Snøskredvarsel for Trollheimen mandag 22.05.2017

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med tørre nysnøflak i høyden. I lavlandet kan det gå små løssnøskred. Unngå områder under glidesprekker.

Nysnøflak

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i brat terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor fjellsider med ferske glidesprekker. Det er vanskelig å forutse når slike skred vil løsne.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og vind gir et nysnøproblem i høyden. Mengde snø og vind er avgjørende for hvor utbredt skredproblemet er. Under 1300moh, vil fortsatt varmt vær, nedbør og manglende nattefrost, gjøre at faren for våte skred opprettholdes. Snødekket har vært gjennom noen runder med smelting og vi forventer at det tåler nedbøren godt. Når vann trekker ned i snødekket kan det øke faren for større våte flakskred og glideskred, men det er vanskelig å anslå timing og omfanget av dette problemet. Sprekker på sva eller på fjellsider av lyng og gress er tegn på at snødekket siger og glideskred kan forekomme innen de neste dagene. Snøskredfaren vurderes til 2-moderat i høyden der hvor det kommer mest nedbør som snø. Lavere faregrad ellers.
Varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde den siste uka har ført til vått snødekke og nedsmelting av ulike lag opp til ca 1500 moh. I solskjermede nordsider i høyfjellet kan det fortsatt finnes lagdelt snø med kantkorn i forbindelse med skarelag, men disse regnes nå som mindre aktive etter flere dager med mildvær og regn til topps. Det er fortsatt bra med snø i høyden. Snøgrensa ligger nå på ca 600-800 moh avhengig av himmelretning og terreng. Søndags formiddag var det +6 grader og regn på Hjerkinn (1012 moh).

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.