Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Det ventes noen naturlig utløste flakskred. Faren opprettholdes så lenge det regner. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet skal flytte seg enda lenger opp i fjellet. Det ventes noen våte flakskred over skoggrensa i tillegg til våte løssnøskred i alle høydenivåer. I enkelte tilfeller kan skred løsne ned i kantkornet snø og bli svært store.
Tirsdag slo det inn et mildvær og det regnet til ca 1000 moh i kombinasjon med kraftig vind fra V/SV. I høyfjellet ligger det tykke nysnøflak i leområder, særlig mot Ø. Før mildværet slo til hadde det kommet ca 20-40 cm nysnø fra NV.
I kalde perioder i januar var det kantkornutvikling i snødekket. Tirsdag uke ble det i Rauma meldt om drønn i snøen under vekta av ei skiløper, pga. brudd på kantkorn under lett vindpåvirka nysnø. Det er tidligere også observert nedføyket overflaterim spesielt i vindskjerma område og i området rundt skoggrensa.
Det ble observert noen skred ca str 2 i Isfjorden tirsdag, Det var stort sett dårlig sikt så det er rimelig å anta at det har gått en god del skred som ikke er observert.
Onsdag er det plussgrader og regn fra V/SV opp til ca 1000 moh. Snøvær og kuling i høyfjellet.
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til sterk kuling fra vest om formiddagen.
-2 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.