Snøskredvarsel for Trollheimen torsdag 23.03.2017

Velg dato

3
Betydelig
Publisert:

Ver forsiktig i leområde der det samlar seg fokksnø, td. bak ryggar, i søkk og renneformasjonar. Lettast å løyse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mjukt.

Fokksnø

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Flakskred
2 - Små
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Pågåande sterk vind frå V og ny nedbør fører til snøtransport inn N-S-Ø renner, søkk og lesider. Dette aukar pålagring og byggjer opp ferske fokksnøflak frå tregrensa og oppover. Over 1000-1100 moh kan det vere svake lag djupare i den gamle fokksnøen som kan påvirkast særleg der snødekket er tynt eller mjukt. Då kan ein løyse ut større skred. Faregraden vert vurdert til 3-betydeleg i områda som får mest nedbør, ellers ligg faregraden på 2-moderat.
Det har kome opp til 10 cm snø siste døgnet i sterk vind frå NV. Dette har ført til snøtransport og auka pålagring i SV-S-SØ-vendte renner, søkk og lesider, og bygd opp fokksnøflak. Nysnøen frå tidlegare er flytta av vind fleire gonger, og har under gunstig temperatur stort sett stabilisert seg opp i 1000-1100 moh. Over denne høgda har snøen vore kald og tørr, og det finst svake lag i fokksnøen. Låge temperaturar har gitt høve for god vekst av kantkorn. Observatør i Oppedal melder tysdag om eit tjukt lag som er i god utvikling under fokksnøen og nedover i skaren. Den overliggande fokksnøen er dog så hard at det svake laget truleg er vanskeleg å påvirke, og det er fråvær av typiske fareteikn som drønn m.fl. Kantkornlaget vert førebels difor ikkje rekna som eit stort skredproblem, men er viktig å følgje med på. Kantkorn er skredproblem som vil utvikle seg i låge temperaturar og vedvare. Onsdag føremiddag er det sterk vind frå V-NV, overskya og det snør heilt til havnivå.

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Vegardf@forsvaret (*****)

i kommune: SUNNDAL

Faretegn

Drønn i snøenOmråde: På dette stedet

Faretegn

Fersk vindtransportert snøOmråde: I denne fjellsiden

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Over tregrensen er det begynnende flakdannelsen av den ferske snøen som har kommer de siste to døgn.

Vær

Snø0 grader

Snødekke

0 cm snødybde20 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Stor variasjon mtp høyde over havet og eksponering for vind. Mye løs tør snø under tregrensen, kraftig snøfokk over tregrensen med varierende snølagring.

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: SUNNDAL

Faretegn

Ferske skredKunne sjå mange ferske skred nedover sunndalen og øksendalen når det var sikt mellom bygene.

Faretegn

Stort snøfallLagt seg opp ca 50 cm siste døgn der snøen har ligget i ro i skogen. Snødd ein del også gjennom dagen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snøMykje vindtransportert snø i leheng og leomårder.

Vær

Snø-9.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde50 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Skredaktivitet

Antall: 
Mange (10 eller mer)
Størrelse: 
3 - Middels
Type: 
Tørre flakskred

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: OPPDAL

Faretegn

Stort snøfall

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Observert skredaktivitet(2011)

Ikke gitt 2 - SmåLøssnøskred

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Vær

Ikke observert1.1 grader

Snødekke

52 cm snødybde12 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Robert Ulfsnes (Ukjent)

i kommune: SUNNDAL

Snødekke

0 cm snødybde20 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: Vegardf@forsvaret (*****)

i kommune: SUNNDAL

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke observert-2.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde30 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Skille mellom tørr og våt snø ligger i tre grensen. Turen stoppet på 1200moh grunnet dårlig vær. Ikke observert snø over dette.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Rapportert av: Erling Snøva (*)

i kommune: SUNNDAL

Vær

Snø1.1 grader

Snødekke

55 cm snødybde22 cm nysnø siste døgn

Rapportert av: torolav@obskorps (*****)

i kommune: OPPDAL

Stabilitetstest

GodECTP5@10cmQ3

Faretegn

Fersk vindtransportert snølett vindtransport frå 1100moh idag. Under er snøen for kram/ hard til å flyttes på.

Vær

Snø-2.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Skredproblem

Kantkornet snø over skarelag

Skredaktivitet

Antall: 
Ingen skredaktivitet
Størrelse: 
Ikke gitt
Type: 
Ikke gitt

Bilde fra regobs

Rapportert av: Martine@SVV (****)

i kommune: HEMNE

Stabilitetstest

MiddelsCTE9@20cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør-1.0 grader

Snødekke

0 cm snødybde0 cm nysnø siste døgn

Fritekst

Observerte skytende sprekker som ble meldt inn på søndag. Observerte også er lite flakskred som nok er fra søndag. Virker til å snødekket har stabilisert seg siden søndag pga gunstige temperaturer.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs
Bilde fra regobs

Rapportert av: drift@svv (**)

i kommune: OPPDAL

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat

Observert skredaktivitet(2011)

Ingen skredaktivitet Ikke gittIkke gitt

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.