Snøskredvarsel for Trollheimen fredag 18.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå terrengfeller og store bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng. Vurder størrelse på heng, snømengde og utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ny nedbør og vind gjør at faren for ferske nysnøflak opprettholdes. Stabilisering av fokksnøflak fra torsdag går sakte i det kalde været. I bratte fjellsider kan det forekomme noen naturlig utløste løssnøskred.
Snødekket er ujevnt fordelt etter mye nysnø siden helgen, med mest i sør- og østvendte leområder. Losider og rygger er stedvis avblåst til gammel skare. Vinden avtok onsdag og snøoverflaten forventes å veksle mellom løs ubundet snø i skogen og skjermede formasjoner, og er mer vindpåvirket jo høyere til fjells en kommer. Eldre fokksnøflak virker nå å ha stabilisert seg.
Observasjoner onsdag viser til et kantkornlag under skare. Laget regnes foreløpig ikke som et aktivt skredproblem, men kaldere vær kan framskynde utviklinga og det bør derfor følges med på.
Noen små naturlig utløste løssnøskred, samt noen middels store og store skred som trolig er eldre observert onsdag fra Storlidalen.
Det er mye tørr løssnø i overflaten fra siste dagers snøfall.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra nordvest om kvelden.
-14 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn (kartplassert).

Observasjoner siste 3 døgn

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.01.2019 kl. 19:46

981 moh

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  kristofferkrogh@forsvaret Kommentar:  20cm knyttnevehardhet øverst, deretter 4fingre ned til 40cm, så nye 20cm med 1finger hardhet. Gravde kun quick pit. God binding mellom lagene her i dette henget, i tregrensa.

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s 60% skyer

ObsID: 176424

Trollheimen / oppdal vangshøa

Snø

18.01.2019 kl. 14:00

1306 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt mykje ny nedbør, og som sedvanlig mykje vind i byger. 20- 25 cm siste døgn. Forholdsvis kaldt i høgda (-9grader) så stabiliseringsprosessar tek noko tid. Men lite drønn og få teikn på ustabilitet generelt i fokksnø. Eit drønn i omtala kantkorn på tynt snødekke, men vil avvente med å kalle det skredproblem. Det er store mengder fokksnø i leområder etter siste dagars vind og nedbør, men mykje tyder på at det er godt stabilisert under den sist nedkomme fokksnøen. Det er gode bindingar mot gammelsnø, og skarelag er bærande ned mot kantkorn, som er godt utvikla under skare,. Følger med på det. Kantornutvikling går sin gang, fokksnø gradvis stabilisering. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Meir snøfokk i byger, mindre mellom byger

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Skredproblemet er i alle heng med fersk fokksnø, men det skal opp i svært bratt før det løysast ut. Forholdsvis gode bindingar

Vær

Snø -9 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær med god sikt i mellom

Faretegn

Drønn i snøen Få/ lite drønn i fokksnø. Eit drønn i kantkorn på tynt dekke

Stort snøfall 20- 30 cm siste døgn

Fersk vindtransportert snø Store mengder fersk fokksnø

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1000 moh Observert i svært bratt. Ellers rolig. Lite/ ikkje skiløperutløste skred sjølv i svært bratt (heiskjøring)

Snøprofil

8 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert 1 Stabilitetstest knyttet til profilet God binding, ikkje påvirking ned til kantkornlag under skare. Tempforskjell er stor nok til kantkornutvikling

ObsID: 176393

Trollheimen / Oppdal

Snø

18.01.2019 kl. 12:55

1061 moh

EspenR (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EspenR
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  EspenR

Snødekke

Moderat snøfokk Avblåst over tregrensa. Løst under tregrensa og en del vindtransportert snø i øvre del.

Skredproblem

SØ, S, SV

Vær

9 °C 10 m/s fra N ↓ 30% skyer Bygevær først på dagen. Opphold mens turen pågikk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 10-15 ms fra nord og betydelig bakkedrift

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen rett nedenfor tregrensa.

