Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 20.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stort sett stabilt, men på de høyeste toppene må man ta hensyn til fokksnøflak i leområder og vedvarende svakt lag.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stort sett stabile forhold under ca 11-1200 moh men vær obs på at snødekket på de høyeste toppene er mer komplekst. Lite eller ingen nedbør og lite vind gjør at fokksnøflakene fra tirsdag vil få tid til å stabilisere seg litt, men vindøkning fra SØ utover dagen vil flytte litt snø inn i leområder mot N og V. Vær derfor forsiktig i leområder høyt til fjells hvor vinden har lagt fra seg snø, særlig i eller nært terrengfeller. På de høyeste toppene kan det også være mulig å påvirke vedvarende svake lag hvis man er uheldig, særlig der snødekket er tynt. Enkelte våte løssnøskred kan forekomme, særlig i bratt sørvendt terreng.
Mildvær fra forrige uke har påvirket snøoverflaten til ca 1200-1400 moh, høyt oppe er det bare en tynn skare over tørr lagdelt snø. Lavere ned er skarelaget gradvis tjukkere og mer bærende og ca fra skoggrensa er den gamle snøen helt smelteomvandla. Det kom et lite dryss nysnø over ca 500 moh lørdag, Mandag ble det observert snøfokk over ca 1100 moh, og fokksnøflak i leområder. Snødekket er tynt eller helt borte i lavlandet nær kysten.
Det ligger kantkornet snø i snødekket under bærende lag av fokksnø og/eller skare. Stort sett er dette et sovende skredproblem, dvs det er svært vanskelig å påvirke, men på de høyeste toppene er det svake laget trolig mulig å påvirke der snødekket er tynt.
Tirsdag formiddag er det plussgrader og lett regn til ca 800 moh. Snødekket er tynt eller helt borte i lavlandet nær kysten. Det rapporteres ellers om at vi har kommet så langt utpå året at sola begynner å påvirke snødekket når det er framme.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-10 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

20.02.2019 kl. 07:11

1089 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Varierande snødekke, med fokksnø og smelteformer av ulik hardhet. Litt nysnø i natt hjelper på skiføre. Eldre smelteformer i overflata er i ferd med å slippe taket, da dei blir spist opp av kantkorn. Denne er no den fineste snøen å svinge i. Fokksnøen er fortsatt forholdsvis hard. Det er stor kantkornutvikling i snødekke, den ser ikkje ut til å avta. Snødekke framstår no ganske laust/ mjukt i leområder som ikkje har harde fokksnødyner på topp. Kantkornlaga er tjukke og utgjer i liten grad eit skredproblem, da det er lite spenningar generelt i snødekke. Stabilitetstest viser brudd under skarelag, men det skal ein del til. Fokksnødyner frå sist vindperiode på mandag ser ut for å ha stabilisert seg. Her på dette fjellet er faregraden låg Tendensen er synkande inntil nedbør av betydning. God beskrivelse, men vil tru det tenderer ned mot FG1 i det meste av regionen

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra V → 90% skyer Litt nysnø igår kveld

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierande snødekke, men mjukare tendens no (kantkornutvikling høgt i snødekke)

Tester

CTM11@20cmQ2 God

Faretegn

Ingen faretegn observert Rolige forhold i vær, ikkje fareikn i snø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Skal mykje til å løyse ut dette, da det er lite spenningar i snødekke

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 182031

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

19.02.2019 kl. 09:17

603 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt fine forhold. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv511 Storlidalen - , Stabil fine forhold

ObsID: 181882

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.02.2019 kl. 13:51

1281 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Hard vind frå sør og sørvest no. Vindtransport over mildværsgrensa på ca 1100 skapar skredproblemet. Såpass hard vind at det er mulig at også eldre snø kan erodere og flyttast i høgda der snøoverflata er sprøare og meir kantkornomdanna. Snødekket er smeltomdanna og lite lagdelt opp til omlag skoggrensa. Vidare opp blir det gradvis mindre smelteomdanna i topp, og truleg er det ikkje smelteformer i toppen av snødekket over ca 1400. Her på dette punktet er det stor variasjon i snødekkeoppbygginga med mykje kantkorn mellom harde lag. Stor tempeforskjell som gir kantkornbygging i topp av snødekke. Gammel snøoverflate vil raskt bli sprøare (og meir kjørbar for skiløpere) med denne omvandlingsfarta. Kantkorn under eldre fokksnø (sjå profil) utgjer eit sovande skredproblem her på dette punktet, men kan truleg påvirkast på dei høgaste toppane der smelteskaren i topp er mindre tilstades. Truleg er det eit kantkornlag som er tilstades i det meste av regionen på dette høgdenivå. Stor kantkornomdanning i topp av snødekke med liknande vær. Små fokksnøflak stabiliseres. Ellers lite endring Varslet faregrad er riktig Her på dette fjellet er skredfaren låg, men for høgare toppar kan forholda være skarpare

Vær

Ikke nedbør -1 °C 12 m/s fra SV ↗

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Føyker lett over ca 1100. Det er nysnøen frå igår. Eldre snø er ikkje flyttbar på dette høgdenivå.

Tester

CTE2@23cmQ2 God Overliggande lag er bærande og gir inntrykk av lite spenning

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Hard vind og lett snøtransport over ca 1100. Små ferske flak i leområder

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Må nok ganske høgt for at overliggande lag skal være svake nok til at dette utgjer eit skredproblem. Her på dette høgdenivå er overliggande lag bærande, men også ganske sprø, slik at med tida og denne temperaturforskjellen høgt i snødekket blir snødekket svekka over tid. Truleg er tendens meir sprøtt snødekke høgare opp.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 1100 moh Mengden flyttbar snø er liten. Fokksnøflaka tilsvarande små. Gunstig temperatur for stabilisering

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 181782

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.02.2019 kl. 13:12

667 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Vær

Ikke nedbør 7 °C 5 m/s 7 pluss og god solvarme i Ø og S-vendt terreng.

ObsID: 181769
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.