Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 22.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur fører til økende skredfare. Det er en mulighet for at gamle svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Enda varmere vær og plussgrader helt til topps gjør at det er fare for enkelte naturlig utløste små eller middels store våte flakskred i fokksnøen som ligger i leområder over ca 1000 moh. Når det blir så varmt er det også en liten mulighet for at det kan løsne enkelte skred helt ned i vedvarende svake lag, særlig over 1000 moh. Slike skred vil i så fall kunne bli store, men sannsynligheten er ikke veldig stor. Under ca 1000 moh vil snødekket oppleves som mer stabilt og snøoverflaten vil stort sett være fast, men det kan gå enkelte små våte løssnøskred i bratt terreng der snøoverflaten blir våt og myk. Enkelte glideskred kan forekomme.
Snøoverflaten veksler i høyden mellom nysnø og fokksnøflak av varierende hardhet i leområder, og skare. Det lå onsdag 5-15 cm tørr snø i terrenget, mest i Sunndalsfjella. Over ca 1000-1200 moh er skaren tynnere under nysnøen og snødekket mer komplekst enn i lavere høydenivå. Under ca 1000 moh er det gamle snødekket stabilisert av tidligere mildvær.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket under bærende lag av fokksnø og/eller i forbindelse med skare over ca 1000 moh. Det er mulig å påvirke svake lag der snødekket er tynt eller mykt.
Onsdag ble det observert flakskred i sørvendt heng under Vasstindane i indre Romsdal, nært grensa til Trollheimen.
Torsdag formiddag er temperaturen på vei opp med plussgrader til ca 1000 moh og regnbyger fra V.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen.
-6 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.02.2019 kl. 13:15

997 moh

Rune (Ukjent)

Vær

Yr 8 °C 2 m/s 50% skyer Mildt og regnbyger

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 182669

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.02.2019 kl. 12:26

1360 moh

thoresb@nortind (***)

Vær

1 °C 3 m/s fra SV ↗ 70% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 182523

Trollheimen / Oppdal

Snø

22.02.2019 kl. 06:39

1013 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

8 lagdelinger observert

Vær

Regn 1 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Underkjølt regn

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Eit problem kun dersom varmen trenger ned i kantkornet. Dersom temperatur som no vil den kun virke stabiliserande.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Mildværsgrense på ca 1100

Skredfarevurdering

2 Moderat Vind og snøfokk over 1000 onsdag la opp ein del fokksnødyner som no er stabilisert med mildværet. Tidlegare skarelag i topp av snødekke har blitt spist opp av kantkorn, så på dette høgdenivå er det godt skiføre. Underkjølt regn gir ei glasering på topp, dette virker kun stabiliserande no. Varmen gir seg på ca 1100, og derfra og opp vil det truleg være meir intakt lagdeling. Snødekket framstår spenningslaust. Det skal mykje til å påvirke kantkornlaga med varme, men dersom regn og varme i kombinasjon, kan ein sjå for seg at kantkornet vil utgjere ein "grautaktig" masse som kan gå som våte flak ved første gjennomfukting. Dersom jamn oppvarming utan regn vil det virke kun stabiliserande. Varslet faregrad er riktig Fint!

Skredaktivitet

22. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 182427

Trollheimen / SURNADAL

Snø

21.02.2019 kl. 13:16

1081 moh

Gunne@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Profil 1000 MOH ø heng; 13 cm RG(4f-1f) over 10cm RG(p) over 7 cm RG/RGxf(4f) over 50 cm MF(k) over 50 cm RG(p). Gravde ikke til bunn. Fikk lett utslag på lille blokktest nederst i RG/RGxf laget selv om dette laget er noe fuktig, se bilde. Q2(Q1) bruddflate. Snøpakka er i alle fall fuktig 1,5 m ned.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1300 moh

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV mellom 1300 moh og 800 moh Kan gå enkelte våte flakskred i sjiktoverganger i fokksnø opp til mildværgrensa

