Snøskredvarsel for Trollheimen lørdag 08.12.2018

2
Moderat
Publisert:

Det finst fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettast å løyse ut der fokksnølaget er tynt eller mjukt. Minkande skredfare i løpet av dagen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fredag har lagt opp fokksnøflak i leområdene. Det er ventelig i le for dei største henteområda at fokksnøflaka er store nok til å gi skred av små eller middels storleik. Vær derfor varsom i slike områder. Fokksnøen treng tid til å stabilisere seg.
Nysnøen strekk seg no ned mot fjordnivå. Det er varierande mengde med mest nysnø i ytre og nordlige strok av regionen. Omlag 10-20 cm i Oppdalsfjella, og 20- 30 cm i Sunndalsfjella. Dette er første større snøfall sidan midt i oktober. Nysnøen ligg stort sett på ein bar bakke med barfrost frå siste kuldeperiode. Over 1000 moh er det enkelte fonner av gammelsnøen frå oktober. Denne gammelsnøen er smelteomvandla og hard, og ligg spredt i forsenkingar og små botnar i terrenget.
Ikkje observert skredaktivitet
Observasjonar fredag viser tildels mykje laus snø tilgjengeleg for vinden.
1 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

08.12.2018 kl. 14:00

892 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ThomasN

Snødekke

Våt snø ved parkeringsplass, tørrere lenger opp. Varierende dybde avhengig hvor godt vinden har tatt tak. Fra 10-50cm. Noe vindpakket og myke flak.

Vær

Snø 0 °C 2 m/s 100% skyer

ObsID: 170545

Trollheimen / Oppdal

Snø

08.12.2018 kl. 12:30

1214 moh

Snorre (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Snorre Kommentar:  Utsikt mot storlidalen

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregrad 2 i de få hengene hvor det ligger nok snø for den nye snøen har festet seg nokså dårlig på det gamle snødekket. Ellers 1.

Snødekke

30 cm snø i skogen, uten såle. Over skogen endel snø i enkelte søkk, men jevnt over 5-15 cm

Vær

Ikke nedbør -3 °C 90% skyer Overaskende fint vær. Vindstille.

ObsID: 170549

Trollheimen / Storlidalen

Snø

07.12.2018 kl. 20:05

1239 moh

torolav@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Storhaugen. Austvendt botn.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  Okla

Notater

Storlidalen midt på dagen fredag

Skredfarevurdering

1 Liten Etter snøfallet, og vinden i høgda onsdag, har det skjedd lite, og snøen har mista spenning og krøpet saman. Det er omlag dobbelt så mykje snø i Storlidalen som i Oppdal. Ca 30- 40 cm i skogen her. Det er mykje å flytte på fo vinden. Ikkje sett rim, heller ikkje vært forhold for det. Under snøen er det tørr barfrost. Har ikkje sett binding mot gml snø idag, men den er trolig god. Som bilda viser er det etterkvart samanhengande snødekke, men det er lite hold i snøen, så skiføret er medium. Faregraden er låg her no, men skulle det blåse opp utover kvelden vil den auke. Det er mulig å legge opp brukbare flak i leområdene. Mulig aukande dersom vind. Dersom ikkje vind vil det være samme. Snødekket er gunstig for å ta imot dersom det kjem store mengder søndag. Varslet faregrad er for høy Varslet skildrer godt, men fg for høg når vinden ikkje kjem inn.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Slik det er no har snødekket fått stabilisert seg etter snøfallet, så potensialet ligg i laussnøen som er flyttbar. Det skal mykje til å få ut skadelige skred på dette. Lite spenning i den vindtransporterte snøen

Faretegn

Ingen faretegn observert Nysnøen frå tidlegare i veka har stort sett fått ligge i ro

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnøen har krøpet ein del saman sidan den kom. Tørka ut. Over skog er det litt vind i snøen, men også mykje å ta fatt i for vinden

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 100% skyer Ikkje vind enda idag, venter på kulingen

Skredaktivitet

7. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 170448

Trollheimen / Nonshøa

Snø

05.12.2018 kl. 17:55

1129 moh

torolav@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

1 Liten Det er kommet tørr lett snø som ikkje er nok til å gi skiføre i seg sjølv, men ein del er etterkvart flytta saman i forsenkingane, nok til å gi litt såle for skigåing. Tyder på at det er meir snø lenger vest og nord, men ikkje observert det. Det er ikkje mange stader med samanhengande store nok flak til at det skaper eit problem, men dei finnes. Svake lag er knytta til sjiktovergang i fokk- og nysnø. Ikkje observert problematisk lagdeling gammelsnø. Gode bindingar. Snøen er mjuk og lett og fortsatt flyttbar for vinden. Snøen kan flyttast med kraftig vind. Snømengder tilseier at det er kun bak dei største henteområda det vil utgjere eit problem Varslet faregrad er riktig Her på dette fjellet er faregraden lågare, men med meir nysnø lenger vest er det rimelig høgare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ, S, SV over 800 moh Ligg nok innblåst snø med forskjellig hardheit i nokre heng til å skape eit lite skredproblem, men små flak.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Føyka ein del på toppane idag

Snødekke

20 cm totalt Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Tørr Tørr lett snø utan såle. Omlag 20-30 cm på flater der den har fått ligge upåvirka

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skya til på ettermiddagen

Skredaktivitet

5. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 170182
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.