Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 15.02.2018

2
Moderat
Publisert:

Generelt stabile forhold men vær forsiktig i leområde med fokksnø. Det finst svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
3 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Liten storm frå sør i fjellet vil føre til danning av fokksnøflak i leheng der det er snø tilgjengeleg for transport. Flaka vil truleg bli relativt små sidan det er begrensa med ubunden snø i terrenget, Det er også både rimlag og kantkornlag nede i snødekket som er lettast å påverke der overliggande lag er mjuke og tynne.
Mykje vind den siste tida har påverka snøoverflata og danna fokksnø med varierande hardheit over skoggrensa. Til tross for lite nysnø er det snø tilgjengeleg til vindtransport på grunn av omdanning av snøkorn.
Det finnast fleire svake lag i snødekket, både begravd rim og kantkorn. Rimlaget er observert fleire stadar i regionen og finnast i hovudsak i skjerma lommer og forsenkingar i sørlig og austlig sektor. Kantkornlag finnast også fleire stadar, men det er mest dominerande i og under tregrensa. Laga er tjukke mange stadar og vil dermed ha dårlegare forplantningsevne.
Det er observert drønn, skytande sprekker og skiløperutløyste skred både i fokksnø og i rimlag i Oppdal og Sunndal dei siste døgna.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Stiv kuling fra sør, endring til liten storm fra sør om kvelden
Temperatur
-12 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 300 moh om ettermiddagen
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
1 - 5 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sør, endring til stiv kuling fra sør om kvelden
Temperatur
-11 °C til -4 °C på 1400 moh
Plussgrader
Opp til 200 moh
Skydekke
Delvis skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.