Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 13.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturauke kan føre til våte snøskred under ca. 1100 moh. Stiv kuling frå SV og nedbør gir nysnøflak i høgfjellet. Vedvarande svake lag i snødekket.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ytterlegare temperaturauke gjer at skredproblemet våt snø flyttar seg enda litt oppover i fjellet, til om lag 1100 moh. Nedbørsmengdene er moderate, men ver likevel merksam på ferske nysnøflak som følge av stiv kuling og snø i høgfjellet. Det er også vedvarande svake lag i snøpakka. Der snøsmeltinga når ned til desse svake laga, eller der vinden legg ut store flak, kan ein ikkje utelukke større flakskred.
Etter langvarig kaldt og pent vêr i januar, har det vore meir vekslande mellom kaldt og mildt i februar. I helga og starten av veka kom det nytt påfyll av nysnø som ga fin og laus snø under tregrensa. På vindutsette stader som losider, fjelltoppar og -ryggar, er snøen hard eller heilt avblåst. Eldre fokksnøflak i fjellet er i hovudsak harde og berande. Det var i helga plussgrader opp til ca. 800 moh før temperaturen sank igjen i starten av denne veka.
I kalde periodar i januar var det kantkornutvikling i snødekket. Det er òg tidlegare observert nedføyka overflaterim som ein må vere merksam på spesielt i vindskjerma område og kring skoggrensa.
Det er ikkje meldt om ferske skred dei siste dagane, men sikta har vore dårleg.
Tysdag morgon vart det målt døgnnedbør på 10-15 mm i regionen. Det var framleis kuldegrader ned til om lag havnivå. På Reinsfjellet (994) i Gjemnes blas det laber bris frå V.
7 - 12 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til liten kuling fra sørvest.
-6 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Faretegn

Mye vann i snøen

regn på snø

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

92 cm snødybde

18 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-1.0 grader

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: Oppdal

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Robert Ulfsnes (Ukjent)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

28 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

82 cm snødybde

37 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-1.0 grader

Rapportert av: Hans Erik@ferdaråd (***)

i kommune: Oppdal

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

Skredproblem

Ubunden snø

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snøprofil (2012)

12-15 cm ubunden løssnø over eldre flak 1f fokksnø. Dette hviler på et lag av nedføyket nysnø (der jeg ikke har sett det så tykt andre steder) over hardere fokksnøplate. Ikke mulig se på kornform og størrelse pga vinden blåser alt av rasterplaten.

104140

Stabilitetstest

Middels

CTM11@10cmQ2

Faretegn

Stort snøfall

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snør tett, bygevær langt inn i landet. Kommer som snø helt ned (for indre deler, er laveste pkt 600 moh)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over skogen er det tidlig antydning til myke fokksnøflak, disse vil være mer banket av vinden og markerte høyere.

Faretegn

Ferske sprekker

Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I området rundt skoggrensa og ned er den gamle fokksnøen svekket, noen steder (høyest) er det et sjikt mellom to fokksnøplater med rim, som bryter lett og glatt der overliggende (utglidende flak) er 5 cm, med 10-15 cm løssnø og etter hvert fokksnøflak over. Lavere er det et tykt lag nedføyket løssnø under tilsvarende fokksnølokk. Det gamle snødekket rett under nysnøen sprekker og faller sammen, noen steder av skiløper andre steder må det manipuleres (gynging) gjelder N, NØ.

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Hans Erik@ferdaråd (***)

i kommune: Oppdal

Snødekke

120 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Stabilitetstest

Middels

CTM19@10cmQ1

Vær

Snø

-5.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Hans Erik@ferdaråd (***)

i kommune: Oppdal

Snødekke

70 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Snø

-4.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.