Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 14.01.2018

2
Moderat
Publisert:

Generelt stabile forhold men vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes lommer med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Fokksnø

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
1 - Harmløst (sluff)
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag

Kantkornet snø over skarelag

Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
Flakskred
2 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt kraftig vind og tørr luft kan gi forhold for ny vindtransport, og skredproblemer med små, ferske fokksnøflak bak store henteområder der det er laus snø å hente. Det er hovudsakleg i skoggrensa at det fortsatt finnes lommer av laus snø. Utbreiinga av problemet, og storleiken på flaka er vurdert å være avgrensa. Kantkornutvikling rundt skarelaget frå jula er i ferd med å utvikle seg til eit skredproblem, og i enkelte heng kan skiløpar påvirke dette laget. Vær merksam på dette, da det kan være vanskeleg å forutsjå. Fravær av fareteikn som drønn er ikkje eit teikn på at det svake kantkornlaget ikkje finnes. Faregraden blir vurdert til 2- moderat.
Snøoverflata er prega av eldre, harde fokksnøflak frå uværet sist helg, og fønforholda tidlegare denne veka. På ryggar og vindutsette stader er skaren blåst fram. I indre og høgare strøk er denne skaren i ferd med å bli porøs og mindre hard grunna kantkornutvikling. Vinden har også påvirka snødekket i skogen. Snødekket under sist mildværsskare frå jula er stabilt. Fønforhold onsdag gav varm og tørr luft, og den tørre lufta og utstråling heldt snødekket tørt.
Det er kantkorn rundt 23/12- skaren som er svært varierande utvikla, enkelte stader er skaren vorte omdanna til tynt, laust kantkornlag. Det er tatt med som skredproblem frå søndag.
Ingen registrerte skred siste døgna.
Kaldt og klart vintervær i Oppdalsfjella laurdag.
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Sterk kuling fra sør
Temperatur
-12 °C til 1 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Inversjon kan gi plussgrader i høyden først på dagen, synkende temperatur utover ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Nedbør
0 mm i døgnet
Vind
Liten storm fra sør
Temperatur
-12 °C til -3 °C på 1400 moh
Skydekke
Klarvær
Økende vind utover dagen, til kvelden kan hende sterk storm de mest utsatte stedene.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Olecl (Ukjent)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Bilde fra regobs

Rapportert av: JL (Ukjent)

i kommune: OPPDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

RimkrystallerOmråde: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Store rimkrystaller observert i skjerma områder under tregrensa. Varierande utbreiing på rimet.

Vær

Ikke nedbør-10.0 grader

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: thoresb@nortind (***)

i kommune: OPPDAL

Faretegn

Ingen faretegn observert

Rapportert av: ThomasN (Ukjent)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

165 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Vær

Ikke observert-6.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

MiddelsECTP25@40cmQ2

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: OPPDAL

Bilde fra regobs

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: OPPDAL

Snødekke

80 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observertFokksnø har hardna til i det siste. Lite å flytte på.

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Stabilitetstest

GodECTP15@40cmQ3

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Rapportert av: JL (Ukjent)

i kommune: OPPDAL

Snødekke

130 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør-2.0 grader

Stabilitetstest

Ikke gittECTP16@13cmQ2

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: Gunne@SVV (****)

i kommune: RINDAL

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Faretegn

Ingen faretegn observertOmråde: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær

Ikke nedbør0.0 grader

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: OPPDAL

Vær

Ikke nedbør-5.0 grader

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.