Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 23.03.2017

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Skredfarevurdering

Pågåande sterk vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp ferske fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Over 1000-1100 moh kan det vere svake lag djupare i den gamle fokksnøen som kan påvirkast særleg der snødekket er tynt eller mjukt. Då kan ein løyse ut større skred. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Det har kome opp til 10 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV. Dette har ført til snøtransport og auka pålagring i SV-S-SØ-vendte renner, søkk og lesider, og bygd opp fokksnøflak. Nysnøen frå tidlegare er flytta av vind fleire gonger, og har under gunstig temperatur stort sett stabilisert seg opp i 1000-1100 moh. Over denne høgda har snøen vore kald og tørr, og det finst svake lag i fokksnøen. Låge temperaturar har gitt høve for god vekst av kantkorn. Observatør i Oppedal melder tysdag om eit tjukt lag som er i god utvikling under fokksnøen og nedover i skaren. Den overliggande fokksnøen er dog så hard at det svake laget truleg er vanskeleg å påvirke, og det er fråvær av typiske fareteikn som drønn m.fl. Kantkornlaget vert førebels difor ikkje rekna som eit stort skredproblem, men er viktig å følgje med på. Kantkorn er skredproblem som vil utvikle seg i låge temperaturar og vedvare. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå V-NV, overskya og det snør heilt til havnivå.
Fra onsdag ettermiddag ventes V-NV periodevis liten kuling i fjellet. Sludd- og snøbyger. 5-10 mm nedbør. Litt synkende temperatur. Torsdag ventes V opptil stiv kuling i fjellet, fra om ettermiddagen frisk bris. Enkelte sludd- og snøbyger, men også perioder med sol. 5-10 mm nedbør.
Betydelig
3

Resten av torsdag ventes minking til V frisk bris i fjellet. Enkelte sludd- og snøbyger, perioder med sol. 0-8 mm nedbør. Fredag ventes økning til SV periodevis sterk kuling i fjellet. 5-18 mm nedbør, mest i vest. Nedbør som snø over 300-600 moh. Høyest nysnøgrense om ettermiddagen.

Nedbør, tilgjengeleg ubunden snø og sterk vind frå SV fører til snøtransport inn N-S-SØ renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp ferske nysnøflak frå tregrensa og oppover. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.

Om snøskredvarslene

Vi publiserer varsler daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel en og to dager fram i tid som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10.

Observasjoner

Rapportert av: Vegardf@forsvaret (*****)

i kommune: SUNNDAL

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Over tregrensen er det begynnende flakdannelsen av den ferske snøen som har kommer de siste to døgn.

Vær

Snø 0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

0 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Stor variasjon mtp høyde over havet og eksponering for vind. Mye løs tør snø under tregrensen, kraftig snøfokk over tregrensen med varierende snølagring.

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: SUNNDAL

Faretegn

Ferske skred Kunne sjå mange ferske skred nedover sunndalen og øksendalen når det var sikt mellom bygene.

Faretegn

Stort snøfall Lagt seg opp ca 50 cm siste døgn der snøen har ligget i ro i skogen. Snødd ein del også gjennom dagen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mykje vindtransportert snø i leheng og leomårder.

Vær

Snø -9.0 grader

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Snødekke

0 cm snødybde 50 cm nysnø siste døgn

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Mange (10 eller mer) 3 - Middels Tørre flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: OPPDAL

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 2 - Små Løssnøskred

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Vær

Ikke observert 1.1 grader

Snødekke

52 cm snødybde 12 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Robert Ulfsnes (Ukjent)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

0 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn