Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 22.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolege vêrforhold i fjellet gjer at fokksnøflaka får tid til stabilisering og skredfaretendensen er synkande. Det er framleis forhold for at skiløpar kan påvirke dei ferskaste fokksnøflaka, så vær varsam i bratte heng med vindpåvirka snø.
Siste veka har det komme mykje snø. Vinden som følgjer med bygenedbøren frå nordvest har lagt opp store mengder fokksnø i leområder mot sør og aust, og samstundes har den blåst ryggar og rabbar fri for snø. Over skoggrensa er snøen vindpakka, og blir gradvis fastare over tid. I lune områder og under skoggrensa er snøen lausare og mjukare. Kaldt og klart vær søndag har heldt snødekket tørt og laust og såleis tilgjengeleg for vind. Dette har og gitt overflaterim.
Observasjoner fra Oppdal fredag viser til eit drønn i kantkornlag under skare på tynt snødekke. Dette kantkornlaget er foreløpig ikkje rekna som eit skredproblem.
Fredag var det observert nokre små laussnøskred i svært bratt terreng. Flere middels store flakskred observert laurdag.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-18 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: Oppdal

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør

-15.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: hilde@obskorps/svv (***)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

140 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

God

CTH20@61cmQ3

Stabilitetstest

Middels

CTE3@20cmQ3

Stabilitetstest

God

ECTP21@61cmQ3

Vær

Ikke nedbør

-5.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 7

Total dybde: 139,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: Oppdal

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

100 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Dødt snødekke. Proggressivt fastere nedover

Vær

Ikke nedbør

-12.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 100,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gunne@SVV (****)

i kommune: Oppdal

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

150 cm snødybde

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Stabilitetstest

God

CTM20@15cmQ2

Stabilitetstest

Middels

CTM20@15cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Snøprofil

Antall Lag: 5

Total dybde: 100,00 cm

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: SUNNDAL

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rapportert av: Martine@SVV (****)

i kommune: Oppdal

Snøprofil (2012)

40 cm fokksnø over gml skare. Bryter på medium i delvis nedbrutt på 15 cm. (CTM20@15cm). Tendenser til begynnende kantkorn over skare. Får ikke utslag på stab.tester. Snøprofil representativt for skredproblem

101094

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Gunne@SVV (****)

i kommune: Oppdal

Snødekke

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: HenrikLangeland (Ukjent)

i kommune: Oppdal

Vær

Ikke observert

Rapportert av: Gunne@SVV (****)

i kommune: Oppdal

Snødekke

145 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-4.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: kristofferkrogh@forsvaret (***)

i kommune: Oppdal

Snødekke

Faretegn

Rimkrystaller

Tidlig stadie nå, må følges med på.

Vær

Ikke nedbør

-10.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.