Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 15.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Vindauke fører til auka skredfare utover dagen. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø, typisk bak ryggar, i søkk og renneformasjonar.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
3 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Aukande vind utover dagen vil føre til aukande skredfare. Der vinden tek vil den flytte mykje av laussnøen på overflata inn i leområde og danne ferske og ustabile fokksnøflak. Mot kvelden når vinden er på sitt sterkaste kan skredproblemet å ha så stor utbreiing at skredfaren vurderast til faregrad 3-betydeleg. Mange stader i terrenget ligg det eldre fokksnøflak, stadvis på vedvarande svake lag av rim og kantkorn, særleg i Sunndals- og Oppdalsfjella. Desse kan nokre stader vere lett å løyse ut, særleg der overliggjande snø er mjuk. Dette gjer at det er mogeleg å løyse ut flakskred i alle himmelretningar, også der det ikkje legg seg fersk fokksnø, men evt skred i loområde ventast å vere mindre sidan det ligg mindre snømengder oppå dei svake laga.
Snøoverflata har mykje mjuk laussnø frå tidlegare snøfall. Den djupareliggande snøen ber generelt preg av varierande grad av vind frå SØ-Ø. Det har danna seg både mjuke og harde flak, og på dei mest vindutsette områda er det avblåst med gamal skare i overflata. I bratte sørvendte sider har det blitt danna smelte-fryseskare.
Snødekket er mange stader komplekst med fleire vedvarande svake lag. Desse har vist god brotforplantningsevne under fokksnøflaka, særleg i Sunndals- og Oppdalsfjella. Kaldt vêr har ført til danning av overflaterim og kantkorn i snødekket, og noko av dette ligg no som nedføyka svake lag høgt i snødekket. Det gamle snødekket reknast som stabilt, sjølv om det finnst godt utvikla kantkornlag. Desse ligg under svært harde lag og vil vere vanskeleg å påverke.
Tirsdag vart det fjernutløyst eit skred str.2 heilt nord i regionen.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Frisk bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om kvelden
Temperatur
-17 °C til -8 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 100 moh om ettermiddagen
Skydekke
Klarvær

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Bris fra vest
Temperatur
-19 °C til -8 °C på 1400 moh
Skydekke
Delvis skyet
Høyt skydekke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.