Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 16.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Eldre fokksnøflak kan gi større skred. Det ligger fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe ny nedbør vil føre til små og middels store myke nysnøflak som vil være lette å løse ut i noen bratte heng. Snøskredfaren er synkende, men det er fortsatt noe usikkerhet rundt hvor godt fokksnøen fra tidligere har stabilisert seg. Det forventes nå at det skal større belastning til for å løsne skred i eldre fokksnøflak, men vær særlig forsiktig i høyfjellet med store fokksnøansamlinger der stabiliseringen går sakte. Skred i fokksnøen fra helgen vil kunne bli store.
Det har på tirsdag morgen kommet mellom 15-22 cm snø i regionen siste 3 døgn i kombinasjon med sterk vind fra NV. Snødekket er nå ujevnt fordelt med mest i sørøstlige leområder som har samlet mye snø fra helgen. Vinden har nå avtatt og snøoverflaten forventes å veksle mellom løs ubundet snø i skogen og skjermede formasjoner og mer vindpåvirket jo høyere til fjells en kommer. Det gamle snødekket regnes som stabilt men fokksnøflak fra helgen trenger tid på å stabilisere seg.
Det ble lørdag observert drønn i snøen på 929 moh nordøst for Nonshøa.
Tirsdag er det ventet 10 -15 mm nedbør som snø i regionen.
10 - 15 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Lavtrykk passerer over regionen. Det ventes vind av varierende retning og styrke, kortvarig kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: Oppdal

Vær

Snø

-7.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre løssnøskred

Faretegn

Stort snøfall

Siste par døgna har det komme mykje snø. I går og inatt har det komme ein del med lite vind. Mykje laus snø tilgjengeleg for vind.

Snøprofil

Antall Lag: 4

Total dybde: 95,00 cm

Snødekke

100 cm snødybde

10 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: MathiasVindal (Ukjent)

i kommune: Oppdal

Vær

Snø

-11.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye fersk fokksnø som legger seg i leområder. Sprekker opp rundt skiene, hørte tendenser til små drønn i snøen noen steder. Holdt oss unna bratt terreng i dag.

Snødekke

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Vær

Snø

-8.0 grader

Snødekke

55 cm snødybde

2 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Pål@nortind (***)

i kommune: Oppdal

Stabilitetstest

Dårlig

ECTP11@40cmQ2

Rapportert av: Eivind@SVV (*****)

i kommune: SURNADAL

Vær

Ikke nedbør

-8.5 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snøprofil (2012)

Snøprofil 1000 moh. NØ-vendt heng. Helning 26 grader.

100206

Snøprofil (2012)

100262

Stabilitetstest

Dårlig

ECTN3@8cmQ3

Stabilitetstest

Dårlig

ECTN6@22cmQ2

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

Antall Lag: 6

Total dybde: 132,60 cm

Snødekke

132 cm snødybde

8 cm nysnø siste døgn

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Vær

Snø

-3.0 grader

Snødekke

58 cm snødybde

25 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Eivind@SVV (*****)

i kommune: RINDAL

Vær

Ikke nedbør

-3.0 grader

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: Oppdal

Vær

Snø

-4.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Faretegn

Stort snøfall

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: Oppdal

Vær

Snø

-4.0 grader

Rapportert av: Robert Ulfsnes (Ukjent)

i kommune: SUNNDAL

Vær

Snø

Snødekke

50 cm snødybde

25 cm nysnø siste døgn

  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.