Snøskredvarsel for Tromsø tirsdag 19.03.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det er krevande å ferdast trygt i skredterreng. Vedvarande svake lag kan påverkast, særleg rundt tregrensa men også andre stadar. Nysnøflak kan vere ustabile.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Frå og med laurdag har det danna seg nysnø- og fokksnøflak i mange himmelretningar. Dei har stabilisert seg noko, men det vil framleis vere mogleg å løyse ut skred i den vindpåverka snøen nokre stadar. Utover kvelden kan det igjen bli transport av snø til leområder mot nord og aust. I snødekket finnast det også vedvarande svake lag av kantkorn. Mange stadar er det vanskeleg å påverke desse sidan det ligg hard fokksnø over, men enkelte stadar, særleg rundt og under tregrensa, trengst det berre liten tilleggslast for å løyse ut skred. Pålagring av snø og temperaturvariasjonar kan belaste og svekke vedvarande svake lag ytterlegare og gi naturlege skred. Eventuelle skred kan bli middels store til store, og det er mogleg å fjernutløyse skred. Ta difor konservative vegval, særleg rundt og under tregrensa, men også i høgda der snødekket er tynt eller mjukt.
I regionen kom det noko snø fredag og laurdag, og både under snøfallet og i ettertid har det vore vind med varierande styrke frå ulike retningar. Under tregrensa og i skjerma terrengformasjonar er det mykje ubunden snø, men over tregrensa er snøen vindpåverka i varierande grad. På dei mest vindutsette terrengformasjonane er det avblåst.
Mellom eldre fokksnøflak og ei skare danna etter mildvêr 23. februar, er det vedvarande svake lag av kantkorn. Desse har stor utbreiing og finnast i dei fleste himmelretningar, men brotforplantningevna varierar.
Den siste tida har det vore mykje skredaktivitet og fareteikn på slike lag. Søndag gjekk det fleire naturleg utløyste skred, blant anna eit i Finnvikdalen. Eit turfølge på fem ut eit skred på Hollenderen laurdag, og på Buren blei eit stort skred fjernutløyst fredag.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-14 °C til -5 °C på 700 moh.
Klarvær.
Mest vind utsatte steder først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-9 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Tromsø / BALSFJORD

Snø

19.03.2019 kl. 13:09

103 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Snøfokk fra toppen.

Notater

Ser ut som det allerede har begynt å blåse kraftigere i høyden. Lett/moderat snøfokk på vestsiden av Malangen.

ObsID: 187073

Tromsø / BALSFJORD

Snø

19.03.2019 kl. 12:39

735 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Små løssnøskred i S-vendte brattheng. Trolig ganske ferske.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Hard fokksnø på toppen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Noen steder mykere nysnøflak sammen med fokksnøen.

Skredaktivitet

19. mar. 6-12 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S, SV Noen små tørre løssnøskred har gått i brattheng nå etter at sola kom frem.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt kantkorn under/over skare som er hovedskredproblem, men som nevnt virker dette laget nå noe vanskeligere å påvirke her enn før helgen.Tynne nysnøflak finnes i høyden. Det finnes mer enn nok løssnø å flytte på ved vindøkning og sammen med litt nysnø vil dette føre til at problemet med nysnøflak vil bli mer fremtredende og noen steder vil dette også øke belastningen der det finnes kantkornlag høyt i snødekket. Litt høyere temperatur vil også midlertidig svekke bindingene i snødekket, men det spørs om det blir mildt nok til at fuktigheten trenger noe særlig ned i snødekket i høyden. Varslet faregrad er riktig På turen i dag opplevdes det som faregrad 2, men faregraden vil raskt øke til 3 igjen ved vindøkning i kveld.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV, V over 400 moh Det finnes myke tynne nysnøflak over tregrensa etter litt vind fra nord i helga. Virker ikke som det er dannet særlig store flak i dette området, men noe man kan være obs på. Problemet vil øke og finnes i flere himmelretninger når vinden øker i kveld.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 600 moh og 200 moh Det finnes tydelige kantkorn under den øverste tynne mildværsskaren. Noen steder er det også små kantkorn like over dette skarelaget. Kantkornlaget virker nå vanskeligere å påvirke enn før helga, og det vil fortsatt være lettest å påvirke i og like over tregrensen. På toppen, 760 moh, var det ikke like lett å finne igjen kantkornlaget og mange steder vil det der ligge under kompakt fokksnø.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mye løssnø i skogen. Fra tregrensa og opp er snødekket vindpåvirket i varierende grad. Noen steder er det myke, tynne nysnøflak etter litt nysnø og vind i helga. Andre steder er det eldre, mer kompakte fokksnøflak etter været i forrige uke. Og noen få steder er det avblåst helt ned på mildværsskaren. Det finnes nok løssnø å flytte på ved vindøkning, også i høyden.

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra S ↑ 50% skyer Skyet og lett snødryss under starten av turen. Stadig mer sol nå. Vindstille i skogen, lite drag fra sør på toppen.