ObsID: 176403

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

18.01.2019 kl. 11:06

171 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

85 cm totalt Moderat snøfokk 50 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C 4,1 m/s fra NV ↘ 100% skyer

ObsID: 176338

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

18.01.2019 kl. 10:46

22 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nysnø siste døgn og vind som har bygd skavler. FV312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen) er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Forventes mere snø og fokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 176332

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

17.01.2019 kl. 09:09

22 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

17. jan 09:17 - 16. jan 09:17 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Mellom 1660 moh og 1560 moh Gjelder Fv312 Drivabru - Elverhøybru (Hovenvegen),

ObsID: 176080

Trollheimen / D1505(45142) Indre Nordmøre 2015-2023

Snø

17.01.2019 kl. 09:09

7 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). I følge varsom sine prognoser. Økende skredfare neste døgn: Det er varslet større nedbørsmengder.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 176081

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2019 kl. 12:01

1066 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste døgna har det snøa mykje i Storlidalen og regionen forøvrig. Første del av perioden var det mykje vind, så framståande terrengformasjonar er avblåst. Fokksnøen/ nysnøen har lagt seg på eit lag av skare som enkelte stader er litt fuktig. Bindingene mot dette laget er generelt gode. Under skarelaget er det derimot stadvis lausare lag av kantkorn som truleg kan ha gått til brudd under denne pålastinga som har vært. Dette er ikkje observert her. Dette skarelaget varierer imidlertid såpass at det er vanskelig å sei meir om utbreiinga. Har det derfor ikkje med som skredproblem foreløpig. Men tendensen er klar, temperaturforskjell er tilstades i snødekket, og det er fukt i skarelaget. Inne i fokksnøen er det i dag lite spenning, og bindingar framstår som gode. Laussnøen frå siste døgn, ca 5-20 cm er tilgjengeleg for vind. Blir det hard vind kan den mjuke fokksnøen også plukkast og gi vindtransport. Synkande skredfaretendens i fokksnø. Aukande skredfaretendens i kantkorn under skare. Laus snø tilgjengeleg for vind god skildring

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har snødd mykje siste tida, men gardvis mindre, og mindre vind siste døgnet. Omlag 10 cm utan vind siste døgn. Det er totalt mellom 70-100cm med nysnø i Storlidalen frå siste nedbørssyklus

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh Skredproblemet ligg i fokksnøen frå dei siste dagane, men det er synkande tendens og lite spenning i denne snøen

Vær

Snø -7 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Grei sikt også i høgfjellet

Faretegn

Stort snøfall Siste par døgna har det komme mykje snø. I går og inatt har det komme ein del med lite vind. Mykje laus snø tilgjengeleg for vind.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Over 1000 moh Observerte også fleire middels og store skred, men dei er eldre enn 12-24 timer.

Snøprofil

4 lagdelinger observert 5 temperaturpunkter observert Det er temperaturforskjell stor nok til kantkornutvikling i snødekket, fikk liknande kurve også på tynnare dekke. Ikkje spes stor forskjell rundt skarelag, jevn forskjell.

ObsID: 175929

Trollheimen / Oppdal

Snø

16.01.2019 kl. 12:00

1182 moh

MathiasVindal (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Større skredfare i fjellet. Nede i skogen er det helt anderledes. Der snøen har ligget relativt upåvirket av vind er det ca 70cm pudder og fantastiske forhold. Denne nysnøen har lagt seg som ett lag oppå det gamle snødekket og det skal mye til for å løse ut skred. Varslet faregrad er riktig Vurderer det som store forskjeller på om man kjører over skogbandet eller ikke. I høyfjellet kan nok skredfaren være noe større, mens i skogen kan skredfaren være veldig lav.

Snødekke

Moderat snøfokk

Vær

Snø -11 °C 95% skyer Lette snøbyger siste døgn. Vinden begynner å avta i høyfjellet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye fersk fokksnø som legger seg i leområder. Sprekker opp rundt skiene, hørte tendenser til små drønn i snøen noen steder. Holdt oss unna bratt terreng i dag.

ObsID: 176013

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

16.01.2019 kl. 09:58

175 moh

Erling Snøva (*)

Snødekke

55 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

Snø -8 °C 3,4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 175886
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.