Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 22.03.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

Sørlig vind vil fortsette å flytte tilgjengelig løssnø inn i leområder, hovedsaklig mot N. Utbredelsen av fokksnøflakene vil variere lokalt i takt med variasjonen av løssnøen. Den ferske fokksnøen stabiliseres gradvis, men belastningen fra en person kan være nok til å løse ut skred. Det er knyttet usikkerhet til hvor aktivt kantkornlaget er, og det antas at det er lettest å påvirke der snødekket er tynt. Mindre skred i fokksnøen kan føre til større skred der det finnes kantkornlag dypere i snødekket. Skredfaren vurderes til 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Snødekket er variert med stedvis mye løssnø i skogen, over tregrensa er snøen vindpåvirket og stedvis skare og avblåste partier. De to siste dagene har det blitt observert kraftig snøfokk rundt om i regionen. Kantkorn er tidligere observert mellom gammel mildværsskare og overliggende fokksnø. Det varierer lokalt hvor godt kantkornlagene er utviklet. Det knyttes fortsatt usikkerhet til om kantkorn utgjør et skredproblem i regionen. Tirsdag formiddag er det S kuling i fjellet og oppholdsvær.
Resten av tirsdag ventes S liten kuling i fjellet. Stort sett oppholdsvær. Onsdag ventes S frisk bris i fjellet. Litt snø eller sludd i sør, ellers oppholdsvær. 0-4 mm nedbør.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Lund (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Stabilitetstest

Dårlig CTM11@30cmQ2

Stabilitetstest

Dårlig CTE2@10cmQ1

Stabilitetstest

God CTH24@100cmQ3

Snødekke

105 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: EspenN@NVE (*****)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ingen faretegn observert

Fritekst

Tur fra Vasstrand opp på Styrmannen. 10-15 cm fuktig ubunden snø i skogen. Deretter veksling mellom fokksnø av ulik hardhet og skare. Fokksnøen ble hardere jo høyere opp vi kom. Ingen tegn til flakskredaktivitet. I bratte sør- og øst helninger hadde solpåvirkningen medført en god del små våte løssnø. Dette ble også observert på Kattfjordeidet under kjøreturen tilbake. Heller ikke her ble det observert noen flakskredaktivitet.

Vær

Ikke nedbør -2.0 grader

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Stabilitetstest

Middels ECTP7@19cmQ3

Stabilitetstest

God ECTN30@26cmIkke spesifisert

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Faretegn

Ferske skred Ferske løssnøskred observert i bratte sider vendt mot sola. Disse skredene hadde IKKE løst ut større flakskred.

Stabilitetstest

God ECTP30@78cmQ3

Stabilitetstest

God ECTN23@16cmIkke spesifisert

Stabilitetstest

God ECTX@0cmIkke spesifisert

Snødekke

117 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Vær

Ikke nedbør -1.5 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Noen (2-5) 2 - Små Våte løssnøskred

Rapportert av: paulv@UiT (***)

i kommune: TROMSØ

Skredaktivitet

Ett (1) 2 - Små Tørre flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredfarevurdering

0 Ikke vurdert