ObsID: 187070

Tromsø / TROMSØ

Snø

19.03.2019 kl. 10:33

813 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 2 av 12 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Overgang skog/ snaufjell. Q3, fist på topp, flak 4f, god stabilitet. Løsna på sjiktoverganger i fokksnø, underlag 1f
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Enkelte plasser sprekker snødekket opp rundt skiene
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Bilde 1. Fokksnø på kantkorn over skare, og kantkorn under slare. På Ca 750 MOH
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Temp i kantkorn laget
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Temp i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Temp tatt på Ca 2cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Kantkorn under skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 11 av 12 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  På Ca 750moh. Kant over skaren Ca 2-3cm tykt lag . Q2. Relativt stabilt. Flaket 4f, Så 1f på kantkorn
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 12 av 12 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Samme fra 750moh. Kantkorn over og under skare/fokksnø laget. Var ikke skare men veldig hard fokksnø! Dybde Ca 50cm.

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kunne ikke se noe aktivitet. God oversikt i dag

Skredfarevurdering

Virker som at fokksnøen har begynt å stabilisere seg. Det er topplaget på Ca 5-7cm som ikke har så gode bindinger. Men vær obs i leheng, da det var mye vindtransport i dag. Se etter faretegn, og unngå å ferdes det snødekket er tynt, og over konvekser Er meldt mye vær, vind og temp økning. Dette vil nok holde faregraden oppe på 3. Mulig faregrad burde vært 2, hvis vi isolert ser på fokksnø problemet. Men med kantkorn og mulighet for å trigge disse , er mulighetene for store skred str3 absolutt tilstede og da er kanskje rett faregrad 3?

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Fant i dag kantkorn over skare helt til topps. Var der snødekket er tynt Det er også kantkorn under skaren

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh Veldi varierende tykkelse på snødekket /fokksnøen. Gjelder innad i fokksnøen/ varierende med hvor det er dårlig binding. Fokksnøen har generelt gode bindinger mot dt gml snødekket.

Snødekke

Vær

Snø -1 °C 2 m/s fra SV ↗ 95% skyer Lett snødrev

ObsID: 187123

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

19.03.2019 kl. 09:03

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:03

ObsID: 187004

Tromsø / TROMSØ

Snø

18.03.2019 kl. 10:46

717 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 1 av 8 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  ca450-500moh, fokksnø med 4F, øverste 10-12cm løsner lett., påbegynt kantkorn over skare, og kantkorn under skare.
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 2 av 8 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  underside av flaket (testen på 450-500moh) kantkorn
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 3 av 8 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  kantkorn under skare på ca 450-500moh, fant også påbegynt kantkorn over skare
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 4 av 8 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bloktesten på ca 450moh, viser lagdelingen og skarelaget her ca 40-45cm ned i snødekket. sjiktoverganger ( med nysnø flak) vises her, samt skarelaget med kantkornet under
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  tatt under laget, ca 7cm lengre ned i snødekket.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  temp tatt over laget i blokkteten det løsnet på (flaket er. ca 10-12cm tykt) ca på 650moh
Bilde Av Stabilitetstest
Bilde 7 av 8 Av:  Stabilitetstest Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest på ca 650moh, også her løsner det 10-12cm øverste laget lett. Men sitter relativt godt mot det gml snødekket. hardhet 4F, løsnet på nysnøflak/ sjiktoverganger i fokksnøen
Bilde Av Notater
Bilde 8 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Er litt usikker på om sporvalget til disse var flaks eller .........

Notater

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kunne ikke se noe

Skredfarevurdering

3 Betydelig det har vært mye vær i fjellet med transport av snø. så vær obs i leheng, og der snøen er blåst inn som "puter". Unngå ferdsel det snødekket er tynt,,, mtp kantkorn, og over kuler/konvekser. Der er det sjanse for å trigge kantkornlagene. tenker at fokksnøen i det øverste snødekket vil stabilisere seg om noen dager, men spørsmålet er kantkornlagene lengre ned. Varslet faregrad er riktig varslet har med seg det vesentlige, men tenker at det er 3, pga sjanse for å "trigge" kantkorn lagene og da vil skredene bli store.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 200 moh er å finne i snødekket, men så langt tenker jeg at det ikke er aktivt., ingen faretegn i dag knyttet opp mot dette.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 200 moh finnes nå i alle himmelretninger, varierende utbredelse og utvikling på kantkornlagene. Ikke noen tegn (faretegn) på dem, så vær varsom

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 300 moh finnes i snødekket sammen med sjiktoverganger i fokksnøen

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Annet Tørr Veldig varierende kvalitet på snødekket. Snødekket bærer preg av vind fra helgen. Veldig varierende, fra Fist til fokksnø 1F. Men hvis man leser snødekket godt er det mulig å finne fin "kjøre" snø flere plasser på Buren nå.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s 15% skyer Pent vær. Litt skyer type slør

ObsID: 186926

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 10:22

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i løpet. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør i vente.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Ikke nedbør -5 °C Glimma (0moh) kl 07:22 112 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 186861

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 08:47

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 08:47 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 186846

Tromsø / TROMSØ

Snø

18.03.2019 kl. 07:30

142 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  harvey@ObsKorps

Skredhendelse

18. mar 00:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NØ-vendt Leområder 2 små skred sett fra veien. gått ila natta

ObsID: 186840

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.03.2019 kl. 05:30

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjordvegen (0moh) kl 05:30

ObsID: 186823

Tromsø / TROMSØ

Snø

17.03.2019 kl. 21:15

466 moh

Hans-Jørgen@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans-Jørgen@ObsKorps

Snødekke

Massiv snøtransport inn i SV sektor. Vind 10 m/s fra NØ. Vinbanket overflate i S-Ø sektor.

ObsID: 186832
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.