Snøskredvarsel for Trollheimen søndag 21.05.2017

1
Liten
Publisert:

Generelt stabilt, men vær fortsatt forsiktig i områder med våt snø. Hold avstand til bratte fjellsider med glidesprekker og utløp for våte skred.

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Flakskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våte løssnøskred

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
Løssnøskred
2 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør, fortsatt varmt vær og manglende nattefrost, gjør at faren for våte skred opprettholdes. Snødekket har vært gjennom noen runder med smelting og vi forventer at det tåler nedbøren godt. Når vann trekker ned i snødekket kan det øke faren for større våte flakskred og glideskred, men det er vanskelig å anslå timing og omfanget av dette problemet. Sprekker på sva eller på fjellsider av lyng og gress, er tegn på at snødekket siger og glideskred kan forekomme innen de neste dagene. Snøskredfaren vurderes til 1- liten.
Varmt vær og nedbør som regn til fjelltopphøyde den siste uka har ført til vått snødekke og nedsmelting av ulike lag opp til ca 1000 moh. Enkelte steder høyere. I solskjermede nordsider i høyfjellet kan det fortsatt finnes lagdelt snø med kantkorn i forbindelse med skarelag, men disse regnes nå som mindre aktive etter flere dager med mildvær og regn til topps. Det er fortsatt bra med snø i høyden. Snøgrensa ligger nå på ca 600-800 moh avhengig av himmelretning og terreng. Lørdags formiddag var det +8 grader, sol og stille ved Storhornet målestasjon (1550moh).

Observasjoner siste 3 døgn

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.