Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 15.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med ustabile fokksnøflak. Det finnes også vedvarende svake lag lenger ned i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og litt nedbør som snø gir skredproblemer med fersk fokksnø i leområder. Terrengstyring av vinden, og sidelasting, kan gi skredproblemet i dei fleste hengretninger. Nysnøen legg seg på eit hardt og vindslipt snødekke, som stadvis kan vere eit glatt underlag. Dei svake laga kan derfor være både i nysnøen og mellom ny og gammal snø. Vinden vil også flytte på snø under skoggrensa, så skredproblemet kan også oppstå her. Vinden og nedbøren vil gi liten sikt i høgfjellet. Vær merksam på at svakt kantkornlag nede i gammalt snødekke nylig har utvikla seg til eit skredproblem i enkelte heng. Faregraden er vurdert til 2- moderat.
Snøoverflata er prega av eldre, harde fokksnøflak frå uværet sist helg, og fønforholda tidlegare denne veka. På ryggar og vindutsette stader er skaren blåst fram. I indre og høgare strøk er denne skaren i ferd med å bli porøs og mindre hard grunna kantkornutvikling. Vinden har også påvirka snødekket i skogen. Snødekket under sist mildværsskare frå jula er stabilt. Fønforhold onsdag gav varm og tørr luft, og den tørre lufta og utstråling heldt snødekket tørt.
Det er kantkorn rundt 23/12- skaren som er svært varierande utvikla, enkelte stader er skaren vorte omdanna til tynt, laust kantkornlag. Det er tatt med som skredproblem frå søndag.
Ingen registrerte skred siste døgna.
Kaldt og klart vintervær i Oppdalsfjella laurdag.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sør
Temperatur
-12 °C til -3 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Økende vind utover dagen, til kvelden kan hende sterk storm de mest utsatte stedene.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
1 - 6 mm i døgnet
Vind
Storm fra sør
Temperatur
-11 °C til -3 °C på 1400 moh
Skydekke
Skyet

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: OPPDAL

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: OPPDAL

Bilde fra regobs

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: OPPDAL

Snødekke

70 cm snødybde2 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Fersk vindtransportert snøMesteparten av fokksnøen blir nok borte, opp i lufta. Det er lite nedbør, og fokksnødyner er ganske små

Vær

Snø-4.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Stabilitetstest

MiddelsECTN5@10cmQ3

Rapportert av: torehum@svv (*****)

i kommune: OPPDAL

Fritekst

Hytte truffet av snøskred, trolig natt til mandag. Har ikke flere detaljer enn det som står i adressa.no.

Rapportert av: Olecl (Ukjent)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: JL (Ukjent)

i kommune: OPPDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

RimkrystallerOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Store rimkrystaller observert i skjerma områder under tregrensa. Varierande utbreiing på rimet.

Vær

Ikke nedbør-10.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: thoresb@nortind (***)

i kommune: OPPDAL

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: ThomasN (Ukjent)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

165 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke observert-6.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Stabilitetstest

MiddelsECTP25@40cmQ2

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.