Skredfarevurdering

1 Liten Var 1100 MOH for det meste i NØ-Ø heng i dag. Overkant av 1 m med snø på flat mark i dette området. Fokksnø og siste nysnø har lagt seg ut i legeng og mange steder ligger det ca. 30 cm relativ myk fokksnø/nysnø over gammelt snødekke. Øverste del av fokksnø/nysnø er fuktig høyt til fjells, men over 1100 MOH er nedre del nesten helt tørr. Lett utslag på lille blokktest i nedre del(ca. 30 cm under snøoverflate) på 1000 MOH. Dette viser at det kan være mulig for våte flakskred opp til mildværsgrensa. Fra 800 MOH finnes det sjiktoverganger i fokksnø. Tar derfor med våte flakskred som et skredproblem i dag, men blir fort stabilisert med mildværet. Gammelt snødekke bærer preg av tykke harde lag av skare og tine/fryse snø samt fuktige lag med finkornet fokksnø og gamle kantkornlag(som nå er ødelagt). Skredproblemet finnes kun i den siste snøen. Litt i tvil om faregraden er 1 eller 2. I natt og formiddag var nok faregraden 2 i denne delen av regionen, men har nok avtatt til 1 i løpet av dagen pga mildværet. Minkende i løpet av dagen. Varslet faregrad er riktig Bra beskrivende varsel, men kan vurdere å ta med våte flakskred som et skredproblem i områder som har fått mest snø de siste dagene. Skredfaren var trolig for lav i denne delen av regionen i natt og formiddag

Skredaktivitet

21. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 lagdelinger observert Profil 1000 moh Ø heng

ObsID: 182357

Trollheimen / SURNADAL

Snø

21.02.2019 kl. 11:28

960 moh

Gunne@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gunne@SVV Kommentar:  Ligger flere steder 30 cm snø over gammelt snødekke i NØ heng. Tatt mot nord

Vær

Ikke nedbør 2 °C 1 m/s fra V → Lett regn i starten. Opphold nå. Nesten ikke vind på 1000. MOH. + 2 her nå

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Total snødybde for området er litt over 1 meter på flat mark. Ligger 30 cm fokksnø og nysnø over gammelt snødekke i NØ heng over 700 MOH. Danner fuktige flak under ski. 4f-1f fasthet så relativt myk. Fuktig/våt til 1000 MOH. Tipper minst til 1200 MOH. Lite snø igjen på rygger

ObsID: 182316

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2019 kl. 07:11

1089 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

9 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra V → 90% skyer Litt nysnø igår kveld

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Skal mykje til å løyse ut dette, da det er lite spenningar i snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert Rolige forhold i vær, ikkje fareikn i snø

Skredfarevurdering

1 Liten Varierande snødekke, med fokksnø og smelteformer av ulik hardhet. Litt nysnø i natt hjelper på skiføre. Eldre smelteformer i overflata er i ferd med å slippe taket, da dei blir spist opp av kantkorn. Denne er no den fineste snøen å svinge i. Fokksnøen er fortsatt forholdsvis hard. Det er stor kantkornutvikling i snødekke, den ser ikkje ut til å avta. Snødekke framstår no ganske laust/ mjukt i leområder som ikkje har harde fokksnødyner på topp. Kantkornlaga er tjukke og utgjer i liten grad eit skredproblem, da det er lite spenningar generelt i snødekke. Stabilitetstest viser brudd under skarelag, men det skal ein del til. Fokksnødyner frå sist vindperiode på mandag ser ut for å ha stabilisert seg. Her på dette fjellet er faregraden låg Tendensen er synkande inntil nedbør av betydning. God beskrivelse, men vil tru det tenderer ned mot FG1 i det meste av regionen

Tester

CTM11@20cmQ2 God

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierande snødekke, men mjukare tendens no (kantkornutvikling høgt i snødekke)

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 182031

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

19.02.2019 kl. 09:17

603 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt fine forhold. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv511 Storlidalen - , Stabil fine forhold

ObsID: 181882
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.