilitetstest

GodECTN23@16cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

GodECTX@0cmIkke spesifisert

Snødekke

117 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-1.5 grader

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Mye vann i snøenkraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Våte løssnøskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
2 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.