Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 19.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind vil føre til dannelse av noen ferske fokksnøflak i leområder over skoggrensa, mest utsatt er N-NØ-Ø sektor. Over ca 900 moh er det mulig å løse ut skred i vedvarende svakt lag enkelte steder, særlig der snødekket er tynt. Dette skredproblemet er trolig mest aktuelt i fjellene rundt Oppdal og på de høyeste toppene i Sunndalsfjella.
Mildvær fra forrige uke har påvirket snøoverflaten til ca 1100-1200 moh, lørdag frøs overflaten til. Observasjoner fra søndag viser at skaren var bærende til ca 1100 moh. Snødekket er fortsatt lagdelt fra ca over skoggrensa, i lavere høydenivå er den gamle snøen helt smelteomvandla. Det kom et lite dryss nysnø over ca 500 moh lørdag, kraftig vind fra SØ-SV søndag og mandag gjør at det ligger mindre fokksnøflak i leområder høyt til fjells. Det ble observert snøfokk på toppene mandag morgen.
Før mildværet ble det observert flere lag med godt utvikla kantkorn og nedføyka overflaterim. Disse lagene er trolig mer eller mindre nøytralisert mange steder særlig i ytre deler, men lørdag ble det observert nedføyket rim som er mulig å påvirke i Oppdal. Vedvarende svake lag kan derfor ikke avskrives som skredproblem.
Mandag er det plussgrader til ca 13-1400 moh, oppholdsvær og litt sol. Kuling fra S-SV.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest.
-6 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snø

19.02.2019 kl. 09:17

603 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt fine forhold. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv511 Storlidalen - , Stabil fine forhold

ObsID: 181882

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.02.2019 kl. 13:51

1281 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Føyker lett over ca 1100. Det er nysnøen frå igår. Eldre snø er ikkje flyttbar på dette høgdenivå.

Tester

CTE2@23cmQ2 God Overliggande lag er bærande og gir inntrykk av lite spenning

Vær

Ikke nedbør -1 °C 12 m/s fra SV ↗

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Hard vind og lett snøtransport over ca 1100. Små ferske flak i leområder

Skredfarevurdering

1 Liten Hard vind frå sør og sørvest no. Vindtransport over mildværsgrensa på ca 1100 skapar skredproblemet. Såpass hard vind at det er mulig at også eldre snø kan erodere og flyttast i høgda der snøoverflata er sprøare og meir kantkornomdanna. Snødekket er smeltomdanna og lite lagdelt opp til omlag skoggrensa. Vidare opp blir det gradvis mindre smelteomdanna i topp, og truleg er det ikkje smelteformer i toppen av snødekket over ca 1400. Her på dette punktet er det stor variasjon i snødekkeoppbygginga med mykje kantkorn mellom harde lag. Stor tempeforskjell som gir kantkornbygging i topp av snødekke. Gammel snøoverflate vil raskt bli sprøare (og meir kjørbar for skiløpere) med denne omvandlingsfarta. Kantkorn under eldre fokksnø (sjå profil) utgjer eit sovande skredproblem her på dette punktet, men kan truleg påvirkast på dei høgaste toppane der smelteskaren i topp er mindre tilstades. Truleg er det eit kantkornlag som er tilstades i det meste av regionen på dette høgdenivå. Stor kantkornomdanning i topp av snødekke med liknande vær. Små fokksnøflak stabiliseres. Ellers lite endring Varslet faregrad er riktig Her på dette fjellet er skredfaren låg, men for høgare toppar kan forholda være skarpare

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1200 moh Må nok ganske høgt for at overliggande lag skal være svake nok til at dette utgjer eit skredproblem. Her på dette høgdenivå er overliggande lag bærande, men også ganske sprø, slik at med tida og denne temperaturforskjellen høgt i snødekket blir snødekket svekka over tid. Truleg er tendens meir sprøtt snødekke høgare opp.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 1100 moh Mengden flyttbar snø er liten. Fokksnøflaka tilsvarande små. Gunstig temperatur for stabilisering

Snøprofil

8 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 181782

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.02.2019 kl. 13:12

667 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd

Vær

Ikke nedbør 7 °C 5 m/s 7 pluss og god solvarme i Ø og S-vendt terreng.

ObsID: 181769

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.02.2019 kl. 09:40

1264 moh

Hans Erik@ferdaråd (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Tynn myk fokksnø som legger seg til, stort sett ligger den ubunden i leformasjoner og ned mot skogen. Mengde snøfokk på 2 min på andre skia.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Ubunden snø, noen steder lett vindpåvirket over 4f fokksnøflak som nok er etter mandagens nordvest-innlasting, som igjen ligger på et tynt skarelag der det observeres rim. Her er snøen i topp mindre påvirket av mildværet, mens noen få meter lengre ned i lendet har det vært større fukttransport og refrysing.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Mye avblåst terreng og lite ubunden snø tilgjengelig.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hans Erik@ferdaråd Kommentar:  Rim over skare på i underkant av 20 cm dybde, og både kantkorn og beger under et skarelag 10 cm over bakken. Nysnø fra i dag tidlig i toppen, ellers er snøpakken preget av mildværet langt ned med smelting og refrys og god stabilitet. Dette gjelder også til fjells på 1200 moh.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 725 moh Vindpakket hard Tørr Hovedsaklig hardnakket eldre fokksnø, tidvis skare. Snødd 5 cm i høyden siden i dag tidlig, snør fortsatt og blåser noe inn i SØ, S og Ø heng. Myke tynne og harmløse flak. Lett snøfokk i høyden. Snøfordelingen er ujevn i terrenget med mye avblåst på rygger og i hentesider mot vest. Snødybde varierer fra 20-30 cm til meteren på flater med ulik himmelretning med noe mer i lesider. Snødekket ned skogen er stort sett "råttent" under 700 moh ble erfart senere i dag, gjennomfuktet og liten bæreevne.

Tester

ECTN29@20cmQ3 God

Vær

Sludd -4 °C 7 m/s fra NV ↘ 100% skyer Plussgrader opp til 725 moh i dag tidlig, og der nedbøren kom som regn under dette og snø i høyden. Over 1000 moh er det tørrsnø, vind fra NV og det legger seg inn i sø heng. Nå kl 12.30 snør det også lett på 600 moh. 4,3 minus på 1200 m.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kjørte over Dovrefjell i natt med god lyssetting av fjellene, i 17 sekundmeter vind. Så ikke noe som helst snøfokk verken på fjellet eller ned Drivdalen, så det konkluderes med at det som fokker nå er det som har kommet i morgentimene.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye av den gamle snøen har vært påvirket av mildværet høyt opp den siste uken, og det virker til å være lite spenninger og forholdsvis god stabilitet. Kommer noe påfyll nå. Med viten om et rimlag som kan finnes flere steder, det er observert også i andre himmelretninger, og der dette nå er er relokalisert i samme hengretning som snøen blåser inn, kan jeg ikke annet enn å legge meg på FG2 for den delen av regionen jeg har kjennskap til. Varslet faregrad er riktig Noe variasjon på skredproblem, ellers stort sett sammenfallende.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store Tør ikke si noe om utbredelse siden det er funnet dypt i snødekket på ett enkelt sted. Det ligger da også dypt og vil ved utbredelse kun være et problem der snødekket er betydelig tynnere. Flere skarelag og harde fokksnøflak over.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S mellom 2500 moh og 900 moh Tror ikke dette har stor utbredelse, har ikke funnet det som problem annet enn i denne hengretningen der det er blåst inn snø tidligere i uken på nordvesten. Lavere enn dette er også snøen mer påvirket av mildværet.

ObsID: 181387
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.