Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 09.12.2018

3
Betydelig
Publisert:

Bygevær gjør at skredforholdene vil variere i regionen. Unngå leområder der det legger seg opp ferske nysnøflak.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå bratte heng og terrengfeller under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skiføret og skredfaren vil ta seg opp med nysnøen som kommer, vind fra NV gjør at det vil legge seg opp ustabile flak av nysnø i leområder, særlig mot S og Ø. I slike områder er det lett for en skiløper å løse ut skred. Skredfaren øker mest vest i regionen der det ventes mest nedbør. Der det kommer lite nysnø vil skredfaren være lavere.
Det har kommet en del nysnø den siste uka, observasjoner viser at det ligger ca 10-30 cm løs snø i terrenget, det er mer snø i Sunndalsfjella og Storlidalen enn i Oppdalsområdet. Nysnøen ligger stort sett på bar bakke så skiføret er foreløpig så som så med en del oppstikkende steiner. Snøoverflata er noen steder påvirket av vinden men det er mye løs snø som vind evt kan få tak på.
I enkelte skjermede formasjoner over 1000 moh ligger det en hard såle av gammelsnø fra oktober. Nysnøen antas å feste seg godt til denne gammelsnøen.
Det er ikke observert skredaktivitet.
Lørdag formiddag var det plussgrader opp til ca 3-500 moh og litt nedbør.
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
18 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør vest i regionen. Litt stigende snøgrense om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.