Snøskredvarsel for Tromsø mandag 21.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder der fersk fokksnø har lagt seg og danner ustabile flak. Skiftende vind kan ha gitt flakdannelse i flere himmelretninger de siste dagene.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Perioder med vind opp i frisk bris har transportert litt snø og ført til dannelse av fokksnøflak i leheng mot N og NØ. Skiftende vind kan likevel ha gitt innblåst fokksnø i flere forskjellige himmelretninger. Økende vind og nedbør utover mandag kveld kan føre til ytterligere flytting av snø og dannelse av ferske fokksnøflak, men det antas at snøtransporten vil være begrenset. Skredfaren vil i stor grad bli styrt av bygeværet som er meldt, bygevær gir ofte stor usikkerhet i vind og nedbørsmengde. Det har vært lite faresignaler fra det gamle snødekket, og dette antas å være stabilt.
Før helga lå det mye løssnø mange steder i terrenget. Snøoverflaten er nå mange steder mer bundet etter vind opp i frisk bris styrke fra sør-øst lørdag/søndag. Snøen som har kommet siden forrige søndag (13.01) ligger stort sett over et mildværsskarelag opptil ca. 600 moh. I leområder og terrengformasjoner som samler snø ligger det mye gammel fokksnø. Tidligere mildvær har dannet flere flere skarelag nedover i snøpakken.
Det er tidligere observert både rim og kantkorn i gammel snøpakke på Ringvassøya, men eventuelle vedvarende svake lag ventes å være vanskelig å påvirke under harde mildværsskarelag.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-14 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-15 °C til -7 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Omslag til N sendt på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Vær

Snø

-2.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Vær

Snø

-6.0 grader

Rapportert av: trond_olav@nortind (Ukjent)

i kommune: TROMSØ

Vær

Snø

-8.5 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

180 cm snødybde

Snøprofil

Antall Lag: 10

Total dybde: 185,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: harvey@ObsKorps (***)

i kommune: TROMSØ

Vær

Snø

-5.0 grader

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Vær

Ikke nedbør

-16.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: KARLSØY

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Rapportert av: Hallvard@SVV (****)

i kommune: TROMSØ

Vær

Ikke observert

Notater

Ganske middels minus skiføre..

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.